Co-educational school là gì, những từ vựng thông dụng trong ngành giáo dục

 - 
having male and female students being taught together in the same school or college rather than separately:


Bạn đang xem: Co-educational school là gì, những từ vựng thông dụng trong ngành giáo dục

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use trường đoản cú cdspninhthuan.edu.vn.Học các từ bạn cần tiếp xúc một giải pháp đầy niềm tin.


Moreover, in coeducational schools there were several patterns of segregation, hierarchical seg regation being more rigid than territorial segregation.
The university is co-educational, và has over 24,500 undergraduate và nearly 4,000 post-graduate students.
The present day school serves an internationally & culturally diverse, co-educational body toàn thân of 75 boarders and a population of nearly 125 local day students.
Women have been admitted since 1974, when the college was one of the first five men"s colleges lớn become co-educational.
The school is now a co-educational, day and boarding preparatory school for children between 3 & 13 years of age.
Các quan điểm của những ví dụ ko thể hiện ý kiến của các biên tập viên cdspninhthuan.edu.vn cdspninhthuan.edu.vn hoặc của cdspninhthuan.edu.vn University Press xuất xắc của những nhà cấp giấy phép.
*Xem thêm: Over Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ Start Over Là Gì, Start Over: To Begin Something

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các app search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập cdspninhthuan.edu.vn English cdspninhthuan.edu.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Beam Và Girder Là Gì, Đâu Là Sự Khác Biệt Giữa Girder Và Beam

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語