ví dụ về cơ quan tương đồng

Cặp ban ngành tương đồng:
- Chi trước của thú và của chim
- tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước miếng của những người.
- vòi vĩnh bú mớm của bướm và song hàm bên dưới của thâm thúy bọ.
- sợi xương dragon và tua cuốn của đậu hà lan
- Cánh dơi và cánh chim
- Cánh dơi và tay khỉ
- Củ xu hào và thân mật cây chuối
-
-
-
(còn 3 cái chị tự động suy nghĩ nhé, em suy nghĩ không còn nổi rồi)
Cặp ban ngành tương tự:
- Cánh thâm thúy bọ và cánh dơi
- cánh thâm thúy bọ và cánh chim.
- đem cá và đem tôm
- chân con chuột chũi và chân dế chũi.
- Gai hoàng liên và sợi huê hồng.
- Củ khoai y sĩ và củ khoai tây
- Vây cá và vây cá voi
- Vòi bú mớm của bướm và mỏ chim ruồi
- Gai xương dragon và sợi hoa hồng
- Củ xu hào và củ khoai lang

Bạn đang xem: ví dụ về cơ quan tương đồng

Cặp ban ngành tương đồng:
- Chi trước của thú và của chim
- tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước miếng của những người.
- vòi vĩnh bú mớm của bướm và song hàm bên dưới của thâm thúy bọ.
- sợi xương dragon và tua cuốn của đậu hà lan
- Cánh dơi và cánh chim
- Cánh dơi và tay khỉ
- Củ xu hào và thân mật cây chuối
-
-
-
(còn 3 cái chị tự động suy nghĩ nhé, em suy nghĩ không còn nổi rồi)
Cặp ban ngành tương tự:
- Cánh thâm thúy bọ và cánh dơi
- cánh thâm thúy bọ và cánh chim.
- đem cá và đem tôm
- chân con chuột chũi và chân dế chũi.
- Gai hoàng liên và sợi huê hồng.
- Củ khoai y sĩ và củ khoai tây
- Vây cá và vây cá voi
- Vòi bú mớm của bướm và mỏ chim ruồi
- Gai xương dragon và sợi hoa hồng
- Củ xu hào và củ khoai lang

Cảm ơn các bạn nha.