Nghĩa của từ cây cối là gì, nghĩa của từ cây cối trong tiếng việt

     
① (Kế) toán: 會計 Kế toán thù, kế tân oán viên; 財會會議 Hội nghị kế toán thù tài chánh; 誰習計會 Ai quen vấn đề tính tân oán chi phí bạc? (Chiến quốc sách); ② 【會稽】 Tên khu đất thời cổ (thuộc thị trấn Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, China ngày nay). Xem 會 .

Bạn đang xem: Nghĩa của từ cây cối là gì, nghĩa của từ cây cối trong tiếng việt1. (Danh) Đoàn thể, team, tổ chức triển khai. ◎Như: “giáo hội” 教會 tổ chức tôn giáo, “đồng hương thơm hội” 同鄉會 hội những người đồng hương.2. (Danh) Cuộc họp, cuộc chạm mặt phương diện. ◎Như: “knhì hội” 開會 mngơi nghỉ hội, “hội nghị” 會議 cuộc họp bàn, “yến hội” 宴會 cuộc tiệc.3. (Danh) Thời cơ, thời điểm. ◎Như: “ki hội” 機會 thời cơ, “vận hội” 運會 vận hội giỏi.4. (Danh) Sách “Hoàng rất gớm thế” nói 30 năm là 1 trong đời 世, 12 đời là một “vận” 運, 30 vận là một trong những “hội” 會, 12 hội là một “nguyên” 元.5. (Danh) Chỗ bạn ngơi nghỉ đông đảo, tỉnh thành béo. ◎Như: “đô hội” 部會 chốn đô hội.6. (Danh) Chốc lát, khoảng tầm thời hạn ngắn thêm. ◎Như: “tuyệt nhất hội nhi” 一會兒 một dịp, một lát.7. (Động) Gặp, chạm chán mặt. ◎Như: “hội minh” 會盟 chạm chán nhau cùng thề, “hội đồng” 會同 thuộc gặp mặt nhau nhằm thảo luận sự gì.8. (Động) Tụ tập, họp. ◎Như: “hội hợp” 會合 tập kết.9. (Động) Hiểu. ◎Như: “hội ý” 會意 hiểu ý, “lĩnh hội” 領會 nắm rõ.10. (Động) Biết, có khả năng. ◎Như: “xẻ hội du vịnh” 我會游泳 tôi biết lượn lờ bơi lội, “nhĩ hội bất hội knhị xa?” 你會不會開車 anh biết tài xế không? ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Phàm hội tác thi đích đô họa trên thượng đầu, nhĩ khoái học bãi” 凡會作詩的都畫在上頭, 你快學罷 (Đệ tứ thập chén hồi) Những bạn như thế nào biết có tác dụng thơ, các được vẽ vào bức tranh này, chị mau học (làm thơ) đi.11. (Động) Trả chi phí. ◎Như: “hội sao” 會鈔 trả chi phí (nghỉ ngơi quán ăn uống, tiệm nước, ...). ◇Cảnh cố thông ngôn 警世通言: “Nhị nhân hựu cật liễu duy nhất hồi, khởi thân hội sao nhi biệt” 二人又吃了一回, 起身會鈔而別 (Kyên lệnh sử mĩ tì thù tú đổng 金令史美婢酬秀董) Hai bạn lại ăn một lát, đứng dậy trả chi phí rồi chia ly.12. (Phó) Sẽ (ẩn ý không chắc chắn). ◎Như: “tha hội lai mạ” 他會來嗎 ông ta sẽ tới hay không?13. (Trợ) Gặp thời điểm, ngay trong lúc. ◇Sử Kí 史記: “Hội kì nộ, bất cảm hiến, công vi té hiến chi” 會其怒, 不敢獻, 公為我獻之 (Hạng Vũ bổn định kỉ 項羽本紀) Gặp lúc bọn họ tức giận, không đủ can đảm hiến, nhờ vào ông biếu bọn họ hộ ta.14. Một âm là “cối”. (Động) Tính gộp, tính suốt sổ. ◎Như: “cối kế niên độ” 會計年度 tính sổ trong cả năm.

Xem thêm: Yểu Điệu Tiếng Anh Là Gì -


① Họp, nhỏng khai hội 開會 msinh hoạt hội, hội nghị 會議 họp bàn, v.v.② Gặp, nhỏng hội minch 會盟 gặp nhau cùng thề, hội đồng 會同 cùng chạm chán khía cạnh nhau nhằm trao đổi sự gì, v.v.③ Thời, nlỗi kỉ hội 機會 gặp cơ hội, vận hội 運會 vận hội tốt, nghĩa là sự việc cùng với thời đúng hợp nhau cả. Sách Hoàng cực gớm cầm nói 30 năm là 1 trong những đời 世, 12 đời là một trong vận 運, 30 vận là một trong hội 會, 12 hội là 1 trong nguyên 元.④ Hiểu biết, nlỗi hội ý 會意 đọc ý, lĩnh hội 領會 lĩnh lược hiểu được ý nghĩa gì.⑤ Chỗ bạn làm việc đông đảo, nhỏng đô hội 部會 vùng đô hội.⑥ Một âm là cối. Tính gộp, tính trong cả sổ, tính sổ suốt năm gọi là cối kế niên độ 會計年度.
① (Kế) toán: 會計 Kế tân oán, kế toán viên; 財會會議 Hội nghị kế tân oán tài chánh; 誰習計會 Ai quen Việc tính tân oán tiền bạc? (Chiến quốc sách); ② 【會稽】 Tên đất thời cổ (thuộc huyện Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Hoa ngày nay). Xem 會 .

• Bích ngọc tiêu kỳ 03 - 碧玉簫其三 (Quan Hán Khanh)• Hoạ Giang Lăng Tống đại thiếu thốn bao phủ “Mộ xuân vũ hậu đồng clỗi công cập xá đệ yến thỏng trai” - 和江陵宋大少府暮春雨後同諸公及舍弟宴書齋 (Đỗ Phủ)• Hồ già thập chén bát phách - đệ 01 phách - 胡笳十八拍-第一拍 (Thái Diễm)• Khuyến học - 勸學 (Kỳ Đồng)• Lăng San dịch - 凌山驛 (Đặng Đề)• Long Trì phát âm nguyệt - 龍池曉龍 (Nguyễn Văn uống Siêu)• khuyến mãi An Nam quốc sđọng thần ngũ ngôn thi kỳ 1 - 贈安南國使臣五言詩其一 (Lý Tuý Quang)• Tống Khích Ngang trích Ba Trung - 送郤昂謫巴中 (Lý Bạch)• Trùng dương tiền tuyệt nhất nhật đáo Cúc Đường cựu cư hữu cảm - 重陽前一日到菊堂舊居有感 (Nguyễn Ức)• Vương Lãng Châu diên phụng thù thập duy nhất cữu “Tích biệt” bỏ ra tác - 王閬州筵奉酬十一舅惜別之作 (Đỗ Phủ)

Chuyên mục: Tài liệu