với n là số nguyên dương công thức nào dưới đây đúng

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Với n là số vẹn toàn dương, công thức này tiếp sau đây đúng?

  Bạn đang xem: với n là số nguyên dương công thức nào dưới đây đúng

  • A. \(P_n=n !\)
  • B. \(P_n=n-1\)
  • C. \(P_n=(n-1) !\) 
  • D. \(P_n=n\)

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: A

  Với n là số vẹn toàn dương, số những hoạn của n thành phần là: \(P_n=n!\).

Mã câu hỏi: 361311

Xem thêm: nhớ ra tên tôi chưa

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Xem thêm: sếp diêm sao thế

Câu chất vấn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Mođun của số phức \(z=3-i\) bằng
 • Trong không khí \(\mathrm{Oxyz}\), mặt mày cầu \((S):(x+1)^2+(y-2)^2+z^2=9\) với nửa đường kính bằng
 • Điểm này tiếp sau đây nằm trong đồ dùng thị hàm số \(y=x^4+x^2-2\)?
 • Thể tích V của khối cầu nửa đường kính r được xem theo đòi công thức này bên dưới đây?
 • Trên khoảng chừng \((0;+\infty)\), chúng ta vẹn toàn hàm của hàm số \(f(x)=x^{\frac{3}{2}}\) là:
 • Cho hàm số f(x) với bảng xét vệt của đạo hàm như sau: Số điểm vô cùng trị của hàm số đang được mang đến là
 • Tập nghiệm của bất phương trình \(2^x>6\) là
 • Cho khối chóp với diện tích S lòng B=7 và độ cao h=6. Thể tích của khối chóp đang được mang đến là
 • Tập xác lập của hàm số \(y=x^{\sqrt{2}}\) là
 • Nghiệm của phương trình \(\log _2(x+4)=3\) là
 • Nếu \(\displaystyle\int_2^5 f(x) \mathrm{d} x=3\) và \(\displaystyle\int_2^5 g(x) \mathrm{d} x=-2\) thì \(\displaystyle\int_2^5\left[f(x)+g(x) \right]\mathrm{\,d}x\) bằng
 • Cho số phức z=3-2i, khi cơ 2z bằng
 • Trong không khí Oxyz, mặt mày bằng \((P): 2 x-3 y+4 z-1=0\) với 1 vectơ pháp tuyến là:
 • Trong không khí Oxyz, mang đến nhì vectơ \(\vec{u}=(1; 3;-2)\) và \(\vec{v}=(2; 1;-1)\). Tọa phỏng của vectơ \(\vec{u}-\vec{v}\) là
 • Trên mặt mày bằng tọa phỏng, mang đến M(2; 3) là vấn đề màn biểu diễn của số phức z. Phần thực của z bằng
 • Tiệm cận đứng của đồ dùng thị hàm số \(y=\dfrac{3x+2}{x-2}\) là đường thẳng liền mạch với phương trình:
 • Với a>0, biểu thức \(\log_2\left( \dfrac{a}{2} \right)\) bằng
 • Hàm số này tiếp sau đây với đồ dùng thị như lối cong ở hình bên?
 • Trong không khí $Oxyz$, đường thẳng liền mạch \(d:\begin{cases}x=1+2t\\y=2-2t\\z=-3-3t\end{cases}\) trải qua điểm này bên dưới đây?
 • Với n là số vẹn toàn dương, công thức này tiếp sau đây đúng?
 • Cho khối lăng trụ với diện tích S lòng B và độ cao h. Thể tích V của khối lăng trụ đang được mang đến được xem theo đòi công thức này bên dưới đây?
 • Trên khoảng chừng \((0;+\infty)\), đạo hàm của hàm số \(y=\log _2 x\) là
 • Hàm số y=f(x) với bảng biến hóa thiên như sau:Hàm số đang được mang đến đồng biến hóa bên trên khoảng chừng này bên dưới đây?
 • Cho hình trụ với nửa đường kính lòng r và phỏng nhiều năm lối sinh l. Diện tích xung xung quanh \(S_{\rm x q}\) của hình trụ đang được mang đến được xem theo đòi công thức này bên dưới đây?
 • Nếu \(\displaystyle\int_2^5 f(x) \mathrm{d} x=2\) thì \(\displaystyle\int_2^5 3 f(x) \mathrm{d} x\) bởi vì
 • Cho cung cấp số nằm trong \(\left(u_n\right)\) với \(u_1=7\) và công sai d=4. Giá trị của \(u_2\) bởi vì
 • Cho hàm số \(f(x)=1+\sin x\). Khẳng quyết định này tiếp sau đây đúng?
 • Cho hàm số \(y=\mathrm{ax}^4+b x^2+c(a, b, c \in \mathbb{R})\) với đồ dùng thị là lối cong nhập hình mặt mày. Giá trị cực lớn của hàm số đang được mang đến bởi vì.
 • Trên đoạn [1; 5], hàm số \(y=x+\dfrac{4}{x}\) đạt độ quý hiếm nhỏ nhất bên trên điểm
 • Hàm số này mang đến tại đây nghịch tặc biến hóa bên trên \(\mathbb{R}\). 
 • Với a, b thỏa mãn nhu cầu \(\log _2 a-3 \log _2 b=2\), xác định này tiếp sau đây đúng?
 • Cho hình vỏ hộp \(ABCD \dot A’B’C’D’\) với toàn bộ những cạnh cân nhau (tham khảo hình bên). Góc đằm thắm hai tuyến phố trực tiếp A’C’ và BD bằng
 • Nếu \(\displaystyle\int_1^3 f(x) {\rm d} x=2\) thì \(\displaystyle\int_1^3\left[f(x)+2\mathrm{x} \right]dx\) bằng
 • Trong không khí Oxyz, mang đến điểm M(2;-5; 3) đường thẳng liền mạch \(d: \dfrac{x}{2}=\dfrac{y+2}{4}=\dfrac{z-3}{-1}\). Mặt bằng trải qua M và vuông góc với d với phương trình là:
 • Cho số phức z thỏa mãn nhu cầu \(i\overline{z}=5+2i\). Phần ảo của z bởi vì
 • Cho hình lăng trụ đứng \(ABC \cdot A’B’C’\) với lòng ABC là tam giác vuông cân nặng bên trên B và AB=4 (tham khảo hình bên).
 • Từ một vỏ hộp chứa chấp 16 ngược cầu bao gồm 7 ngược red color và 9 ngược màu xanh da trời, lấy tình cờ mặt khác nhì ngược. Xác suất nhằm lấy được nhì ngược có màu sắc không giống nhau bằng
 • Trong không khí Oxyz, mang đến tía điểm A(2;-2; 3), B(1; 3; 4), C(3;-1; 5). Đường trực tiếp trải qua A và tuy vậy song với BC với phương trình là
 • Có từng nào số vẹn toàn \(x\) thoả mãn \(\left(4^x-5.2^{x+2}+64\right) \sqrt{2-\log (4 x)} \geq 0\).
 • Cho biết hàm số y=f(x) với bảng biến hóa thiên như sau: Số nghiệm thực phân biệt của phương trình f(f(x))=0 là
 • Cho hàm số y=f(x) với đạo hàm là \(f'(x)=12 x^2+2, \forall x \in \mathbb{R}\) và f(1)=3. hiểu F(x) là vẹn toàn hàm của f(x) thỏa mãn nhu cầu F(0)=2, khi cơ F(1) bằng
 • Cho khối chóp đều S.ABCD với AC=4a, nhì mặt mày bằng (SAB) và (SCD) nằm trong vuông góc cùng nhau. Thể tích khối chóp đang được mang đến bởi vì
 • Trên tụ hội những số phức, xét phương trình \(z^2-2 m z+8 m-12=0\) (m là thông số thực). với từng nào độ quý hiếm vẹn toàn của $m$ nhằm phương trình cơ với nhì nghiệm phân biệt \(z_1, z_2\) thỏa mãn nhu cầu \(\left|z_1\right|=\left|z_2\right|\)?
 • Gọi \(S\) là tụ hội toàn bộ những số phức \(z\) sao mang đến số phức \(w=\dfrac{1}{|z|-z}\) với phần thực bởi vì \(\dfrac{1}{8}\). Xét những số phức \(z_1, z_2 \in S\) thỏa mãn nhu cầu \(\left|z_1-z_2\right|=2\), độ quý hiếm lớn số 1 của \(P=\left|z_1-5 i\right|^2-\left|z_2-5 i\right|^2\) bằng
 • Cho hàm số \(f(x)=3 x^4+a x^3+b x^2+c x+d(a, b, c, d \in \mathbb{R})\) với tía điểm vô cùng trị là \(-2,-1\) và 1. Gọi \(y=g(x)\) là hàm số bậc nhì với đồ dùng thị trải qua tía điểm vô cùng trị của đồ dùng thị hàm số \(y=f(x)\). Diện tích hình bằng số lượng giới hạn bởi vì hai tuyến phố \(y=f(x)\) và \(y=g(x)\) bằng
 • Trong không khí Oxyz, mang đến điểm A(-4;-3; 3) và mặt mày bằng (P): x+y+x=0. Đường trực tiếp trải qua A, hạn chế trục Oz và tuy vậy song với (P) với phương trình là:
 • Cho hình nón đỉnh S với buôn bán kinh lòng bởi vì \(2 \sqrt{3} a\). Gọi A và B là nhì điểm nằm trong lối tròn xoe lòng sao mang đến AB=4 a. hiểu khoảng cách kể từ tâm của đấy cho tới mặt mày bằng (SAB) bởi vì 2a, thế tích của khối nón đang được mang đến bởi vì.
 • Có từng nào số vẹn toàn a, sao mang đến ứng với từng a, tồn bên trên tối thiểu tứ số vẹn toàn \(b \in(-12; 12)\) thỏa mãn nhu cầu \(4^{a^2+b} \leq 3^{b-a}+65\)?
 • Trong không khí Oxyz, mang đến mặt mày cầu \((S):(x-4)^2+(y+3)^2+(z+6)^2=50\) và đường thẳng liền mạch \(d: \dfrac{x}{2}=\dfrac{y+2}{4}=\dfrac{z-3}{-1}\). Có từng nào điểm M nằm trong trục hoành, với hoành phỏng là số vẹn toàn, nhưng mà kể từ M kẻ được cho tới (S) nhì tiếp tuyến nằm trong vuông góc với d?
 • Cho hàm số \(y=f(x)\) với đạo hàm là \(f'(x)=x^2+10 x, \forall x \in \mathbb{R}\). Có từng nào độ quý hiếm vẹn toàn của thông số m nhằm hàm số \(y=f\left(x^4-8 x^2+m\right)\) với đích thị 9 điểm vô cùng trị?

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA