used la gi

Be used lớn là cấu hình giờ Anh thông thườn được dùng vô đa số câu đối thoại. Vậy cụm kể từ này còn có chân thành và ý nghĩa gì, được dùng như vậy nào? Cùng mò mẫm hiểu qua loa nội dung bài viết sau.

Cấu trúc BE USED TO vô giờ Anh (Đã thân quen với)

Cấu trúc Be used lớn vô giờ Anh

Bạn đang xem: used la gi

Cấu trúc: To be + V-ing/ Noun

Be used lớn + cụm danh kể từ hoặc verb-ing (trong cấu hình này, used là 1 trong tính kể từ và lớn là 1 trong giới từ)

Cấu trúc Be used lớn vô giờ Anh – Cách dùng

You are used lớn vì thế something, tức là các bạn từng thao tác gì bại thật nhiều đợt hoặc vẫn đem kinh nghiệm tay nghề với việc bại rồi, chính vì vậy nó không thể không quen, mới nhất kỳ lạ hoặc trở ngại gì với các bạn nữa.

Cấu trúc Be used lớn vô giờ Anh – Ví dụ 

Ví dụ:

– I am used lớn getting up early in the morning. 

(Tôi vẫn thân quen với việc dậy sớm vô buổi sáng).

– He didn’t complain about the noise nextdoor. He was used lớn it.

(Anh tao ko than vãn phiền về giờ ồn mặt mũi nhà hàng quán ăn thôn nữa. Anh tao vẫn thân quen với nó rồi).

Nghĩa ngược lại của be used lớn la be NOT used to: lạ lẫm với, ko thân quen với

Ví dụ:

I am not used lớn the new system in the factory yet.

(Tôi vẫn ko thân quen với khối hệ thống mới nhất ở trong nhà máy).

Cấu trúc USED TO vô giờ Anh (Đã từng, từng)

Cấu trúc: Used lớn + Verb

Cách dùng

Used lớn + verb có một thói thân quen, một hành vi thông thường xuyên xẩy ra vô quá khứ và lúc này không thể nữa. Nó thông thường chỉ được dùng ở quá khứ đơn.

– When David was young, he used lớn swim once a day

– I used lớn smoke a lot.

a) Thói thân quen vô quá khứ: You used lớn vì thế something, tức là các bạn vẫn thao tác bại trong một khoảng tầm thời hạn ở quá khứ, tuy nhiên các bạn không thể thao tác bại nữa.

Ex:

– We used lớn live there when I as a child.

(Chúng tôi từng sinh sống ở bại khi tôi còn là 1 trong đứa trẻ con.)

– I used lớn walk lớn work when I was younger.

(Tôi từng hoặc đi dạo cho tới doanh nghiệp khi tôi còn trẻ con.)

 

Để tài năng giờ Anh trở thành trọn vẹn chúng ta nên tìm hiểu thêm nội dung bài viết sâu xa về trọng âm vô giờ Anh: Click here

b) Tình trạng / tình trạng vô quá khứ: Used lớn còn thể hiện tại biểu hiện vô quá khứ tuy nhiên không thể tồn bên trên nữa được thể hiện tại vì thế những động kể từ bộc lộ tình trạng sau: have, believe, know và lượt thích.

Ex:

– I used lớn Like The Beatles but now I never listen lớn them.

(Tôi từng mến group The Beatles tuy nhiên lúc này tôi không thể nghe nhạc của mình nữa.)

– He used lớn have long hair but nowadays this hair is very short.

(Anh tao từng nhằm tóc nhiều năm tuy nhiên dạo bước này anh ấy nhằm tóc rất rất ngắn ngủi.)

Dạng thắc mắc của Used to: Did(n’t) + subject + use to

Xem thêm: cục cưng bé nhỏ ăn no chưa

Ex:

Did he use lớn work in the office very late at night?

(Anh tao đem thông thường hoặc thao tác vô văn chống rất rất trễ vô ban đêm không?)

Cấu trúc Used lớn vô giờ Anh – Dạng phủ định

Cấu trúc: Subject + didn’t + used to

Ví dụ

Ex:

– We didn’t use lớn be vegestarians.

(Chúng tôi ko từng những người dân không ăn mặn.)

– We didn’t use lớn get up early when we were children.

(Chúng tôi ko từng dậy sớm lúc còn là những đứa trẻ con.)

Cấu trúc lớn GET USED TO vô giờ Anh (Dần thân quen với)

Cấu trúc: to get used lớn + V-ing/ noun

Cách dùng

He got used lớn American food: I got used lớn getting up early in the morning. Tôi vẫn từ từ thân quen với việc thức dậy sớm vô buổi sáng

He is used lớn swimming every day: Anh ấy vẫn thân quen với việc cút bơi lội thường ngày.

Cấu trúc lớn get used lớn vô giờ Anh – Ví dụ

– I didn’t understand the accent when I first moved here but I quickly got used lớn it. ( Lần trước tiên gửi cho tới trên đây, tôi vẫn thiếu hiểu biết nhiều được tiếng nói ở vùng này tuy nhiên giờ tôi vẫn nhanh gọn thân quen dần dần với nó)

– She has started working nights and is still getting used lớn sleeping during the day. ( Cô ấy chính thức thao tác vô đêm hôm và dần dần thân quen với việc ngủ trong cả ngày)

– I have always lived in the country but now I’m beginning lớn get used lớn living in the đô thị. ( Tôi luôn luôn sinh sống ở miền quê tuy nhiên giờ trên đây tôi chính thức dần dần thân quen với việc sinh sống ở trở thành phố)

BÀI TẬP CẤU TRÚC Be used lớn, Used lớn V, Get used lớn vô giờ Anh

BÀI TẬP 1: Sử dụng cấu hình used lớn + + a suitable verb nhằm triển khai xong những câu sau đây.

 1. Diane don’t travel much now. She used lớn travel a lot, but she prefersto stay at trang chính these days.
 2. Liz …. a motorbike,but last year she sold it and bought a siêu xe.
 3. We came lớn live in London a few years ago. We …. in Leeds.
 4. I rarely eat ice-cream now, but I …. it when I was a child.
 5. Jim …. my best friend, but we aren’t good friend any longer.
 6. It only takes u about 40 minutes lớn get lớn work now that the new roadis open. It …. more than vãn an hour.
 7. There …. a khách sạn near the airport, but it closed a long time ago.
 8. When you lived in Thành Phố New York, …. lớn the theatre very often?

Đáp án

 1. used lớn have 3. used lớn live 4. used lớn eat
 2. used lớn be 6. used lớn take     7. used lớn be 8. used lớn use lớn go

 

BÀI TẬP 2: Sử dụng cấu hình “used to”, “be used to” or “get used to” nhằm triển khai xong những câu sau

 1. European drivers find it difficult lớn _______________________ (drive) on the left when they visit Britain.
 2. See that building there? I _______________________ (go) lớn school there, but now it’s a factory.
 3. I’ve only been at this company a couple of months. I _______________________ (still not) how they vì thế things round here.
 4. When I first arrived in this neighbourhood, I _______________________ (live) in a house. I had always lived in apartment buildings.
 5. Working till 10pm isn’t a problem. I _______________________ (finish) late. I did it in my last job too.
 6. I can’t believe they are going lớn build an airport just two miles from our new house! I will _______________________ (never) all that noise! What a nightmare.
 7. His father _______________________ (smoke) twenty cigars a day – now he doesn’t smoke at all!
 8. Whenever all my friends went lớn discos, I _______________________ (never go) with them, but now I enjoy it.
 9. I _______________________ (drive) as I have had my driving licence almost a year now.

When Max went lớn live in Italy, he _______________________ (live) there very quickly. He’s a very open minded person. 

Đáp án

Question 1: get used lớn driving.

Question 2: used lớn go.

Question 3: am still not used lớn.

Question 4: used lớn live.

Question 5: am used lớn finishing.

Question 6: never get used lớn.

Question 7: used lớn smoke.

Question 8: never used lớn go.

Xem thêm: đấu phá thương khung truyện full

Question 9: am used lớn driving.

Question 10: got used lớn living.

 

5/5 - (1 bình chọn)