holding period return la gi

CFOViet :: Time-weighted rate of return là gì ?
(Lợi suất trọng số thời hạn ; Lợi suất gia trọng (nghiêng về, tính theo) thời gian)
Là tỷ suất lợi tức đầu tư (tỷ lệ sinh lời) được xem toán ở ĐK “lý tưởng”, tức thị chỉ địa thế căn cứ vô độ quý hiếm gia sản (cổ phiếu) dịch chuyển tăng lên giảm xuống, nhưng mà ko quan hoài cho tới tiền tệ chảy vô rời khỏi vì thế những nguyên tố khách hàng quan lại như rút chi phí hoặc hấp thụ thêm chi phí thân thuộc chừng, hoặc khấu trừ ngân sách quản lý và vận hành.
Người tớ thông thường dựa vào sản phẩm này nhằm Reviews năng lượng áp dụng vốn liếng của công ty lớn quản lý và vận hành quỹ.
loisuat-giatrong
Giống như khóa chặt 2 vòi vĩnh vô rời khỏi nhằm không tồn tại sự thay cho thay đổi thể tích nước vô chậu, thuận tiện mang lại việc đo lường sự thay đổi của lượng nước. Nước vô chậu ăm ắp tăng hoặc bốc tương đối không còn, là tùy nằm trong vô năng lượng của quỹ góp vốn đầu tư, biết lựa chọn địa điểm bịa đặt chậu thau nước (trong căn nhà hoặc ngoài trời), thời vị trí đặt chậu (vào mùa thô hạn hoặc mùa mưa).
loi-suat-gia-trong-la-gi-time-weighted-rate-of-return
Cách tính:

Tính riêng rẽ tỷ suất sinh lợi HPR (Holding-period return) mang lại từng kỳ (Period), tiếp sau đó gom toàn bộ lại nhằm tính tỷ suất sinh lợi mang lại toàn thời kỳ (Annualized rate of return).
Thông thông thường những kỳ (Period) được khái niệm như sau:

  • Period 1 (Cuối mon 12.2010 ~ Cuối mon 3.2011)
  • Period 2 (Cuối mon 3.2011 ~ Cuối mon 6.2011)
  • Period 3 (Cuối mon 6.2011 ~ Cuối mon 7.2011)
  • Period 4 (Cuối mon 7.2011 ~ Cuối mon 9.2011)
  • Period 5 (Cuối mon 9.2011 ~ Cuối mon 12.2011)

Tỷ suất sinh lợi R của từng kỳ, ví dụ so với kỳ 1 :
R1 = (MV1 – MV0 + D1 – CF1) ÷ MV0

Bạn đang xem: holding period return la gi

Xem thêm: cuc cung co chieu

Tỷ suất sinh lợi mang lại toàn bộ n kỳ (Rate of return for n Periods):
R = (R1 + 1)(R2 + 1) … (Rn + 1) – 1

Trong cơ :
MV = Market Value = Giá thị trường
D1 = Dividend or Interest inflows = Cổ tức, lợi tức
CF1 = cash flow received at period over = Dòng chi phí thêm vô hoặc rút rời khỏi thân thuộc chừng