Đồng nghĩa của wonderful là gì, nghĩa của từ wonderful trong tiếng việt

     
Comic book superheroine Wonder Woman"s chief adversary is Dr. Barbara Ann Minerva, alias The Cheetah.

Bạn đang xem: Đồng nghĩa của wonderful là gì, nghĩa của từ wonderful trong tiếng việt


Trong cỗ chuyện tranh lừng danh mang tên Wonder Woman thì quân thù thiết yếu của các siêu hero là tiến sĩ Barbara Ann Minerva, túng danh Con Báo săn.
Perhaps you wonder, ‘Does the fact that Jehovah appears not khổng lồ have sầu done anything about my trial mean that he is unaware of my situation or that he does not care about me?’
Có lẽ chúng ta từ hỏi: ‘Phải chăng vấn đề Đức Giê-hô-va giống như không làm cái gi nhằm giải quyết khó khăn của mình Có nghĩa là Ngài ko biết đến tình chình họa của mình hoặc không quyên tâm đến tôi?’
At times, for instance, dedicated Christians may wonder if their conscientious efforts are really worthwhile.
Chẳng hạn, nhiều lúc đa số tín thiết bị đang dưng mình của Đấng Christ chắc rằng từ hỏi ko biết sự nỗ lực nhiệt thành của họ gồm thật sự đáng công ko.
Isn’t it wonderful to lớn know that we don’t have sầu lớn be perfect khổng lồ experience the blessings và gifts of our Heavenly Father?
Là điều giỏi vời nhằm hiểu được bọn họ không nhất thiết phải tuyệt đối hoàn hảo để có được những phước lành và ân tđọng của Cha Thiên Thượng.
mái ấm Maddox giờ đây có cho tới 144 fan là tín hữu và là tấm gương tuyệt vời của câu hỏi “cam đoan toàn diện.”
Chúng ta bao gồm nhấn các món quà này trong một cách có tác dụng ngày càng tăng quan hệ của họ với Đấng Ban Cho kỳ diệu, linh nghiệm này không?
A gardener may prepare his ground, sow his seed, và carefully tkết thúc the plants, but in the kết thúc it is because of the wonderful creative sầu power of God that things grow.
Người làm cho vườn có thể cuốc khu đất, gieo hạt giống như cùng cần mẫn săn sóc những cây bắt đầu mọc, nhưng cuối cùng do gia thế sáng tạo kỳ diệu của Đức Chúa Trời đề nghị hồ hết trang bị béo lên (Sáng-vắt Ký 1:11, 12, 29).

Xem thêm: Hóa Duyên Là Gì ? Nghĩa Của Từ Hóa Duyên Trong Tiếng Việt Tra Từ: Hoá Duyên


Perhaps you wonder: ‘Is it really possible for a mere human to lớn have sầu a cđại bại relationship with Almighty God?
I wanted it lớn be something that was not addressed to lớn them or signed by me, something that caused them khổng lồ wonder what on Earth this thing was.
Tôi muốn nó là sản phẩm gì đấy họ không khẳng định được hoặc không được tôi kí thương hiệu, vật dụng gì đấy khiến chúng ta phân vân không hiểu nhiều đấy là đồ vật gi.
They discovered not only the scenic wonder of this area, with its magnificent mountains và valleys, they found not only the wonderful spirit of the international games at their best, but they found beauty in this city.
Họ không chỉ có khám phá ra cảnh sắc tốt vời của khoanh vùng này, với núi non cùng thung lũng mỹ lệ, chúng ta không chỉ có mày mò ra niềm tin kỳ diệu của cuộc trthiên tài thể thao nước ngoài xuất sắc duy nhất, mà người ta còn khám phá ra vẻ đáng yêu của thành phố này.
So it"s wonderful to think intellectually about how the life of the world is, especially those who are very smart can play this game in our head.
Và thiệt giỏi vời bọn họ đông đảo lưu ý đến phù hợp về cuộc sống thường ngày trong trái đất này, với quan trọng đặc biệt những người dân rất hợp lý trong họ, ta hoàn toàn có thể sống theo ý mình.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Tài liệu