Simply put là gì, những cách khác Để nói: in other words

     
The hunger in parts of Africa is terrible - there"s (quite) simply (= without doubt) no other word for it.


Bạn đang xem: Simply put là gì, những cách khác Để nói: in other words

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ cdspninhthuan.edu.vn.Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một cách sáng sủa.


I believe that, far from simplying the planning procedures, the circular will lead to more and not fewer appeals from developers who are trying their luchồng under the new rules.
We simply proposed the emotion expression of a fortythree degrees of freedom biped humanoid robot using a parameterization technique.
Instead of sounding as if they were coming from some specific location, extremely loud honks và cracks may appear simply as present to the listener.
Các quan điểm của các ví dụ không biểu thị ý kiến của những chỉnh sửa viên cdspninhthuan.edu.vn cdspninhthuan.edu.vn hoặc của cdspninhthuan.edu.vn University Press xuất xắc của các nhà cấp phép.
*

*

*Xem thêm: " Dental Hygienist Là Gì - Dental Hygienist In Vietnamese

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các tiện ích search kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập cdspninhthuan.edu.vn English cdspninhthuan.edu.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Sở lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Tài liệu