Lễ vinh danh tiếng anh là gì, honoured trong tiếng tiếng việt

     

Rapelang graduated with honours from the University of Cape Town in 2005 with a bachelor”s degree in Business Science with a specialty in Computer Science.

Bạn đang xem: Lễ vinh danh tiếng anh là gì, honoured trong tiếng tiếng việt

Đang xem: Vinh khét tiếng anh là gì

Rapelang tốt nghiệp danh dự của Đại học tập Cape Town năm 2005 với bởi cử nhân Khoa học tập Kinh doanh với chuyên ngành Khoa học tập Máy tính.After the kết thúc of his full term, Giri was honoured by the Government of India with the Bharat Ratmãng cầu in 1975.Designed by Buro Happold and John Pawson, it crosses the lake & is named in honour of philanthropists Dr Mortimer & Theresa Sackler.Được xây đắp vì Buro Happold với John Pawson, thương hiệu của nó được đặt nhằm mục đích cdspninhthuan.edu.vnnh danh 2 nhà trường đoản cú thiện tại Tiến sĩ Mortimer Sackler và bà xã là Theresa Sackler.The poet Horace wrote an ode in his honour, & he was praised by the Roman historian Marcus Velleius Paterculus as “cdspninhthuan.edu.vnr demerendis hominibus genitus”.Nhà thơ Horace đã cdspninhthuan.edu.vnết một ca khúc để cdspninhthuan.edu.vnnh danh ông, cùng ông được các đơn vị sử học tập La Mã nhỏng Marcus Velleius Paterculus ca ngợi bởi là “cdspninhthuan.edu.vnr demerendis hominibus genitus”.Abramocdspninhthuan.edu.vnch was awarded the Order of Honour for his “huge contribution khổng lồ the economic development of the autonomous district “, by a decree signed by the President of Russia.Abramocdspninhthuan.edu.vnch được trao Huy cmùi hương Danh dự do đa số “góp phần lớn lớn vào sự trở nên tân tiến kinh tế tài chính của quận tự trị Chukotka”, theo nghị định vị Tổng thống Nga cam kết .The new flag law was announced at the annual các buổi tiệc nhỏ rally in Nuremberg, where Hermann Göring claimed the old black-white-red flag, while honoured, was the symbol of a bygone era and under threat of being used by “reactionaries”.Luật quốc kỳ bắt đầu được ra mắt vào đại hội đảng thường xuyên niên tại Nürnberg, trên kia Hermann Göring tuyên ba quốc kỳ đen-trắng-đỏ cũ dù được tôn kính song là biểu tượng của một thời đại thừa khứ đọng với tất cả nguy hại được “bọn làm phản động” áp dụng.At the 2006 MTV Europe Music Awards in Copenharen, Freshlyground became the first South African musical act lớn receive sầu honours from MTV, when they received the MTV Europe Music Award for Best African Act.Tại lễ trao giải âm nhạc MTV châu Âu năm 2006 tại Copenhagen, Freshlyground đã trở thành người nghệ sỹ music Nam Phi thứ nhất nhận thấy danh hiệu từ MTV, Khi bọn họ nhận thấy phần thưởng âm thanh MTV châu Âu mang lại Đạo phép tắc châu Phi tốt duy nhất.Named in honour of Adelaide of Saxe-Meiningen, queen consort to lớn King William IV, the thành phố was founded in 1836 as the planned capital for a freely-settled British procdspninhthuan.edu.vnnce in Australia.

Xem thêm: Sinh Ngày 12/8 Là Cung Gì ? Người Sinh 12 Tháng 8 Là Cung Hoàng Đạo Gì

Được đặt theo thương hiệu của Adelheid của Sachsen-Meiningene, phi tần của vua William IV của Anh, thị thành được thành lập năm 1836 như là thủ lấp được lên planer cho 1 tỉnh giấc của bạn Anh định cư từ do tại Úc.The building was originally named Burj Dubai but was renamed in honour of the ruler of Abu Dhabi & president of the United Arab Emirates, Khalifa bin Zayed Al Nahyan; Abu Dhabi and the UAE government lent Dubai money khổng lồ pay its debts.Tòa đơn vị ban sơ có tên là Burj Dubai tuy thế được thay tên thành tiểu vương (emir) của Abu Dhabi với Tổng thống của Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Khalifa bin Zayed Al Nahyan; Abu Dhabi và cơ quan chỉ đạo của chính phủ cho Dubai vay mượn tiền để trả nợ.Ms. Zaamwani-Kamwi is a Qualified Mining Lawyer hacdspninhthuan.edu.vnng obtained her LLB (Honours) from Thames Valley University in London, her Master in Law (LLM) from the University of Dundee, Scotlvà.Bà Zaamwani-Kamwi là một trong Luật sư Khai hào phóng tiêu chuẩn chỉnh có bằng Cử nhân (danh dự) của ngôi trường Đại học tập Thames Valley sinh sống Luân Đôn, Thạc sĩ Luật (LLM) của Đại học Dundee, Scotland.Pinklao also received from his brother all the styles, titles và honour of a monarch, despite never hacdspninhthuan.edu.vnng been crowned himself.Pinklao cũng cảm nhận tự anh trai của ông tất cả những phong cách, tiêu đề cùng danh dự của một quân vương, mặc dù chưa khi nào được trao vương miện mình.Ông được trao huy cmùi hương Fields năm 1954 cùng thay đổi bạn Japan trước tiên giành được giải thưởng này.The Chief indicated lớn me earlier this very day a possible explanation for your neglect — it concerned the collection of cash entrusted to lớn you a short while ago — but in truth I almost gave sầu hyên my word of honour that this explanation could not be correct.Chánh chỉ ra rằng mang đến tôi trước đó thời buổi này khôn xiết một lời giải thích có thể cho bạn bỏ bê – nó tương quan cho cdspninhthuan.edu.vnệc thu chi phí phương diện được trao phó cho mình một thời gian ngắn trước đây – nhưng thực sự, tôi gần như là sẽ mang lại ông từ của mình cdspninhthuan.edu.vnnh dự là lời giải thích này sẽ không thể được đúng mực.In 2007, coinciding with his 100th birthday, he was honoured with the Lifetime Achievement Award at the Hong Kong Film Awards.Năm 2007, nhân kỉ niệm sinc nhật lần máy 100 của ông, ông được cdspninhthuan.edu.vnnh danh cùng với giải Thành tựu Trọn đời trên Trao Giải Điện ảnh Hồng Kông.Ajax, who in the post-Homeric legover is described as the grandson of Aeacus và the great-grandson of Zeus, was the tutelary hero of the isl& of Salamis, where he had a temple và an image, & where a festival called Aianteia was celebrated in his honour.

Ông là người hùng huyền thoại, cháu nội của Aeacus với là chắt của thần Zeus, cũng là anh hùng của quần đảo Salamis, nơi đó gồm đền rồng và hình hình họa của ông, và số đông lễ hội với tên thường gọi Aianteia nhằm cdspninhthuan.edu.vnnh danh ông.


Chuyên mục: