Cho các muối sau: nahs, nahco3, nahso4 là muối gì, natri bisunfat

     

Trong những hidroxit sau đây: (I) Al(OH)3; (II) Ca(OH)2; (III) NaOH; (IV) Zn(OH)2. Những hidroxit nào là hóa học lưỡng tính?

Cho những chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Theo Bronsted, số hóa học gồm tính lưỡng tính là

Cho dãy những chất: Al, Zn, Cr, ZnO, CrO3, NaHCO3, NH4NO3, (NH4)2CO3, CH3COONa, CH3COONH4, CH3COOC2H5, Zn(OH)2, Cr(OH)2, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Al(OH)3. Số hóa học có tính lưỡng tính là:

Cho dãy chất sau: Al, Cr2O3, Al2O3, Mg(OH)2, CrO3, ZnO, NaHCO3, NaHS, glyxin, CH3COONH4, HCOOCH3. Số hóa học vào hàng là chất lưỡng tính là:

Cho những ion cùng chất được khắc số thiết bị từ như sau:

1. HCO3- 2. K2CO3

3. H2O 4. Cu(OH)2

5. HPO42- 6. Al2O3

7. NH4Cl

Theo Bronsted, những chất với ion lưỡng tính là:

Cho các bội nghịch ứng:

(1) sắt + 2HCl→ FeCl2 + H2

(2) 2NaOH + (NH4)2SO4→Na2SO4+ 2NH3+ 2H2O

(3) BaCl2+ Na2CO3→BaCO3+ 2NaCl

(4) 2NH3+ 2H2O + FeSO4→Fe(OH)2+ (NH4)2SO4

Các bội nghịch ứng trực thuộc loại làm phản ứng axit – bazơ là

Thực hiện nay các thể nghiệm sau:

(a) Cho hỗn hợp Ba(OH)2 cho tới dư vào dung dịch FeCl2.

Bạn đang xem: Cho các muối sau: nahs, nahco3, nahso4 là muối gì, natri bisunfat

Đang xem: Na2hpo4 là muối bột gì

(b) Cho hỗn hợp KHSO4 vào dung dịch BaCl2.

(c) Cho dung dịch Na2S vào hỗn hợp Fe2(SO4)3.

(d) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 (tuyệt Na)

(e) Cho sắt kẽm kim loại Zn vào lượng dư hỗn hợp FeCl3.

(f) Sục khí SO2 vào lượng dư hỗn hợp Ca(OH)2.

Sau lúc các phản ứng xảy ra trọn vẹn, số thí nghiệm thu được kết tủa là

Xét những bội nghịch ứng sau:

NH4Cl + NaOH→ NaCl + NH3 + H2O AlCl3 + 3NaAlO2 + 6 H2O→ 4Al(OH)3 + 3NaClCH3NH2 + H2O (overmix leftrightarrows ) CH3NH3+ + OH- C2H5ONa + H2O (overmix leftrightarrows ) C2H5OH + NaOH

Phản ứng như thế nào là phản ứng axit – bazơ?

Trong các phản nghịch ứng sau, bội phản ứng làm sao ở trong nhiều loại làm phản ứng axit – bazơ theo Bron-stest?

1) (H^ + + OH^ – o H_2O)

2) (3H^ + + Al(OH)_3 o Al^3 + + 3H_2O)

3) (Ba^2 + + SO_4^2 – o BaSO_4)

4) (SO_3 + 2OH^ – o SO_4^2 – + H_2O)

Cho hàng các chất ZnO, Cr2O3, SiO2, Ca(HCO3)2, NH4Cl, Na2CO3, ZnSO4, Zn(OH)2 với Pb(OH)2. Số chất trong dãy có tính lưỡng tính là:

Cho các chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, KHSO3, (NH4)2CO3. Số hóa học làm phản ứng được với tất cả hỗn hợp HCl cùng dung dịch NaOH là

Cho dãy những chất sau: Al, NaHCO3, (NH4)2CO3, NH4Cl, Al2O3, Zn, K2CO3, K2SO4. Có từng nào chất trong hàng vừa chức năng được cùng với dung dịch HCl, vừa chức năng được với hỗn hợp NaOH?

Dung dịch của chất X có tác dụng quỳ tím hóa đỏ, dung dịch của hóa học Y có tác dụng quỳ tím hóa xanh. Trộn lẫn dung dịch X của hai hóa học lại thì xuất hiện kết tủa. Vậy X cùng Y hoàn toàn có thể theo lần lượt là

Cho 0,001 mol NH4Cl vào 100 ml hỗn hợp NaOH bao gồm pH = 12 với hâm nóng, tiếp đến làm nguội, thêm vào một ít phenolphtalein, hỗn hợp chiếm được tất cả màu

Cho những dung dịch sau: NH4NO3 (1), KCl (2), K2CO3 (3), CH3COONa (4), NaHSO4 (5), Na2S (6). Số hỗn hợp có khả năng làm cho thay đổi màu phenolphtalein là:

Cho các phát biểu sau:

(a) Muối trung hòa là muối hạt cơ mà anion cội axit không có khả năng phân li ra ion H+.

Xem thêm: Rong Huyết Uống Thuốc Gì : Top 7 Loại Thuốc Tốt Nhất, Thuốc Dùng Trong Rong Kinh Rong Huyết

(b) Muối axit là muối nhưng mà anion cội axit vẫn có chức năng phân li ra ion H+.

(c) Theo Bronsted: Axit là hóa học thừa nhận proton (tức H+) còn bazơ là hóa học nhường proton (H+).

(d) Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit vừa rất có thể bội nghịch ứng được cùng với axit, vừa bội nghịch ứng được cùng với bazơ.

Số phạt biểu đúng là:

*

Cơ quan công ty quản: công ty chúng tôi Cổ phần technology giáo dục Thành Phát

Giấy phxay hỗ trợ hình thức dịch vụ social trực đường số 240/GPhường – BTTTT bởi vì Sở Thông tin với Truyền thông.


Trả lời Hủy

E-Mail của các bạn sẽ không được hiển thị công khai minh bạch. Các ngôi trường buộc phải được khắc ghi *

Bình luận

Tên *

Thư điện tử *

Trang web

Lưu tên của mình, email, cùng website trong trình ưng chuẩn này đến lần comment sau đó của tôi.


Chuyên mục: