sống sót đam mỹ

Tác giả: Quỷ Sửu

Convert: Ngocquynh520

Editor: Đầm♥Cơ

Tôi vẫn tưởng rằng trái đất này xử sự nghiêm ngặt tàn nhẫn với tôi, tuy nhiên một khắc cuối sinh mệnh, tôi lại phát hiện nay, trái đất này ban cho tới tôi niềm hạnh phúc còn nhiều hơn thế cả cực khổ sở.

Bạn đang xem: sống sót đam mỹ

Tình yêu thương nằm trong luân lý, bạn lựa lựa chọn ai?

Lãnh đạm công trùng sinh nỗ lực sinh sống chất lượng tốt.

CP: Lãnh đạm mặt mũi phàn nàn công x sở hữu dục cực mạnh thụ, phụ thân con cái nuôi.

Chú ý

1. Ngôi loại nhất là mái ấm công.

2. Có trọng khẩu vị sở hữu loạn dâm, thụ trọn vẹn phục tùng công, sở hữu dục rất mạnh, sở hữu luân lý, bàn về việc giãy nảy dụa lựa lựa chọn thân ái tình thương yêu và luân lý.

Nội dung nhãn: Niên hạ trùng sinh chủng điền văn

Nhân vật chính: Trần Khải Minh ┃ kết hợp diễn: Mạnh Khung ┃

Lời editor: Thích truyện này. Tác fake mô tả vô cùng thâm thúy tình thương yêu thân ái nhị người, cả sự giãy nảy dụa của công Lúc lựa lựa chọn thân ái tình thương yêu và luân lý, mến tính sở hữu vô cùng mạnh mẽ của thụ và yêu thương anh công cho tới nút quyết tử toàn bộ vì như thế anh.

Hy vọng mọi người mến truyện này ♉( ̄▿ ̄)♉

EBOOK (Lê Thuy)

.PDF .PRC .EPUB

.         MỤC LỤC         .

Gợi ý pass: Tên người sáng tác (6 vần âm ghi chép ngay lập tức ko dấu)

Chương 001 ♥ Chương 002 ♥ Chương 003 ♥ Chương 004 ♥ Chương 005

Chương 006 ♥ Chương 007 ♥ Chương 008 ♥ Chương 009 ♥ Chương 010

Xem thêm: xuyên nhanh nữ phụ bình tĩnh một chút

Chương 011 ♥ Chương 012 ♥ Chương 013 ♥ Chương 014 ♥ Chương 015

Chương 016 ♥ Chương 017 ♥ Chương 018 ♥ Chương 019 ♥ Chương 020

Chương 021 ♥ Chương 022 ♥ Chương023 ♥ Chương 024  Chương 025

Chương 026 ♥ Chương 027 ♥ Chương 028 ♥ Chương 029 ♥ Chương 030

Chương 031 ♥ Chương 032 ♥ Chương 033 ♥ Chương 034 ♥ Chương 035

Chương 036 ♥ Chương 037 ♥ Chương 038 ♥ Chương 039 ♥ Chương 040

Chương 041 ♥ Chương 042 ♥ Chương 043 ♥ Chương 044 ♥ Chương 045

Chương 046 ♥ Chương 047 ♥ Chương 048 ♥ Chương 049 ♥ Chương 050

Chương 051 ♥ Chương 052 ♥ Chương 053 ♥ Chương 054  Chương 055

Chương 056 ♥ Chương 057 ♥ Chương 058 ♥ Chương 059 ♥ Chương 060

Chương 061 ♥ Chương 062  Chương 063(PN) ♥ Chương 064 ♥ Chương 065

Xem thêm: lý hàn y

Chương 066 ♥ Chương 067 ♥ Chương 068 ♥ Chương 069 ♥ Chương 070

♥Chương 071 (Phiên ngoại)♥

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

TOÀN VĂN HOÀN