coz la gi

Trong những đoạn đối thoại hoặc tiếng bài xích hát thông thường xuất hiện tại kể từ Cuz hoặc Coz. Vậy Cuz và Coz là gì, ý nghĩa thế nào?

Cuz và Coz là gì?

Cuz = Coz = Cause = Because

Bạn đang xem: coz la gi

Cuz và Coz được nghe biết thịnh hành nhất là cơ hội viết lách không giống của Cause hoặc Because. Cuz và Coz thông thường bắt gặp nhập tiếng bài xích hát rộng lớn là văn viết lách và văn nói

Cuz = Cousin tức là bạn bè họ

Xem thêm: hợp đồng hôn nhân 100 ngày

Trong những băng đảng, Cuz tức là “Người anh em” – một phương pháp để xưng hô

Xem thêm: tôi bị omega vạn người mê đánh dấu

Ví dụ:

A: Wassup, cuz?

B: This ain’t cuz, its Blood!

Rate this post