yên chi thượng hoa

[Image: STENT%2520Forum30092014.jpg]

Yên Chi Thượng Hoa

Bạn đang xem: yên chi thượng hoa

[Image: STENT%2520Forum30092014.gif]

Tác giả: Tâm Nhụy

[Image: STENT%2520Forum30092014.gif] 

Thể loại: Xuyên ko, hào môn thế gia, HE

[Image: STENT%2520Forum30092014.gif] 

Số chương: 119 + 1 nước ngoài truyện

[Image: STENT%2520Forum30092014.gif] 

Convert: lovelyDay (TTV)

Xem thêm: ta bán hủ tiếu tại dị giới

[Image: STENT%2520Forum30092014.gif] 

Edit: pemo, Mạc Thiên Y

[Image: STENT%2520Forum30092014.gif] 

Ebook + Beta: Mạc Thiên Y

Văn án

Một đường phố hoa, một phía là phái nam viện, một phía là phái đẹp viện.

Bỗng sở hữu một ngày phái nam kỹ đầu bảng của phái nam viện mặt mũi này chuộc một Thanh quan lại nhân* của phái đẹp viện mặt mũi ê lối.

Xem thêm: cố hề hề và doãn tư thần full

Đây là việc khởi điểm của một thủ đoạn hoặc là khúc nhạc dạo bước đầu của một phiên bản tình ca…

Oản Oản suy nghĩ mãi ko rời khỏi, nường chỉ mong muốn biết, nường nên lần thời cơ trốn chạy nằm trong người thân, hoặc là đánh dấu cứu vớt vớt thiếu thốn niên rơi cơ lỡ công đoạn này.

(* Thanh quan lại nhân: kỹ phái đẹp chỉ chào bán nghệ ko chào bán thân ái, tuy nhiên khi cần thiết vẫn nên chào bán thân ái. Thật rời khỏi, Thanh quan lại nhân chỉ những kỹ phái đẹp thời thượng, được đào tạo và giảng dạy chuyên nghiệp, và được rời khỏi giá bán vô cùng cao, thông thường thì cho tới 15 tuổi tác sẽ tiến hành treo quải bài bác đã cho chúng ta thấy đầu tiên hành nghề ngỗng.)

Đọc online

Ebook / links 2

Tác giả

Bình luận

hit club