Stat là gì trong tiếng việt? stat có nghĩa là gì stat có nghĩa là gì

     

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú cdspninhthuan.edu.vn.Học những tự bạn phải tiếp xúc một phương pháp đầy niềm tin.
Bạn đang xem: Stat là gì trong tiếng việt? stat có nghĩa là gì stat có nghĩa là gì

The stats of the horses are nearly halfway, yet these horses age quicker than normal computer bred counterparts.
But he does author every two-page team preview himself, and he crams stats, facts & figures into lớn every nook & cranny.
The update included several bug fixes which removed glitches in several multiplayer maps & player movements, & provided more information in the stats display.
These offer exclusive sầu set bonuses to increase player stats và can be identified on other characters by sparkles emitting from their body toàn thân.
Constantly sprinting will affect the players movements and will have sầu an adverse effect on his stats, with passes going awry & a loss of pace.
The base stats of all warriors are strength, intelligence, dexterity, charisma, finding skill, and life.
The player will modify existing stats và add new ones, usually by spending experience points or when gaining a new experience level.
Players now have a selection of 8 characters to lớn choose from, each character"s stats and starting equipment being different from one another.
Các quan điểm của các ví dụ ko mô tả cách nhìn của các chỉnh sửa viên cdspninhthuan.edu.vn cdspninhthuan.edu.vn hoặc của cdspninhthuan.edu.vn University Press tốt của các bên trao giấy phép.
*Xem thêm: Nội Soi Là Gì ? Có Mấy Loại Nội Soi Và Những Vấn Đề Thường Gặp

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các tiện ích tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn cdspninhthuan.edu.vn English cdspninhthuan.edu.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ với Riêng tư Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Tài liệu