nbv la gi

Cách học tập bài bác Tài sản lâu dài hữu hình vô môn học tập FA/F3 ACCA

Trong công ty, gia sản lâu dài (non-current assets) là những gia sản với vốn liếng góp vốn đầu tư rộng lớn, thời hạn dùng lâu lâu năm.

Bạn đang xem: nbv la gi

Tài sản lâu dài gồm những: gia sản thắt chặt và cố định hữu hình, gia sản thắt chặt và cố định vô hình dung và những gia sản lâu dài không giống.

Trong bài học kinh nghiệm này, tất cả chúng ta tiếp tục triệu tập vô gia sản Đất đai, Nhà xưởng, Thiết bị; cơ hội hạch sách toán khấu hao, review lại và thanh lý gia sản lâu dài vô công ty.

I. Mục tiêu

 • Chuẩn mực kế toán tài chính IAS 16: Đất đai, Nhà xưởng, Thiết bị.
 • Hạch toán khấu hao gia sản lâu năm hạn
 • Đánh giá chỉ lại gia sản lâu năm hạn
 • Thanh lý gia sản lâu năm hạn

II. Nội dung

1. Ngân sách vốn liếng hóa (Capital Expenditure) và ngân sách hoạt động và sinh hoạt (Operating Expenditure)

2. Doanh thu vốn liếng hóa (Capital Income) và Doanh thu marketing (Revenue Income)

3. Chuẩn mực IAS 16: Đất đai, xưởng sản xuất và khí giới (PPE – Property, Plant, Equipment)

Trong những gia sản lâu dài hữu hình (Tangible non-current assets) của công ty phát triển, PPE lắc một tỷ trọng rộng lớn về mặt mũi độ quý hiếm. Vì thế, tất cả chúng ta tiếp tục ưu tiên nói đến việc PPE khi nói đến gia sản lâu dài hữu hình.

a. Định nghĩa

Theo IAS 16, Đất đai, xưởng sản xuất và khí giới là gia sản hữu hình (tangible assets) đáp ứng nhu cầu đầy đủ 2 chi tiêu chuẩn:

 • Được chiếm hữu vày công ty, đáp ứng cho tới phát triển, hỗ trợ thành phầm cty, khiến cho mướn hoặc đáp ứng cho tới việc làm quản ngại lý
 • Ước tính thời hạn dùng nhiều hơn thế 1 kỳ tiếp toán

Lưu ý: PPE ko bao hàm nhà đất cho tới mướn và nhà đất sở hữu đợi tăng giá

PPE hoàn toàn có thể được tạo hình từ những việc mua sắm kể từ người phân phối, xây đắp nội cỗ hoặc qua loa trao thay đổi. PPE còn được gọi là gia sản thắt chặt và cố định (fixed assets) vô công ty, và được trình diễn vô mục Tài sản lâu dài bên trên Bảng bằng phẳng kế toán tài chính.

b. Các thuật ngữ liên quan

c. Tiêu chuẩn chỉnh ghi nhận PPE

Kế toán ghi nhận PPE nếu như gia sản cơ thỏa mãn:

 • Có thể nhận được quyền lợi kinh tế
 • Chi phí của gia sản hoàn toàn có thể xác lập một cơ hội xứng đáng tin cẩn cậy

Ngoài đi ra, gia sản cũng nên vừa lòng những đòi hỏi ví dụ về nấc độ quý hiếm vì thế công ty quy ấn định.

Ghi nhận ban sơ (Initial Measurement)

Nguyên giá chỉ của PPE được ghi nhận bao hàm tât cả ngân sách quan trọng để lấy gia sản vô tình trạng sẵn sàng hoạt động và sinh hoạt. Các ngân sách quan trọng bao hàm những khoản bên dưới đây:

 • Giá mua sắm bên trên hóa đơn (sau khi trừ chuồn chiếu khấu thương nghiệp và những khoản hạn chế giá)
 • Chi phí sẵn sàng địa điểm
 • Chi phí vận chuyển
 • Chi phí lắp đặt đặt
 • Chi phí mướn chuyên nghiệp gia
 • Chi phí chạy test sau khoản thời gian trừ chi phí nhận được từ những việc phân phối thành phầm đưa đến khi chạy thử
 • Chi phí nhân viên cấp dưới đột biến trực tiếp
 • Chi phí dự trù cho tới việc toá tháo gia sản và hồi phục vị trí về nguyên vẹn trạng

Nguyên giá chỉ của PPE ko bao gồm:

 • Hao hụt vượt lên ấn định nấc (hỏng hóc, mất…) vô quy trình tạo hình và tăng cấp tài sản
 • Chi phí quản lý và vận hành và ngân sách phát triển chung
 • Chi phí lắp ráp và ngân sách trước vận hành
 • Chi phí vận hành ban sơ trước lúc gia sản đạt cho tới hiệu suất yêu thương cầu
 • Chi phí đào tạo và huấn luyện nhân viên cấp dưới dùng tài sản
 • Hợp đồng bảo trì tiếp tục trả cho tới tài sản

Ghi nhận tiếp sau (Subsequently Measurement)

Trong những kỳ kế toán tài chính tiếp sau, độ quý hiếm bên trên tuột sách (CV) của PPE được xem toán theo đòi 2 phương pháp:

 • Phương pháp nguyên vẹn giá chỉ (Cost model):
 • Phương pháp review lại độ quý hiếm (Revaluation model):

Bút toán ghi nhận ban đầu:

Nợ PPE bên trên nguyên vẹn giá

Có Tiền/Nợ nên trả

Có Dự chống cho tới việc toá tháo gia sản và ngân sách hồi phục địa điểm

4. Kế toán khấu hao gia sản (Depreciation Accounting)

a. Các khái niệm

Khấu hao (Depreciation) là phần phân chia độ quý hiếm hao hao mòn của gia sản vô thời hạn dùng hữu ích.

Thời lừa lọc dùng hữu ích (Useful life) là thời hạn tuy nhiên gia sản lâu dài đẩy mạnh được thuộc tính cho tới phát triển, marketing.

Giá trị còn sót lại (Residual value) là độ quý hiếm chênh chếch tuy nhiên công ty kỳ vọng nhận được từ là 1 gia sản vào thời điểm cuối thời hạn dùng hữu ích, sau khoản thời gian trừ chuồn những ngân sách kỳ vọng của việc thanh lý gia sản cơ.

b. Cách ghi nhận khấu hao gia sản lâu năm hạn

Khấu hao của gia sản vô kỳ được xem vô lãi hoặc lỗ của kỳ kế toán tài chính một cơ hội thẳng hoặn con gián tiếp

Bút toán ghi nhận:

Nợ Ngân sách khấu hao (Depreciation Expense)

Có Tài khoản khấu hao lũy kế/Dự chống khấu hao

(Accumulated deprication account/Allowance for depreciation)

c. Các cách thức tính khấu hao

Có 3 cách thức tính khấu hao phổ biến: Khấu hao đường thẳng liền mạch, Khấu hao theo đòi số dư hạn chế dần dần và Khấu hao tổng những chữ số.

Phương pháp khấu hao đường thẳng liền mạch (Straight line method)

Phương pháp trích khấu hao tuy nhiên nấc khấu hao sản phẩm kỳ kế toán tài chính bất biến vô trong cả thời hạn khấu hao của TSCĐ

Giá trị khấu hao thường niên được xem bằng:

Phương pháp khấu hao theo đòi số dư hạn chế dần dần (Reducing balance method)

Phương pháp trích khấu hao tuy nhiên nấc khấu hao thường niên được xem theo đòi tỷ trọng Xác Suất thắt chặt và cố định của độ quý hiếm bên trên tuột sách của tài sản

Giá trị khấu hao từng năm được xem bằng:

Trong đó:

n: Số năm dùng hữu ích

Xem thêm: tối cường võ hồn hệ thống

r: Giá trị còn lại

c: Nguyên giá

Phương pháp khấu hao tổng những chữ số (Sums of digits)

Phương pháp trích khấu hao này đưa đến nấc khấu hao ở trong thời điểm đầu dùng rộng lớn và hạn chế dần dần ở trong thời điểm tiếp sau.

Giá trị khấu hao thường niên được xem bằng:

Trong đó:

y: Số năm dùng hữu ích còn lại

d: Tổng những chữ số của những năm dùng =

5. Đánh giá chỉ lại độ quý hiếm PPE (PPE Revaluation)

Theo cách thức review lại độ quý hiếm (Revaluatuon model), việc review lại gia sản nên được tổ chức thông thường xuyên, nhằm mục đích nhằm độ quý hiếm ghi tuột (carrying amount) của một gia sản ko khác lạ một cơ hội trọng yếu ớt đối với độ quý hiếm phải chăng (fair value) bên trên Bảng bằng phẳng kế toán tài chính.

Nguyên tắc chung:

 • Khi một gia sản được review lại độ quý hiếm, những gia sản nằm trong loại vô PPE cũng nên được review lại
 • Việc review lại gia sản nên được dựa vào độ quý hiếm phải chăng – dựa vào độ quý hiếm thay cho thế hoặc chỉ số định vị chuyên nghiệp nghiệp
 • Khi với 1 gia sản được review lại, nên thông thường xuyên update việc review lại này nhằm đảm nói rằng độ quý hiếm bên trên tuột sách (carrying value) xấp xỉ độ quý hiếm phải chăng (fair value) bên trên ngày lập Báo cáo Tài chủ yếu.

Có nhì tình huống khi công ty review lại PPE: Đánh giá chỉ lại đội giá trị và review lại tiêu giảm giá trị.

Đánh giá chỉ lại thực hiện đội giá trị tài sản(Upward Revaluation):

Các bước ghi nhận:

 • Điều chỉnh Giá trị phải chăng cũ trở thành Giá trị phải chăng mới
 • Xóa tuột khấu hao lũy kế
 • Hoàn nhập những khoản lỗ (nếu có) đột biến kể từ những khoản review lại tiêu giảm giá trị trước đó
 • Ghi nhận khoản chênh chếch đội giá trị gia sản vô thông tin tài khoản Thặng dư review lại gia sản (Revaluation Surplus)

Đánh giá chỉ lại thực hiện tiêu giảm giá trị gia sản (Downward Revaluation):

Các bước ghi nhận:

 • Điều chỉnh Giá trị phải chăng cũ trở thành Giá trị phải chăng mới
 • Xóa tuột khấu hao lũy kế
 • Hoàn nhập những khoản nhận được (nếu có) đột biến kể từ những khoản review lại đội giá trị trước đó
 • Ghi nhận khoản chênh chếch tiêu giảm giá trị gia sản lên Báo cáo Thu nhập (Income Statement)

6. Thanh lý Tài sản lâu dài (Non-current assets disposal)

Trong công ty, gia sản lâu dài được thanh lý khi không còn thời hạn dùng hữu ích, hoặc rất cần phải được thay cho thế để sở hữ gia sản mới nhất với lợi nhuận khổng lồ rộng lớn. Khi thanh lý, công ty tiếp tục đột biến khoản lãi hoặc lỗ tùy nằm trong vô độ quý hiếm tịch thu được và độ quý hiếm bên trên tuột sách của gia sản đó:

 • Giá trị tịch thu được > Giá trị bên trên tuột sách (NBV): Doanh nghiệp với lãi
 • Giá trị tịch thu được < Giá trị bên trên tuột sách (NBV): Doanh nghiệp Chịu đựng lỗ

Lợi nhuận nhận được từ những việc thanh lý gia sản lâu dài được trình diễn bên trên Báo cáo Thu nhập (Income Statement) vô phần Thu nhập không giống.

Lỗ từ những việc thanh lý gia sản lâu dài được trình diễn vô phần Ngân sách bên trên Báo cáo Thu nhập (Income Statement).

Bút toán ghi nhận:

Kế toán ghi nhận đôi khi 3 cây bút toán khi thanh lý:

 • Xóa tuột tài sản

Nợ Thanh lý gia sản lâu dài (Disposal of non-current asset)

Có Tài sản lâu dài bên trên nguyên vẹn giá chỉ (Non-current asset at cost)

 • Xóa tuột Hao hao mòn lũy kế

Nợ Khấu hao lũy tiếp (Accumulated depreciation)

Có Thanh lý gia sản lâu dài bên trên độ quý hiếm của khấu hao bên trên ngày thanh lý (Disposal of non-current asset with the accumulated depreciation on the asset á at the date of sale)

 • Ghi nhận chi phí nhận được kể từ thanh lý

Nợ Phải thu khách hàng hàng/Tiền

Có Thanh lý gia sản lâu dài bên trên giá cả (Disposal of non-current asset at price)

7. Trình bày Tài sản lâu dài (Disclosure of non-current assets)

IAS 16 đòi hỏi so sánh thân thuộc độ quý hiếm ghi tuột vào đầu kỳ và vào cuối kỳ của gia sản lâu dài trước lúc được trình diễn bên trên report tài chủ yếu.

Việc so sánh rất cần phải trình diễn sự dịch fake của số dư của gia sản lâu dài, bao hàm những khoản:

 • Thêm tài sản
 • Thanh lý tài sản
 • Tăng/Giảm độ quý hiếm từ những việc review lại tài sản
 • Giảm độ quý hiếm ghi tuột tài sản
 • Khấu hao tài sản
 • Các khoản thay cho thay đổi độ quý hiếm khác

Báo cáo tài chủ yếu nên trình bày:

Một trình diễn giải quyết sách kế toán tài chính trình diễn hạ tầng tính toán nhằm xác lập độ quý hiếm tuy nhiên gia sản được khấu hao, cùng theo với những quyết sách kế toán tài chính khác
Với từng loại Đất đai, xưởng sản xuất và thiết bị:

 • Phương pháp khấu hao được sử dụng
 • Thời lừa lọc dùng hữu ích và tỷ trọng khấu hao được sử dụng
 • Tổng khấu hao được phân chia từng kỳ
 • Khấu hao lũy tiếp vào đầu kỳ và cuối kỳ

Đối với gia sản được review lại:

 • Cơ sở review lại tài sản
 • Ngày với hiệu lực hiện hành của việc review lại
 • Người định vị (nếu ko song lập với công ty)
 • Giá trị ghi tuột của từng loại khu đất đai, xưởng sản xuất và khí giới đang được bao hàm vô report tài chính

Sự thay cho thay đổi thặng dư review lại gia sản vô kỳ và từng giới hạn trong các công việc phân phối số dư cho tới công ty sở hữu
8. Bảng hạng mục Tài sản thắt chặt và cố định (The fixed assets register)

Bảng hạng mục gia sản thắt chặt và cố định được dùng nhằm biên chép toàn cỗ gia sản thắt chặt và cố định. Bảng hạng mục gia sản thắt chặt và cố định đáp ứng cho tới việc trấn áp nội cỗ dựa vào tính đúng chuẩn của tuột kiểu.

Bảng hạng mục gia sản thắt chặt và cố định rất cần phải được đánh giá theo đòi những biên chép kế toán tài chính. Bất kỳ một sự khách hàng nhau này thân thuộc bảng hạng mục và những biên chép kế toán tài chính cũng rất cần phải được xác lập và biên chép một cơ hội đúng chuẩn. Vấn đề này hỗ trợ cho công ty ngặn ngăn được những trường hợp hi hữu mất trộm.

Bài tập dượt minh họa:

A xế hộp was purchase by a newsagent business in May 20X0 for:

The business adopts a date of 31 December as its year kết thúc. The xế hộp was traded in for replacement vehicle in August 20X3 at an agreed value of $5000. It has been depreciated at 25% per annum on the reducing balance method, changing a full year’s depreciation in the year of purchase and non in the year of sale.

What was the profit and loss on disposal of the vehicle during the year ended December 20X3?

Hướng dẫn giải:

B1: Tính độ quý hiếm còn sót lại bên trên năm loại 3 từng năm dùng của tài sản

B2: Tính lợi nhuận/lỗ khi thanh lý

Lãi/Lỗ khi thanh lý = Giá trị hoàn toàn có thể tịch thu được – Giá trị ghi tuột năm cuối = 5000 – 4,218.75 = 781.25

Xem thêm: muôn vàn lệ quỷ xếp hàng tỏ tình với tôi

Vậy: Lãi $781.25

Author: Quang Khanh

Bạn đang được coi bài bác viết: [FA/F3: Tóm tắt loài kiến thức] Lesson 7 – Tài sản lâu dài hữu hình (Tangible Non-current Assets). tin tức vì thế Giáo Dục Việt Á tinh lọc và tổ hợp cùng theo với những chủ thể tương quan không giống.