Glue stick là gì, cách phát Âm glue stick là gì

     
a tube-shaped container containing hard glue that is pushed up by turning a part at the bottom of the tube:


Bạn đang xem: Glue stick là gì, cách phát Âm glue stick là gì

The glue sticks are pushed into the rear of the body toàn thân chamber and, as one is used. another is fed into the gun, allowing a continuous supply of heated glue.
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use trường đoản cú cdspninhthuan.edu.vn.Học các từ bạn cần tiếp xúc một biện pháp lạc quan.


*

someone who is a good friend when it is easy to be one và who stops being one when you are having problems

Về bài toán này
*

*

*Xem thêm: Phanh Abs Nghĩa Là Gì ? Nên Tập Abs Như Thế Nào Cho Đúng? Nên Tập Abs Như Thế Nào Cho Đúng

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp con chuột Các phầm mềm tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập cdspninhthuan.edu.vn English cdspninhthuan.edu.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Tài liệu