xuyên qua chi khí tử hoành hành

bìa1

Tác giả: Diệp Ức Lạc

Bạn đang xem: xuyên qua chi khí tử hoành hành

Tình trạng bạn dạng gốc: Hoàn (682 chương + 43 phiên ngoại)

Tình trạng bạn dạng edit: Ongoing

Thể loại: Xuyên qua loa, đam mỹ, cổ truyền , tân tiến , tình thân , tiên hiệp , dị thế , tu chân , xuyên việt , trọng sinh , tuy vậy khiết , căn nhà công , hào môn thế gia , sảng văn , toàn cầu tuy vậy tuy vậy, HE, thanh thủy văn

Edit: Méoo~

Beta: Đường (đến chương 57) + Méoo~ (tiếp)

____________________

Văn án:

“Ta ham muốn cưới hắn!”

“Diệp thiếu thốn, người tao là phú nhị đại, hồng tam đại, quý công tử nức danh của kinh thành, hắn sẽ không còn gả mang đến ngươi.”

“Vì sao lại không? Ta anh tuấn chi tiêu trẹo, thông tuệ rộng lớn người, nhìn xa cách nhìn rộng!”

“Diệp thiếu thốn, Bạch tam thiếu thốn ko cần là kẻ ngươi rất có thể mơ tưởng.”

____________________

Méoo~: Bản edit được đăng với mục tiêu phi thương nghiệp, chưa tồn tại sự được chấp nhận của người sáng tác, chỉ được đăng bên trên wordpress và wattpad của Dream House.

Link wattpad: https://www.wattpad.com/user/dreamhouse2255

Nguồn: khotangdammyfanfic.blog.com

Gợi ý pass

____________________

Mục lục

I. Kinh đô phong vân

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5

Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10

Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15

Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20

Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25

Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30

Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35

Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40

Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45

Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50

Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55

Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60

Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65

Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70

Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75

Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80

Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85

Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90

Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95

Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100

Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105

Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110

Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115

Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120

Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125

Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130

Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135

Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140

Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145

Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150

Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155

Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160

Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165

Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170

Chương 171 Chương 172 Chương 173 Chương 174 Chương 175

Chương 176 Chương 177 Chương 178 Chương 179 Chương 180

Chương 181

II. Tu chân phong vân

Chương 182 Chương 183 Chương 184 Chương 185

Chương 186 Chương 187 Chương 188 Chương 189 Chương 190

Chương 191 Chương 192 Chương 193 Chương 194 Chương 195

Chương 196 Chương 197 Chương 198 Chương 199 Chương 200

Chương 201 Chương 202 Chương 203 Chương 204 Chương 205

Chương 206 Chương 207 Chương 208 Chương 209 Chương 210

Chương 211 Chương 212 Chương 213 Chương 214 Chương 215

Chương 216 Chương 217 Chương 218 Chương 219 Chương 220

Chương 221 Chương 222 Chương 223 Chương 224 Chương 225

Chương 226 Chương 227 Chương 228 Chương 229 Chương 230

Chương 231 Chương 232 Chương 233 Chương 234 Chương 235

Chương 236 Chương 237 Chương 238 Chương 239 Chương 240

Chương 241 Chương 242 Chương 243 Chương 244 Chương 245

Chương 246 Chương 247 Chương 248 Chương 249 Chương 250

Chương 251 Chương 252 Chương 253 Chương 254 Chương 255

Chương 256 Chương 257 Chương 258 Chương 259 Chương 260

Chương 261 Chương 262 Chương 263 Chương 264 Chương 265

Chương 266 Chương 267 Chương 268 Chương 269 Chương 270

Chương 271 Chương 272 Chương 273 Chương 274 Chương 275

Chương 276 Chương 277 Chương 278 Chương 279 Chương 280

Chương 281 Chương 282 Chương 283 Chương 284 Chương 285

Chương 286 Chương 287 Chương 288 Chương 289 Chương 290

Chương 291 Chương 292 Chương 293 Chương 294 Chương 295

Chương 296 Chương 297 Chương 298 Chương 299 Chương 300

Chương 301 Chương 302 Chương 303

Chương 304 (1) Chương 304 (2) Chương 305

Chương 306 Chương 307 Chương 308 Chương 309 Chương 310

Chương 311 Chương 312 Chương 313 Chương 314 Chương 315

Xem thêm: thứ nữ hữu độc chương 294

Chương 316 Chương 317 Chương 318 Chương 319 Chương 320

Chương 321 Chương 322 Chương 323 Chương 324 Chương 325

Chương 326 Chương 327 Chương 328 Chương 329 Chương 330

Chương 331 Chương 332 Chương 333 Chương 334 Chương 335

Chương 336 Chương 337 Chương 338 Chương 339 Chương 340

Chương 341 Chương 342 Chương 343 Chương 344 Chương 345

Chương 346 Chương 347 Chương 348 Chương 349 Chương 350

Chương 351 Chương 352 Chương 353 Chương 354 Chương 355

Chương 356 Chương 357 Chương 358

Chương 359 Chương 360 (1) Chương 360 (2)

Chương 361 Chương 362 Chương 363 Chương 364 Chương 365

Chương 366 Chương 367 Chương 368 Chương 369 Chương 370

Chương 371 Chương 372 Chương 373 Chương 374 Chương 375

Chương 376 Chương 377 Chương 378 Chương 379 Chương 380

Chương 381 Chương 382 Chương 383 Chương 384 Chương 385

Chương 386 Chương 387 Chương 388 Chương 389 Chương 390

Chương 391 Chương 392 Chương 393 Chương 394 Chương 395

Chương 396 Chương 397 Chương 398 Chương 399 Chương 400

III. Tiên giới phong vân

Chương 401 Chương 402 Chương 403 Chương 404 Chương 405

Chương 406 Chương 407 Chương 408 Chương 409 Chương 410

Chương 411 Chương 412 Chương 413 Chương 414 Chương 415

Chương 416 Chương 417 Chương 418 Chương 419 Chương 420

Chương 421 Chương 422 Chương 423 Chương 424 Chương 425

Chương 426 Chương 427 Chương 428 Chương 429 Chương 430

Chương 431 Chương 432 Chương 433 Chương 434 Chương 435

Chương 436 Chương 437 Chương 438 Chương 439 Chương 440

Chương 441 Chương 442 Chương 443 Chương 444 Chương 445

Chương 446 Chương 447 Chương 448 Chương 449 Chương 450

Chương 451 Chương 452 Chương 453 Chương 454 Chương 455

Chương 456 Chương 457 Chương 458 Chương 459 Chương 460

Chương 461 Chương 462 Chương 463 Chương 464 Chương 465

Chương 466 Chương 467 Chương 468 Chương 469 Chương 470

Chương 471 Chương 472 Chương 473 Chương 474 Chương 475

Chương 476 Chương 477 Chương 478 Chương 479 Chương 480

Chương 481 Chương 482 Chương 483 Chương 484 Chương 485

Chương 486 Chương 487 Chương 488 Chương 489 Chương 490

Chương 491 Chương 492 Chương 493 Chương 494 Chương 495

Chương 496 Chương 497 Chương 498 Chương 499 Chương 500

Chương 501 Chương 502 Chương 503 Chương 504 Chương 505

Chương 506 Chương 507 Chương 508 Chương 509 Chương 510

Chương 511 Chương 512 Chương 513 Chương 514 Chương 515

Chương 516 Chương 517 Chương 518 Chương 519 Chương 520

Chương 521 Chương 522 Chương 523 Chương 524 Chương 525

Chương 526 Chương 527 Chương 528 Chương 529 Chương 530

Chương 531 Chương 532 Chương 533 Chương 534 Chương 535

Chương 536 Chương 537 Chương 538 Chương 539 Chương 540

Chương 541 Chương 542 Chương 543 Chương 544 Chương 545

Chương 546 Chương 547 Chương 548 Chương 549 Chương 550

Chương 551 Chương 552 Chương 553 Chương 554 Chương 555

Chương 556 Chương 557 Chương 558 Chương 559 Chương 560

Chương 561 Chương 562 Chương 563 Chương 564 Chương 565

Chương 566 Chương 567 Chương 568 Chương 569 Chương 570

Chương 571 Chương 572 Chương 573 Chương 574 Chương 575

Chương 576 Chương 577 Chương 578 Chương 579 Chương 580

Chương 581 Chương 582 Chương 583 Chương 584 Chương 585

Chương 586 Chương 587 Chương 588 Chương 589 Chương 590

Chương 591 Chương 592 Chương 593 Chương 594 Chương 595

Chương 596 Chương 597 Chương 598 Chương 599 Chương 600

Chương 601 Chương 602 Chương 603 Chương 604 Chương 605

Chương 606 Chương 607 Chương 608 Chương 609 Chương 610

Chương 611 Chương 612 Chương 613 Chương 614 Chương 615

Chương 616 Chương 617 Chương 618 Chương 619 Chương 620

Chương 621 Chương 622 Chương 623 Chương 624 Chương 625

Chương 626 Chương 627 Chương 628 Chương 629 Chương 630

Chương 631 Chương 632 Chương 633 Chương 634 Chương 635

Chương 636 Chương 637 Chương 638 Chương 639 Chương 640

Chương 641 Chương 642 Chương 643 Chương 644 Chương 645

Chương 646 Chương 647 Chương 648 Chương 649 Chương 650

Chương 651 Chương 652 Chương 653 Chương 654 Chương 655

Chương 656 Chương 657 Chương 658 Chương 659 Chương 660

Chương 661 Chương 662 Chương 663 Chương 664 Chương 665

Chương 666 Chương 667 Chương 668 Chương 669 Chương 670

Chương 671 Chương 672 Chương 673 Chương 674 Chương 675

Chương 676 Chương 677 Chương 678 Chương 679 Chương 680

Chương 681 Chương 682

IV. Phiên ngoại

Chương 683 Chương 684 Chương 685

Chương 686 Chương 687 Chương 688 Chương 689 Chương 690

Chương 691 Chương 692 Chương 693 Chương 694 Chương 695

Chương 696 Chương 697 Chương 698 Chương 699 Chương 700

Chương 701 Chương 702 Chương 703 Chương 704 Chương 705

Chương 706 Chương 707 Chương 708 Chương 709 Chương 710

Xem thêm: truyện giang hồ

Chương 711 Chương 712 Chương 713 Chương 714 Chương 715

Chương 716 Chương 717 Chương 718 Chương 719 Chương 720

Chương 721 Chương 722 Chương 723 Chương 724 Chương 725