ddong luong la gi

Trong lịch trình vật lí lớp 10 Khái niệm động lượng là gì được trình diễn giải một cơ hội giản dị dễ dàng nắm bắt trải qua những ví dụ trực quan liêu vô sách giống như việc thực hành thực tế thử nghiệm vật lí.

Động lượng và toan luật bảo toàn động lượng trực thuộc sách vật lí lớp 10 chủ thể động lượng

Bạn đang xem: ddong luong la gi

Động lượng là gì?

Động lượng là đại lượng vật lí đặc thù mang lại tài năng truyền hoạt động của vật.

Động lượng \[\vec{p}\] của một vật lượng m hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời \[\vec{v}\] được xác lập vì chưng biểu thức \[\vec{p}=m.\vec{v} \]

Động lượng là gì, toan luật bảo toàn động lượng
Tìm hiểu về định nghĩa động lượng bảo toàn động lượng

Sau chạm va bi white hạn chế véc tơ vận tốc tức thời, thay đổi phía, bi đen sạm nhận hoạt động kể từ bi white fake hiện trạng kể từ đứng yên tĩnh sang trọng hoạt động.

Khối lượng 2 bi cân nhau, sau chạm va bi white đứng yên tĩnh (bỏ qua quýt hoạt động xoay tròn), bi xanh rờn nối tiếp hoạt động theo đuổi vị trí hướng của bi white => hoạt động của bi white vẫn truyền toàn cỗ mang lại bi xanh rờn.

Trong nhị ví dụ phía trên tao rút đi ra được Tóm lại vô quy trình chạm va của những vật, sự biến hóa véc tơ vận tốc tức thời của những vật trước và sau thời điểm tương tác tùy theo lượng của nhị vật, kích thước, vị trí hướng của véc tơ vận tốc tức thời của những vật → Khái niệm động lượng dùng làm giải quyết và xử lý những vấn đề chạm chạm.

Biến thiên động lượng

lý thuyết về động lượng bảo toàn động lượng hùn giải quyết và xử lý những vấn đề tương quan cho tới chạm chạm

vật m hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời $v_{1 }$đến chạm va với bức chắn tiếp sau đó bị nhảy ngược quay về với véc tơ vận tốc tức thời v2

Biến thiên động lượng của một vật lượng m1

\[\Delta \vec{p}=\vec{p^{/}_{1}}-\vec{p_{1}}\] = \[m_1(\vec{v^{/}_{1}}-\vec{v_{1}})\]

Biến thiên động lượng của hệ nhị vật m1; m2

\[\Delta \vec{p}=\vec{p^{/}_{1}}-\vec{p_{1}}\] + \[\vec{p^{/}_{2}}-\vec{p_{2}}\]

= \[m_1(\vec{v^{/}_{1}}-\vec{v_{1}})\] + \[m_2(\vec{v^{/}_{2}}-\vec{v_{2}})\]

Xem thêm: chăn nuôi toàn nhân loại

Trong đó

  • m1; m2: theo thứ tự là lượng của vật 1, vật 2(kg)
  • \[\vec{v_1}\]; \[\vec{v_2}\]: theo thứ tự là véc tơ vận tốc tức thời của vật 1, vật 2 trước phát triển thành cố (m/s)
  • \[\vec{v^{/}_1}\]; \[\vec{v^{/}_2}\] : theo thứ tự là véc tơ vận tốc tức thời của vật 1, vật 2 sau phát triển thành cố (m/s)
  • \[\vec{p_1}=m_1\vec{v_1}\]; \[\vec{p_2}=m_1\vec{v_2}\]: động lượng của vật 1, vật 2 trước phát triển thành cố (kg.m/s)
  • \[\vec{p^{/}_1}=m_1\vec{v^{/}_1}\]; \[\vec{p^{/}_2}=m_1\vec{v^{/}_2}\]: động lượng của vật 1, vật 2 sau phát triển thành cố (kg.m/s)
  • $\Delta p$: phát triển thành thiên động lượng của vật hoặc hệ vật
  • \[\vec{F}.\Delta t\] = $\Delta \vec{p}$ gọi  là xung lượng của lực (gọi tắt là xung lượng hoặc xung lực)

Ý nghĩa vật lí xung lượng của lực (xung lực):

xung lượng của lực vì chưng phát triển thành thiên động lượng của vật, vô vật lí truyền thống lượng của vật không bao giờ thay đổi Lúc hoạt động => sự thay cho thay đổi véc tơ vận tốc tức thời của vật cả về phía và kích thước tùy theo phía, kích thước của lực ứng dụng và thời hạn lực ứng dụng.

Trò đùa lúc lắc tấm trải bàn bàn ko thực hiện sập những vật đặt tại bên trên đỡ đần ta nắm rõ rộng lớn về ý nghĩa sâu sắc xung lượng của lực

Với một lực kéo nhẹ nhõm một vừa hai phải đầy đủ cùng theo với thời hạn lâu (kéo kể từ từ) tao rất có thể thực hiện cho những vật bên trên bàn bị rơi xuống khu đất. Với một lực kéo mạnh và thiệt thời gian nhanh (thời gian trá ứng dụng của lực ngắn) tao rất có thể rút cái tấm trải bàn bàn đi ra nhưng mà ko thực hiện rơi những dụng cụ đặt tại bên trên.

xung lượng của lực \[\vec{F}.\Delta t\] vì chưng phỏng phát triển thành thiên động lượng $$\Delta \vec{p}$$ của vật mang lại tác biết ứng dụng của lực \[\vec{F}\] lên vật trong tầm thời hạn Δt.
Hệ cô lập: là hệ bao gồm những vật vô hệ chỉ tương tác cùng nhau nhưng mà ko tương tác với những vật phía bên ngoài hệ hoặc phù hợp của những lực phía bên ngoài hệ ứng dụng vô những vật bên phía trong hệ vì chưng ko.

Định luật bảo toàn động lượng

Đối với hệ xa lánh phát triển thành thiên động lượng của hệ vì chưng 0 hoặc động lượng của những vật vô hệ được bảo toàn. Biểu thức

\[\Delta \vec{p} =0\] =>

\[\vec{p_{1}}+\vec{p_{2}}\] = \[\vec{p^{/}_{1}}+\vec{p’_{2}}\]

Xem thêm: xuyên thành phản diện phải làm sao sống đây chap 1

\[m_1\vec{v_{1}}+ m_2\vec{v_{2}}\] = \[m_1\vec{v^{/}_{1}}+m_2\vec{v^{/}_{2}}\]

→ Động lượng của hệ trước tương tác = động lượng của hệ sau tương tác