vương gia vương phi lại chạy trốn rồi

 • Reads 844,558
 • Votes 39,586
 • Parts 51

Complete, First published Jun 25, 2020

Bạn đang xem: vương gia vương phi lại chạy trốn rồi

Table of contents

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 3: Vương gia hắn ở đâu?

  Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 4: Huynh đài bên trên cây.

  Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 5: Lính canh dữ đẹp mắt trai.

  Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 6: Ám vệ ca đảm bảo chất lượng bụng.

  Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 7: Chịu trách cứ nhiệm.

  Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 10: Người sau cuối.

  Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 15: Tiệc nhập cung.

  Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 21: Cô tớ sai trước.

  Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

  Xem thêm: truong tuong tu

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 31: Đòi lại vô tư.

  Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 34: Thiên Bình quốc.

  Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 45: Đơn dung dịch bị tráo

  Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 50: Kết giục trọn vẹn vẹn

  Wed, Sep 22, 2021

  Xem thêm: rể sang đến nhà

 • Ngoại truyện I: Tử Lâm và Tiểu Lan

  Wed, Sep 22, 2021

Author: Mono0903
  Thể loại: đam mỹ, sủng ngọt, tử sinh văn, HE. 
  Beta: 19/05/2022
  
  "Tiểu Lan, em chớ xua theo gót tớ nữa."
  
  "Vương phi, ko được, người mau trở lại."
  
  "Vương phi, người ko được trèo tường, nguy hại lắm."
  
  "Tiểu Lan, em thấy hồng hạnh đẹp mắt ko, tất cả chúng ta tách phủ lên đường."
  
  "Lục vương vãi gia, vương vãi phi chạy trốn rồi."
  
  Jeon Jungkook cậu xuyên ko rồi. Cậu không thích trở nên truất phế vật vương vãi phi, cậu ham muốn ngao du thiên hạ. Cổ đại, tớ cho tới phía trên...
  
  Don't reup, gửi ver, edit. Thanks!

#55fanfiction