datagridview la gi

Trong lập trình sẵn winform, những bảng tài liệu không chỉ là nhập vai trò là liệt kê list tài liệu tuy nhiên những tài liệu chứa chấp nhập nó hoàn toàn có thể được dùng làm thực hiện những việc làm cần thiết không giống nữa như việc sửa hoặc xóa tài liệu, việc làm này được gọi là binding data (ràng buộc dữ liệu). Trong nội dung bài viết này bản thân tiếp tục share cách gọi tài liệu kể từ DataGridView hoặc ListView lên textbox Lúc click vào trong 1 dòng sản phẩm tài liệu nhập nó dùng ngữ điệu C#.

Bạn đang xem: datagridview la gi

Lấy tài liệu lên DataGridView và ListView

Trước tiên bản thân tiếp tục lấy tài liệu lên nhì control này. Kéo thả contron dataGridView và mệnh danh nó là “dataGridView1“, kéo thả listView và mệnh danh nó là “listView1“.

Trong nội dung bài viết này bản thân dùng tài liệu kể từ SQL server, bạn cũng có thể dùng những loại tài liệu không giống cũng không vấn đề gì.

Đầu tiên là hạ tầng tài liệu của tớ mang trong mình một bảng tbl_test với nhì ngôi trường tài liệu là id và ten như sau.

Tiếp bám theo là hàm nhằm chuyên chở tài liệu lên

private void loaddata() { SqlConnection con cái = new SqlConnection(@"chuỗi_kết_nối_đến_cơ_sở_dữ_liệu"); SqlCommand cmd = new SqlCommand("select * from tbl_test", con); SqlDataAdapter domain authority = new SqlDataAdapter(cmd); DataTable dt = new DataTable(); domain authority.Fill(dt); //Tải tài liệu lên dataGridView dataGridView1.DataSource = dt; //Tải tài liệu lên listView int i = 0; foreach (DataRow dr in dt.Rows) { listView1.Items.Add(dr["id"].ToString()); listView1.Items[i].SubItems.Add(dr["ten"].ToString()); i++; } }

Nhớ gọi hàm này nhập hàm load của size nhằm thực đua Lúc size phát động.

Kết trái ngược.

Tuy nhiên bạn cũng có thể thấy bảng list view ko hiển thị không còn tài liệu. quý khách tiến hành bám theo công việc tại đây nhé.

Trong bảng này các bạn cũng hoàn toàn có thể thay đổi những thương hiệu cột và format cho những cột. Đây là vấn đề mình yêu thích ở list view và bản thân thông thường xuyên dùng nó để thay thế thế mang đến dataGridView.

Xem thêm: wise là gì

Kết quả

Bây giờ bản thân tiếp tục tổ chức lấy tài liệu từ DataGridView và ListView lên textbox ở phía bên trên Lúc người tiêu dùng click nhập những dòng sản phẩm tài liệu ứng.

Gọi tài liệu kể từ DataGridView hoặc ListView lên textbox

Gọi tài liệu kể từ DataGridView lên textbox

Bạn nhập phần event nhập properties của DataGridView và click song vào trong dòng CellClick nhằm trả cho tới phần viết lách code cho việc khiếu nại này.

Sau ê viết lách đoạn code sau vào:

int numrow; numrow = e.RowIndex; textBox1.Text = dataGridView1.Rows[numrow].Cells[1].Value.ToString();

  • numrow là một trong vươn lên là lưu chỉ số index của mặt hàng Lúc hành vi click xẩy ra bên trên mặt hàng ê.
  • Rows[numrow].Cells[1] là đoạn xác xác định trí của dù cần thiết lấy ở đó là dòng sản phẩm được lựa chọn và cột số 1 (tức là cột số hai).

Kết quả:

  • Bạn hoàn toàn có thể dùng dòng sản phẩm “dataGridView1.Rows[numrow].Cells[1].Value.ToString();” và thay cho chỉ số ở Cells nhằm lấy tài liệu ở những cột không giống.

Gọi tài liệu kể từ ListView lên textbox

Tương tự động như với DataGridView, tuy nhiên bạn cũng có thể dùng bất kể sự khiếu nại nào là như MouseClick, Click, Double Click,…. tuy nhiên bản thân khuyên răn chúng ta nên dùng sự khiếu nại SelectedIndexChanged. Sự khiếu nại này sẽ tiến hành thực đua khi chúng ta lựa lựa chọn một dòng sản phẩm không giống.

Đoạn code cho việc khiếu nại này như sau:

foreach(ListViewItem items in listView1.SelectedItems) { textBox1.Text = items.SubItems[1].Text; }

  • Hàm lặp tiếp tục lấy một đối tượng người sử dụng item được lựa lựa chọn, những item này được coi như 1 dòng sản phẩm với tương đối nhiều tài liệu nhập một cột.
  • SubItem tiếp tục xác lập độ quý hiếm cột nào là sẽ tiến hành lấy nhập dòng sản phẩm ê.

Kết quả:

Xem thêm: điện máy xanh đồng xoài