Shake up là gì và cấu trúc cụm từ shake up trong câu tiếng anh

     

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú cdspninhthuan.edu.vn.Học những trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một biện pháp tự tín.
Bạn đang xem: Shake up là gì và cấu trúc cụm từ shake up trong câu tiếng anh

Conservatives needed a shake-up of the context before they could successfully introduce an interpretive dimension based on economic criteria.
Most leading legal officials agreed that a more decisive sầu shake-up of the prison system was necessary.
The history of political militancy seen through the eyes of individual teachers starts with the significance of the shake-up provoked by agrarian reform on teachers" politics.
If private enterprise had been concerned with a fiasco of this proportion there would have sầu been a major shake-up và heads would have sầu rolled.
It was a thorough shake-up for those who had been rather dilly-dallying about the matter for the last twelve sầu years.
In fact, what it implies is a complete shake-up of all the great problems which are central to lớn our times.
But it might entail a considerable shake-up in the tradition & practice of the deployment of the building industry.
For a long time it has been inevitable, even if we do not like it, that there must come a shake-up in industry.
Các cách nhìn của các ví dụ ko biểu hiện cách nhìn của các chỉnh sửa viên cdspninhthuan.edu.vn cdspninhthuan.edu.vn hoặc của cdspninhthuan.edu.vn University Press tuyệt của các đơn vị cấp phép.


Xem thêm: Prostaglandin Có Tác Dụng Gì, Các Thuốc Chống Viêm Không Steroid

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn cdspninhthuan.edu.vn English cdspninhthuan.edu.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ cùng Riêng tư Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Tài liệu