vùng nào sau đây có số lượng đô thị nhiều nhất nước ta

  1. Lớp 12

  2. Vùng nào tại đây có số lượng đô thị nhiều nhất nước ta?

hint-header

Cập nhật ngày: 14-09-2022


Chia sẻ bởi: Đức Thịnh Nguyễn


Vùng nào tại đây có số lượng đô thị nhiều nhất nước ta?

A

Trung du và miền núi Bắc Bộ.

B

Bắc Trung Bộ.

C

Đồng bằng sông Hồng.

D

Đông Nam Bộ.

Chủ đề liên quan

Nhận xét nào là tại đây chính với Đặc điểm đô thị mới nước ta?

A

Đô thị hóa VN ra mắt nhanh chóng.

B

Phân tía khu đô thị không đồng đều Một trong những vùng.

C

Trình phỏng đô thị mới cao.

D

Dân trở nên thị rung rinh tỉ lệ thành phần cao nhập số dân.

Đặc điểm nào là tại đây ko cần là thể hiện của quy trình khu đô thị hóa?

A

Tỉ lệ dân vùng quê sở hữu Xu thế tăng.

B

Dân cư trở nên thị sở hữu Xu thế tăng.

C

Dân cư triệu tập nhập thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn.

D

Phổ thay đổi thoáng rộng lối sinh sống trở nên thị.

Quá trình khu đô thị hoá ra mắt uy lực nhất ở VN nhập thời kỳ nào là sau đây?

A

Pháp nằm trong.

B

1954 - 1975.

C

1975 - 1986.

D

1986 đến giờ.

Phát biểu nào là tại đây không chính với dân sinh vùng quê và dân sinh trở nên thị nước ta?

A

Cả dân sinh trở nên thị và vùng quê đều tăng.

B

Dân số trở nên thị nhiều hơn nữa vùng quê.

C

Dân số trở nên thị tăng nhanh chóng rộng lớn vùng quê.

D

Dân số vùng quê nhiều hơn nữa trở nên thị.

Phát biểu nào là tại đây chính với Đặc điểm đô thị mới ở nước ta?

A

Phân tía khu đô thị đều theo dõi vùng.

B

Tỉ lệ dân trở nên thị tăng.

C

Cơ sở hạ tầng khu đô thị tân tiến.

D

Trình phỏng đô thị mới cao.

Phát biểu nào là tại đây chính với đô thị mới ở VN hiện nay nay?

A

Tỉ lệ dân trở nên thị bất biến.

B

Số khu đô thị kiểu như nhau ở những vùng.

C

Số dân ở khu đô thị nhỏ rộng lớn vùng quê.

D

Trình phỏng đô thị mới còn đặc biệt thấp.

Phát biểu nào là tại đây không chính về đô thị mới ở nước ta?

A

Tỉ lệ dân khu đô thị sở hữu Xu thế tăng.

B

Trình phỏng đô thị mới quá thấp.

C

Quá trình đô thị mới ra mắt đủng đỉnh.

D

Phân tía khu đô thị đồng đều toàn nước.

Đặc điểm của khu đô thị VN lúc này là

A

đều sở hữu quy tế bào rất rộng lớn.

B

phân tía đồng đều toàn nước.

C

có nhiều loại không giống nhau.

D

cơ sở hạ tầng tân tiến.

Phát biểu nào là tại đây không chính với đô thị mới ở VN hiện nay nay?

A

Tỉ lệ dân trở nên thị tăng.

B

Trình phỏng đô thị mới thấp.

C

Số dân khu đô thị to hơn vùng quê.

D

Số khu đô thị không giống nhau giữu những vùng.

Thành phố nào là tại đây ko cần là thành phố Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương?

Xem thêm: thiên giáng manh bảo daddy quá hung hãn

A

Hải Phòng

B

Huế.

C

Đà Nẵng

D

Cần Thơ.

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 15, hãy cho biết thêm những khu đô thị sở hữu quy tế bào dân sinh kể từ 200 001 – 500 000 đứa ở vùng Duyên hải Nam Trung Sở là khu đô thị nào?

A

Đà Nẵng, Quy Nhơn.

B

Quy Nhơn, Nha Trang.

C

Nha Trang, Phan Thiết.

D

Phan Thiết, Tuy Hòa

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 15, hãy cho biết thêm đô thi đua ̣nào tại đây ko cần là đô thi đua ̣loaị 2

A

Mỹ Tho

B

Bảo Lộc.

C

Buôn Ma Thuột.

D

Đà Lạt.

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 15, hãy cho biết thêm khu đô thị nào là tại đây có quy tế bào dân sinh bên trên một triệu người?

A

Hà Nội

B

Thanh Hóa

C

Hải Dương

D

Biên Hòa

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 15, hãy cho biết thêm khu đô thị nào là dưới đấy là khu đô thị đặc biệt?

A

Cần Thơ

B

Hải Phòng

C

Đà Nẵng

D

Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 15, hãy cho biết thêm khu đô thị nào là có quy tế bào dân số lớn nhất nhập các khu đô thị dưới đây?

A

Thanh Hóa

B

Quy Nhơn

C

Nha Trang

D

Đà Nẵng

Quá trình đô thị mới thực hiện phát sinh kết quả xã hội nào là bên dưới đây?

A

Tỉ lệ thiếu hụt việc ở vùng quê cao.

B

Sự phân hóa nhiều túng tăng thêm.

C

Sự phân bổ người ở không đồng đều.

D

Trình phỏng đô thị mới thấp.

Tỉ lệ dân trở nên thị tăng nhanh chóng trong mỗi năm thời gian gần đây đa số do

A

cơ sở hạ tầng khu đô thị cải tiến và phát triển.

B

quá trình công nghiệp hóa.

C

gia tăng dân sinh ngẫu nhiên ở trở nên thị cao.

D

di dân kể từ vùng quê đi ra trở nên thị.

Biểu hiện nay nào là tại đây minh chứng trình độ chuyên môn đô thị mới của VN còn thấp?

A

Địa giới những khu đô thị được không ngừng mở rộng.

B

Mức sinh sống người ở được nâng cao.

C

Xuất hiện nay nhiều thành phố mới.

D

Cơ sở hạ tầng còn lỗi thời.

Tác động lớn số 1 của quy trình đô thị mới cho tới sự cải tiến và phát triển tài chính VN là

A

tăng thu nhập cho tất cả những người dân.

B

làm chuyển dời tổ chức cơ cấu tài chính.

C

tạo việc thực hiện cho tất cả những người làm việc.

D

gây mức độ nghiền cho tới môi trường xung quanh khu đô thị.

Tác động của khu đô thị hoá cho tới cải tiến và phát triển tài chính của VN không thể hiện nay ở việc

A

tạo đi ra nhiều việc thực hiện mang đến quần chúng. #.

B

tăng cường hạ tầng vật hóa học kinh nghiệm.

C

Xem thêm: tru tiên 2

tạo đi ra sự chuyển dời tổ chức cơ cấu tài chính.

D

thúc đẩy công nghiệp và công ty cải tiến và phát triển.