Biểu là gì, nghĩa của từ chiếu, chế, biểu trong tiếng việt nghĩa của từ biểu

     
俵 biểu • 婊 biểu • 檦 biểu • 殍 biểu • 脿 biểu • 莩 biểu • 表 biểu • 裱 biểu • 褾 biểu • 錶 biểu • 飈 biểu • 飚 biểu

• Dĩnh Châu lão ông ca - 穎州老翁歌 (Nạp Tân)• Đại mông quả - 大檬果 (Tùng Thiện nay Vương)• Điếu bổ tử - 吊餓死 (Phạm Nguyễn Du)• Hoàng giang tức cảnh - 黃江即景 (Thái Thuận)• Triệu Việt Vương - 趙越王 (Đặng Minch Khiêm)• Trlàm việc binc hành - 阻兵行 (Nguyễn Du)
1. (Danh) Áo quanh đó.2. (Danh) Bên không tính, phương diện quanh đó. ◎Như: “hải biểu” 海表 không tính bể, “xuất nhân ý biểu” 出人意表 ra bên ngoài ý liệu.3. (Danh) Dấu hiệu, kí hiệu. ◇Quản Tử 管子: “Do yết biểu nhi lệnh đưa ra chỉ dã” 猶揭表而令之止也 (Quân thần thượng 君臣上) Nlỗi ra tín hiệu nhằm bảo mang đến hoàn thành lại vậy.4. (Danh) Mẫu mực, gương mẫu. ◎Như: “vi nhân sư biểu” 為人師表 làm cho chủng loại mực cho những người.5. (Danh) Bảng, bảng liệt kê, bảng kê khai. ◎Như: “thống kế biểu” 統計表 bảng thống kê lại.6. (Danh) Một một số loại sớ tấu thời trước, bậc đại thần trình lên vua. ◎Như: “Xuất sư biểu” 出師表 của Gia Cát Lượng 諸葛亮 thời Tam Quốc, “Trần tình biểu” 陳情表 của Lí Mật 李密.7. (Danh) Tên hiệu (ko kể thương hiệu chính). ◇Tỉnh cố gắng hằng ngôn 醒世恆言: “Tiền nhật bất tằng vấn đắc quý biểu” 前日不曾問得貴表 (Tiền Tú Tài 錢秀才) Hôm trước chưa được hỏi thương hiệu hiệu của ngài.8. (Danh) Bia đá. ◇Hán Tlỗi 漢書: “Thiên lí lập biểu” 千里立表 (Lí Tầm truyện 李尋傳) Nghìn dặm dựng bia đá.9. (Danh) Bia chiêu tập, tuyển mộ chí. ◎Như: “chiêu tập biểu” 墓表 bia tuyển mộ.10. (Danh) Máy đo, đồng hồ thời trang. ◎Như: “thủ biểu” 手表 đồng hồ đeo tay treo tay, “điện biểu” 電表 đồng hồ điện.11. (Danh) Họ sản phẩm bên ngoại. ◎Như: “biểu huynh đệ” 表兄弟 bé cô con cậu.12. (Danh) Họ “Biểu”.13. (Động) Mặc thêm áo bên cạnh. ◇Luận Ngữ 論語: “Đương demo, chẩn hi khích, tất biểu nhi xuất chi” 當暑, 袗絺綌, 必表而出之 (Hương đảng 鄉黨) Lúc ttránh lạnh, mặc áo đối kháng vải thô, (ông) tất mặc thêm áo Khi ra bên ngoài.14. (Động) Tỏ rõ, hiển dương, khen ttận hưởng. ◇Tư Mã Thiên 司馬遷: “Hận bốn trọng tâm hữu sở bất tận, bỉ lậu một nỗ lực nhi văn uống thải bất biểu ư hậu cầm cố dã” 恨私心有所不盡, 鄙陋沒世而文彩不表於後世也 (Báo Nhậm Thiếu Kkhô hanh thư 報任少卿書) Hận rằng lòng riêng gồm nơi chưa bộc lộ không còn, bỉ lậu nhưng bị tiêu diệt đi thì vnạp năng lượng cmùi hương ko tỏ rõ được với đời sau.15. (Động) Tuyên ổn ba, truyền đạt. ◎Như: “lược biểu chổ chính giữa ý” 略表心意 nói sơ qua ý trong thâm tâm.16. (Động) Tâu lên phía trên để đãi đằng việc gì. ◇Tam quốc chí 三國志: “Lượng từ bỏ biểu hậu chủ” 亮自表後主 (Gia Cát Lượng truyện 諸葛亮傳) Lượng này từ bỏ xin tâu rõ với hậu chủ.17. (Động) Đề cử, tiến cử. ◇Tam quốc chí 三國志: “Tào Công biểu Quyền vi thảo lỗ tướng tá quân” 曹公表權為討虜將軍 (Ngô nhà truyện 吳主傳) Tào Công tiến cử Quyền làm cho tướng quân tiến công giặc.18. (Động) Soi xét, đo lường. ◎Như: “duy thiên khả biểu” 惟天可表 chỉ bao gồm ttách xét soi được.19. (Động) Trang hoàng, tu bửa giấy tờ, trỡ ràng họa. § Thông “phiếu” 裱.

Bạn đang xem: Biểu là gì, nghĩa của từ chiếu, chế, biểu trong tiếng việt nghĩa của từ biểu


① Tại không tính, nhỏng hải biểu 海表 quanh đó bể.② Tỏ rõ, tuyên ổn ba chủ ý mình cho người không giống biết hotline là biểu. Nlỗi đại biểu 代表 fan đại diện thay mặt của ai để tỏ hộ ý của bạn ấy ra. Trong một đám đông, cử một bạn đại diện đi họp hành một hội nào tất cả quan hệ tình dục đến mức một đám đông ấy hotline là đại biểu.③ Dấu hiệu, đặt riêng một cái dấu hiệu nhằm cho người ta dễ dàng biết Điện thoại tư vấn là biểu, tín đồ như thế nào có hình dáng hơn fan Hotline là dị biểu 異表 giỏi biểu biểu 表表.④ Tiêu biểu, nêu tỏ. Nlỗi tinh biểu máu nghĩa 旌表節義 vượt trội chiếc ngày tiết nghĩa ra đến vinh quang. Cái bia dựng ngơi nghỉ tuyển mộ call là mộ biểu 墓表, đều là theo chiếc ý nêu tỏ, khiến cho đều fan những biết mà lại nhớ mãi luôn nhớ cả.⑤ Lối vnạp năng lượng biểu, là 1 thể vnạp năng lượng giãi tỏ tnóng lòng kẻ bên dưới với người bên trên, nlỗi văn tâu cùng với vua, cùng với thần thánh đầy đủ Call là biểu cả.⑥ Ghi chxay sự vật gì chia nhỏ ra từng loài, từng hạng xếp thành hàng lối để lúc tra đến tiện cũng gọi là biểu. Như những thống kê biểu 統計表 cái biểu tính gộp toàn bộ.⑦ Họ ngoại. Như nhỏ cô con cậu Call là biểu huynh đệ 表兄弟.
① Ngoài, phần không tính, bề ngoài: 外表 Bề ko kể, ngoại trừ mặt; 海表 Ngoài biển; 由表及裡 Từ bên cạnh vào trong; 虛有其表 Chỉ tất cả mẽ không tính lộng lẫy; ② Tỏ rõ, nêu rõ, bày tỏ: 略表心意 Tỏ qua thiện ý, chút đỉnh nhằm Hotline là; ③ Xông, toát ra: 表汗 Xông đã cho ra mồ hôi; ④ Biểu, bảng, bảng biểu, bảng liệt kê, bảng kê khai: 統計表 Bảng thống kê; 時間表 Bảng giờ đồng hồ giấc, biểu thời gian; ⑤ Đồng hồ nước, công tơ: 手表 Đồng hồ nước treo tay; 秒表 Đồng hồ bấm giây; 電表 Công tơ năng lượng điện, đồng hồ thời trang điện; ⑥ Gương, chủng loại mực, mực thước, tiêu biểu: 師表 Làm gương, gương mẫu; ⑦ Các bạn em cô cậu, anh bà mẹ chúng ta, (ở trong về) bọn họ ngoại: 表兄弟 Anh em họ; 表叔 Chú họ; ⑧ (cũ) Tờ sớ dâng lên vua, tờ biểu, bài xích biểu.

Xem thêm: Bật Tính Năng Aero Trong Windows Aero Là Gì, Windows Aero


Cái áo xung quanh — Bên kế bên. ở quanh đó — Cái ngọn gàng — Cái nêu — Cái bảng ghi chnghiền nhằm phân biệt — Cái đồng hồ thời trang — Tờ tâu dân vua đọc — Tên người tức Nguyễn Biểu, người làng Bình Hồ, thị trấn Trị La, tỉnh Nghệ An, bắc phần VN, đậu Thái Học, sinch đời Trần, làm cho quan cho tới chức Điện chi phí thị ngự sử, còn lại một số trong những thơ Nôm, chnghiền trong Nghĩa sĩ truyện của Hoàng Trừng.
錶𧘝𧘦𧘰𧜫𧞧𧞯𧞱𪊘𪊬

Không hiện nay chữ?


bái biểu 拜表 • bát biểu 八表 • biểu bạch 表白 • biểu tị nạnh 表皮 • biểu biểu 表表 • biểu phương pháp 表格 • biểu cmùi hương 表彰 • biểu chương thơm 表章 • trình diễn 表演 • biểu diện 表面 • biểu dương 表扬 • biểu dương 表揚 • mô tả 表达 • miêu tả 表達 • biểu đích 表的 • biểu điệt 表姪 • biểu thiết bị 表圖 • biểu tán thành 表同情 • biểu hiện 表现 • biểu hiện 表現 • biểu hiệu 表號 • biểu huynh đệ 表兄弟 • biểu kí 表記 • biểu lí 表裏 • thể hiện 表露 • biểu minh 表明 • biểu quyết 表决 • biểu quyết 表決 • biểu suất 表率 • biểu tấu 表奏 • biểu thị 表示 • biểu tỉ muội 表姊妹 • biểu tình 表情 • biểu tôn 表孫 • đặc trưng 表徵 • biểu trượng nhân 表丈人 • biểu tử 表子 • biểu tự 表字 • biểu tượng 表象 • biểu xích 表尺 • biểu yết 表揭 • dân biểu 民表 • di biểu 遺表 • doanh biểu 營表 • đại biểu 代表 • trang bị biểu 图表 • đồ biểu 圖表 • hàn thử biểu 寒暑表 • lượng vũ biểu 量雨表 • nghi biểu 儀表 • nước ngoài biểu 外表 • nguyệt biểu 月表 • niên biểu 年表 • tuyên bố 发表 • phát biểu 發表 • phong lực biểu 風力表 • phong vũ biểu 風雨表 • thời biểu 時表 • tiêu biểu 標表 • tinc biểu 旌表 • tộc biểu 族表 • ý biểu 意表
• An Hoạch đánh Báo Ân từ bi ký - 安獲山報恩寺碑記 (Chu Văn uống Thường)• Bệnh khởi thỏng hoài - 病起書懷 (Lục Du)• Sở vận Lê Chí Kính “Nhất Tự đánh tức cảnh” hoạ đưa ra - 步韻黎至勁一字山即景和之 (Trần Đình Tân)• Chung Nam vọng dư tuyết - 終南望餘雪 (Tổ Vịnh)• Độ Nhỏng Thiết thuỷ - 渡如鐵水 (Ngô Thì Nhậm)• Thừa văn uống Hà Bắc chư đạo ngày tiết độ nhập triều, hoan lạc khẩu hào hay cú kỳ 04 - 承聞河北諸道節度入朝歡喜口號絕句其四 (Đỗ Phủ)• Tự thuật - 自述 (Tống Duy Tân)• Vãng trên - 往在 (Đỗ Phủ)• Vịnh Vũ Hầu - 詠武侯 (Bạch Cư Dị)• Vương thập ngũ bốn mã đệ xuất giao tương rộp kiêm di dinch mao ốc tư - 王十五司馬弟出郭相訪兼遺營茅屋貲 (Đỗ Phủ)

biểu

U+88F1, tổng 13 nét, bộ y 衣 + 8 nétphồn & giản thể, hình thanh hao và hội ý


Từ điển trích dẫn


1. (Danh) Khăn uống quàng cổ.2. (Động) Bồi, dán, trang trí, tô điểm tnhóc sách. ◎Như: “biểu bối” 裱褙 bồi, dán, trang trí.

Chuyên mục: