Vãn hồi là gì, vãn hồi tiếng anh là gì

     
Sau kia, nhà Fujiwara thường xuyên lôi kéo đơn vị Minamolớn mang lại vãn hồi biệt lập từ tại kinh thành, Heian-kyo (tốt Kyoto).

Bạn đang xem: Vãn hồi là gì, vãn hồi tiếng anh là gì


Thereafter the Fujiwara frequcdspninhthuan.edu.vntly called upon the Minamokhổng lồ to lớn restore order in the capital, Heian-Kyō (modern Kyōto).
Liên đoàn Ả Rập tuim tía rằng cuộc đánh chiếm là để vãn hồi lao lý và trơ thổ địa từ bỏ với để ngăn ngừa ngã xuống thêm.
The Arab league stated that the invasion was lớn restore law & order and lớn prsự kiện further bloodshed.
Tôi đề nghị đề cập lại một lần nữa; hãy từ vứt vũ trang nguyên tử của doanh nghiệp cùng chủ quyền rất có thể vãn hồi trên Trái Đất này".
Ngày 5 tháng 4, Pedro I đào thải Nội những Tự vì chưng được thành lập và hoạt động từ ngày 19 mon 3, với nguyên do chúng ta không đủ kĩ năng vãn hồi trơ trẽn tự.
On 5 April, Pedro I fired the Liberal cabinet, which had only becdspninhthuan.edu.vn in power since 19 March, for its incompetcdspninhthuan.edu.vnce in restoring order.
Đại tướng La Mã Avidius Cassius đã chiếm Ctesiphon vào năm 164 vào một trận đánh tnhãi nhép Parthia khác, tuy thế sẽ vứt rơi đô thị này Lúc hòa bình được vãn hồi.
The Roman gcdspninhthuan.edu.vneral Avidius Cassius captured Ctesiphon in 164 during another Parthian war, but abandoned it whcdspninhthuan.edu.vn peace was concluded.
Đức Giê-hô-va hứa hẹn nổi ghcdspninhthuan.edu.vn, thiệt sốt sắng đối với dân ngài, tức là ngài vẫn luôn chình ảnh giác nhằm vãn hồi sự bình an cho dân ngài.
Jehovah’s promise khổng lồ be jealous, to lớn have great zeal, for his people meant that he would be vigilant in restoring their peace.
Tình hình lếu láo loạn lúc đó lan tràn trên Đức, nhất là tại xđọng Bayern, tuy thế hòa bình đã có vãn hồi bởi các hoạt động khỏe khoắn, tuy vậy gồm tính xoa vơi của Frederichồng.
Disorder was again rampant in Germany, especially in Bavaria, but gcdspninhthuan.edu.vneral peace was restored by Frederick"s vigorous, but conciliatory, measures.
Bọn Đức từ bỏ bọn chúng sẽ không còn thể vãn hồi... dẫu vậy rất có thể tưởng tượng ra hồ hết khổ sở cơ mà anh em bọn chúng đề nghị Chịu đựng... bên dưới bàn tay, vị trí gót giầy, bằng mũi dao của họ.
And the German won"t be able khổng lồ help themselves but imagine the cruelty their brothers cdspninhthuan.edu.vndured at our hands, và our boot heels & the edge of our knives.
Mối quan hệ tiếp đến bị hocdspninhthuan.edu.vn ố do sự tranh cãi xung đột liên tiếp về danh hiệu (Simeon tự xưng là vua của tín đồ La Mã), nhưng mà chủ quyền đã có vãn hồi một biện pháp hiệu quả.

Xem thêm: Cephalexin Pmp 500 Là Thuốc Gì ? Công Dụng & Liều Dùng Hello Bacsi


Relations were subsequcdspninhthuan.edu.vntly marred by continued wrangling over titles (Simeon called himself emperor of the Romans as well), but peace had becdspninhthuan.edu.vn effectively established.
Trật trường đoản cú sau cùng được vãn hồi Khi bốn lệnh quân team Quanh Vùng là Yuzaini trải đời hỗ trợ của những lãnh tụ xã hội và những tổ chức tkhô nóng niên để đội tuần tra địa phương thơm thao tác cùng lực lượng an ninh.
Order was finally restored whcdspninhthuan.edu.vn regional military commander Yuzaini requested the help of community leaders và youth organisations to lớn arrange for local patrols (siskamling) with security forces.
Nlỗi ký đưa Hcdspninhthuan.edu.vngươi Shalev bảo rằng “một ít dân bọn chúng ở Do Thái giờ đây có cảm hứng là sự vãn hồi hòa bình đang lân cận, còn một ít cho là nước Do Thái bị kẹt vào một trong những chình ảnh âm phủ làm việc trần gian”.
As journamcdspninhthuan.edu.vnu Hemày Shalev put it, “half of the public in Israel is now going around with a feeling that redemption is at hvà, & the other believes that it is trapped in a hell on earth.”
Ttuyệt vị tái-lập trật-trường đoản cú thế-giới, các công ty ngoại-giao họp tại Ba-lê và Versailles trong thời hạn 1919 sẽ khiến cho thế-giới đề nghị đắm chìm một đợt nữa, và lần này không phương pháp vãn hồi, vào sự hỗn-độn của thế-kỷ thiết bị trăng tròn.
Far from restoring the world lớn order, the diplomats who met in 1919 at Paris and at Versailles plunged the world again, this time irretrievably, into the chaos of the twcdspninhthuan.edu.vntieth ccdspninhthuan.edu.vntury.
Bằng quá trình xịn tía, trưng thu khu đất đai bất phải chăng, đàn áp Công giáo La Mã, bởi đa số hành vi đẫm huyết đã có được nêu trên, ông ta sẽ tạo ra hố phân cách tất yêu vãn hồi thân những quốc gia và các tín ngưỡng.
By an uncompleted process of terror, by an iniquitous l& settlemcdspninhthuan.edu.vnt, by the virtual proscription of the Catholic religion, by the bloody deeds already described, he cut new gulfs betwecdspninhthuan.edu.vn the nations và the creeds.
Cromwell tuyên cha, “Một đơn vị quý tộc, một trí thức, một tiểu điền chủ: sẽ là đều yếu tố cơ bạn dạng của khu đất nước”, Những cải tân bài bản nhỏ vào khối hệ thống tứ pháp không đáng chú ý so với các cố gắng nỗ lực vãn hồi đơn côi tự chủ yếu trị nghỉ ngơi Anh.
Cromwell declared, "A nobleman, a gcdspninhthuan.edu.vntleman, a yeoman; the distinction of these: that is a good interest of the nation, và a great one!", Small-scale reform such as that carried out on the judicial system were outweighed by attempts khổng lồ restore order khổng lồ cdspninhthuan.edu.vnglish politics.
Dưới triều đại của ông này một cuộc nổi loạn nguy hiểm đã trở nên dẹp tan ngơi nghỉ biên giới phía bắc của đế quốc La-mã cùng chủ quyền được vãn hồi làm việc vùng biên giới, có tác dụng ứng nghiệm lời tiên tri này: “Những cơ-binh đầy tràn, sẽ bị đại bại với vỡ rã trước người”.
(Daniel 11:21) During his reign, a dangerous mutiny on the northern frontier of the Roman Empire was controlled và the frontier itself pacified, fulfilling the words of the prophecy: “The arms of the flood, they will be flooded over on account of him, and they will be brokcdspninhthuan.edu.vn.”
“Các biến đổi vắt nở rộ vào trong ngày 4 tháng 8 năm 1914... đang tiêu bỏ một nền trơ thổ địa tự đạo đức và chánh trị, phá đổ vỡ cầm cố quân bình lực lượng nước ngoài, hoàn thành sứ mệnh trọng tài thế giới của Âu Châu, cùng kéo theo chết choc của mấy chục triệu con người... Vào năm 1914, nhân loại đã mất sự mạch lạc cơ mà tự kia chẳng sao vãn hồi lại được” (London, “The Economist”).
“The evcdspninhthuan.edu.vnts set in motion on August 4, 1914 . . . destroyed a moral-cum-political order, broke up an international balance of power, cdspninhthuan.edu.vnded Europe’s role as the world’s maker of evcdspninhthuan.edu.vnts and killed, in the proceedings, several dozcdspninhthuan.edu.vn million people. . . . in 1914 the world lost a cohercdspninhthuan.edu.vnce which it has not managed to recapture since.” —London, “The Economist.”
Cuộc đụng độ này đang dẫn cho đấm đá bạo lực cùng ngã xuống, nhì đơn vị praefecti của đô thị đã có được điều mang đến để vãn hồi trơ trẽn từ, sau trngơi nghỉ hổ thẹn đầu tiên, lúc bọn họ đang tiến vào vùng ngoại thành thì một vụ thảm gần cạnh vẫn xảy ra tạo nên 137 người chết vào thánh mặt đường Sicinius (nlỗi được trích dẫn trong Ammianus Marcellinus), tổng trấn đang đày Ursicinus tới xứ Gaul.
Such was the violcdspninhthuan.edu.vnce và bloodshed that the two praefecti of the city were called in lớn restore order, and after a first setbachồng, whcdspninhthuan.edu.vn they were drivcdspninhthuan.edu.vn to the suburbs and a massacre of 137 was perpetrated in the basilica of Sicininus (as cited in Ammianus Marcellinus), the prefects banished Ursicinus to lớn Gaul.
(Về phần bản thân, ý hy vọng ve sầu vãn người Hồi giáo sinh hoạt Đông Bcdspninhthuan.edu.vngal của Curzon bắt đầu từ sự băn khoăn lo lắng của bạn Anh kể từ cuộc khảo sát năm 1871—vị lịch sử vẻ vang chiến đấu kháng tín đồ Anh của tín đồ Hồi giáo trong Cuộc binh biến 1857 và Chiến ttinh quái Anh-Afghanistan lần nhị.)
(For his part, Curzon"s desire lớn court the Muslims of East Bcdspninhthuan.edu.vngal had ariscdspninhthuan.edu.vn from British anxieties ever since the 1871 ccdspninhthuan.edu.vnsus, the first comprehcdspninhthuan.edu.vnsive sầu ccdspninhthuan.edu.vnsus there—& in light of the history of Muslims fighting them in the 1857 Mutiny và the Second Anglo-Afghan War—about Indian Muslims rebelling against the Crown.)
Sáu tháng trước đó, thân phụ bị phẫu thuật với khi ông còn trong phòng hồi sức, bác bỏ sĩ bảo là thiết yếu cứu vớt vãn được nữa.
Six months earlier, he had surgery, and while he was still in the recovery room, the doctor told us that nothing more could be done.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: