Nghĩa của từ passover là lễ gì, lễ vượt qua (passover) 03

     
khi họ nhớ tới tính biểu tượng của Lễ Vượt Qua, sự phát âm biết cùng niềm vui của bọn họ đến từ sự chính xác của Sự Phục Sinh đang đậm đà hơn.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ passover là lễ gì, lễ vượt qua (passover) 03


*

Tôi ái mộ Lễ Phục Sinc, một dịp nghỉ lễ tưởng niệm cho tới vấn đề Chúa Giê Su Ky Tô giải pchờ cho con cái của Thượng Đế ngoài chình họa quân lính của sự bị tiêu diệt cùng lao tù giới.

Nhưng 1500 thời gian trước Sự Phục Sinch, bao gồm một ngày thánh tương tự nhằm tưởng nhớ cho tới Đức Giê Hô Va đang giải pđợi mang lại con cháu của Y Sơ Ra Ên ngoài cảnh bầy tớ sinh hoạt Ai Cập.

Lễ Phục Sinc nhắc bọn họ lưu giữ đến sự hy sinh chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi; Lễ Vượt Qua báo trước về điều ấy. Hai lễ này rất có thể thuộc giúp cho chúng ta gọi sâu rộng về Sự Phục Sinch. Dưới phía trên chỉ là một vài ba mọt tương quan giữa Lễ Vượt Qua cùng Lễ Phục Sinh:

Lễ Vượt Qua

Lễ Phục Sinh

1. Lễ Vượt Qua đặt trung tâm vào cừu nhỏ làm đồ quyết tử, chiên con đực, ko tì vết, (xin xem Xuất Ê Díp Tô Ký 12:5), ko gãy một chiếc xương như thế nào (xin xem Xuất Ê Díp Tô Ký 12:46).

1. Chúa Giê Su là Chiên Con của Thượng Đế (xin coi Giăng 1:29), giải thoát ra khỏi tội lỗi với chẳng một chiếc xương làm sao bị gãy (xin coi Giăng 19:36).

2. Bánh không men, giải thoát khỏi sự sa đọa, 1 phần của bữa yến tiệc Lễ Vượt Qua (xin xem Xuất Ê Díp Tô Ký 12:8, 15).

2. Chúa Giê Su là Bánh của Sự Sống, mà lại trong Ngài không có điều gì là không trong trắng (xin coi Giăng 6:35).

3. Rau đắng, một hình tượng của chình họa nô lệ của dân Y Sơ Ra Ên, 1 phần của bữa yến tiệc Lễ Vượt Qua (xin xem Xuất Ê Díp Tô Ký 12:8).

Xem thêm: Los Blancos Là Gì ? Những Biệt Danh Thú Vị Của Real Madrid Ý Nghĩa Những Biệt Danh Của Clb Real Madrid

3. Chúng ta rất có thể cần Chịu đựng bầy tớ bởi phạm tội, nhưng mà vì chưng Chúa Giê Su đã uống chén đắng cay ấy (xin coi GLGƯ 19:18), phải bạn cũng có thể khắc chế phạm tội qua Sự Chuộc Tội của Ngài (xin coi 1 Cô Rinch Tô 15:22).

4. Bữa yến tiệc Lễ Vượt Qua rất cần được được ăn một bí quyết mau lẹ (xin xem Xuất Ê Díp Tô Ký 12:11).

4. Xác của Đấng Cứu Rỗi đã làm được sẵn sàng nhằm táng vào sự hối hả (xin xem Giăng 19:31).

5. Những fan tin nhưng đã đưa huyết rước để bôi lên ô cửa rất nhiều được cứu vớt ngoài cái chết thân xác (xin xem Xuất Ê Díp Tô Ký 12:7, 13).

5. Những fan tin mà lại “áp dụng máu chuộc tội của Đấng Ky Tô” (Mô Si A 4:2) vào cuộc sống đời thường của mình qua sự ăn năn cải và những giáo lễ linh nghiệm phần lớn có thể được cứu giúp ngoài cái chết trực thuộc linh lẫn tử vong thể xác.

6. Cái ngày sau khoản thời gian Con Đầu Lòng của Đức Chúa Cha bị giết thịt chết, những người Y Sơ Ra Ên bị tù đày đã có công khai minh bạch thả thoải mái (xin xem Xuất Ê Díp Tô Ký 12:29–32).

6. Cái ngày sau khi Con Đầu Lòng bị giết thịt bị tiêu diệt, Chúa Giê Su sẽ rao truyền sự tự do thoải mái mang đến hầu hết kẻ bị nhốt trong Thế Giới Linc Hồn (xin coi GLGƯ 138:18, 31, 42).


Tôi Có Thể Làm Gì?

lúc anh bà bầu dự phần Tiệc Thánh, hãy suy nghĩ về cách vấn đề đó có thể được coi là “Lễ Vượt Qua của bọn chúng ta, sự tưởng nhớ tới việc bình yên và cứu giúp và cứu chuộc của chúng ta” (Jeffrey R. Holland, “This Do in Remembrance of Me,” Ensign, Nov. 1995, 68).

Khám Phá Thêm

Hãy search tìm thêm cách để làm cho mùa Lễ Phục Sinch được xuất sắc hơn vào tạp chí Liahona bài “Cuộc Hành Trình Cuối Cùng đầy Cô Đơn của Đấng Cứu Rỗi.”


Chuyên mục: