participle clauses la gi

Trong nội dung bài viết này, tất cả chúng ta tiếp tục đánh giá một trong mỗi mệnh đề thông thường được dùng trong những bài xích đánh giá ghi chép vày giờ đồng hồ Anh nhất: mệnh đề phân kể từ (Participle clause). Hôm ni, IPPEdu sẽ hỗ trợ chúng ta phân biệt những loại mệnh đề phân kể từ không giống nhau tương tự chỉ cho mình cơ hội dùng bọn chúng triệt nhằm nhập bài xích Writing của tôi nhé.

 

Bạn đang xem: participle clauses la gi

Mệnh đề phân kể từ (Participle Clause) là gì? Cấu trúc câu cần thiết nhưng mà chúng ta nên biết

Mệnh đề phân kể từ (Participle Clause) là gì? Cấu trúc câu cần thiết nhưng mà chúng ta nên biết

Mệnh đề phân kể từ (Participle Clause)

1. Khái niệm

Mệnh đề phân kể từ (Participle clauses) dùng nhằm rút gọn gàng lời nói. Thay vì thế ghi chép nhì câu không hề thiếu, chúng ta cũng có thể ghi chép rút gọn gàng vẫn không thay đổi nghĩa và thực hiện mang lại lối hành văn hoặc là hơn.

Chúng tớ hoàn toàn có thể tạo ra mệnh đề phân kể từ bằng phương pháp dùng present participles (going, reading, seeing, walking, etc.), past participles (gone, read, seen, walked, etc.) hoặc perfect participles (having gone, having read, having seen, having walked, etc.).

2. Cách dùng mệnh đề phân kể từ (Participle clauses)

Cách sử dụng Ví dụ
Đứng sau giới kể từ và liên từ (conjunctions) o   By appearing in that cigarette advert, he damaged his acting career.

o   After playing/ having played Clip games all morning, I was really tired.

Giải quí lý do o   Being quite good-looking, Ralph decided to tát make a career as a model. (Being good-looking, model career was good for Ralph.)

o   Having seen the film before, I knew what was going to tát happen.

Các hành vi xẩy ra và một lúc o   Waiting for the show to tát begin, I felt really nervous.

o   Opening the door, she saw u.

o   I saw Jack while he was parking in front of his house. = I saw Jack while parking in front of his house.

Thay thế mệnh đề quan lại hệ (participle clauses = reduced relative clauses) o   Imagine being the person directing a big budget film!

o   The person chosen for the part will be contacted by phone.

Xem thêm: nhị gia nhà ta

Các hành vi xảy rời khỏi theo trình tự o   Having finished my homework, I decided to tát go to tát the cinema.

o   After he had spent ten years in Italy, he could speak Italian fluently. = Having spent ten years in Italy, he could speak Italian fluently.

o   Because Tom had attended this course before, he knew what to tát expect. = Having attended this course before, Tom knew what to tát expect.

o   Because he hadn’t been invited to tát the wedding, he didn’t come. = Not having been invited to tát the wedding, he didn’t come.

Thay thế câu bị động o   Made to tát wait, the actor began to tát get very annoyed.

o   The little girl was taken to tát the nearest hospital after she was attacked by a dog. = Attacked by a dog, the little girl was taken to tát the nearest hospital.

o   The museum, which was built in 1953, needs renovation. = Built in 1953, the museum needs renovation.

Vậy là bài học kinh nghiệm về cách dùng mệnh đề phân kể từ (participle clause) nhập Tiếng anh đã kết giục. Hy vọng rằng, với những kỹ năng nhưng mà IPPEdu vừa phải tổ hợp, chúng ta cũng có thể hiểu tăng về những cấu tạo ngữ pháp và cơ hội áp dụng nó vào cuộc sống đời thường, nhờ này mà thỏa sức tự tin đối mặt với những kì thi đua Tiếng anh phần bên trước.

Xem thêm: ngôn tình nữ phụ

Nếu chúng ta sở hữu cần thiết tương hỗ cụ thể về trình độ chuyên môn hoặc một trong suốt lộ trình luyện thi đua ielts thích hợp thì chúng ta cũng có thể xem thêm những khóa luyện thi đua ielts của IPPEdu nhé!

Theo dõi fanpage: IPP IELTS – A Holistic Approach to tát IELTS