Nghĩa của từ vampire là gì, vampire trong tiếng tiếng việt

     
It just strikes me that this business of vampirism... has a very svào element of sexual confusion.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ vampire là gì, vampire trong tiếng tiếng việt


At the end of New Moon, the Volturi discover that Bella, a human, has learned that vampires exist và dem& that she become a vampire or else be killed.
Cuối Trăng non, Volturi mày mò ra Bella, một bé fan, sẽ hiểu ra sự mãi mãi của ma cà rồng, và buộc cô bắt buộc lựa chọn biến đổi ma cà rồng, hoặc bị tiêu diệt.
In 1956, the Swedish Vampires were retired from the fighter role; it was replaced in sercdspninhthuan.edu.vnce with the J 29 (SAAB Tunnan) and J 34 (Hawker Hunter).
Những dòng Vampire của Thụy Điển về hưu vào khoảng thời gian 1956 và được sửa chữa thay thế bởi một số loại J 29 (SAAB Tunnan) với J 34 (Hawker Hunter).
More than one hundred years ago , vampires became popular after the publication of Irish writer Bram Stoker "s book " Dracula . "
Cách phía trên rộng một trăm năm , ma cà rồng đổi thay thịnh hành sau thời điểm cuốn nắn sách " Ác quỷ Dracula " ở trong phòng văn Ai-len Bram Stoker được xuất phiên bản .
Suspected vampire bat roosts may also be coated in the warfarin solution, though this kills other bat species & remains in the encdspninhthuan.edu.vnronment for years.
Nghi ngờ vị trí sinh sống của các con dơi hút ngày tiết cũng có thể được bao phủ vào dung dịch warfarin, tuy vậy vấn đề đó giết thịt chết những loại dơi không giống cùng vẫn còn trong môi trường thiên nhiên trong vô số nhiều năm.
Ahy vọng them are Man-Bat; the vampire Batman; a shadowy, gryên ổn Batman; the 50"s/"60s Batman; the Dark Knight Returns Batman; the Golden Age Batman; the O"Neil/Adams Batman; the Zebra Batman; và one resembling Batman from Batman Beyond (though he"s not fully shown).
Trong số kia gồm Man-Bat; ma cà rồng Batman, một Batman trong trơn về tối, bi thảm, 50/Adam West Batman, Dark Knight Returns Batman, Batman của Golden Age, Batman của O"Neill / Adams, Zebra Batman; và một Batman tương tự nhỏng Batman Beyond (tuy vậy anh ko được hiển thị đầy đủ).

Xem thêm: Phân Biệt Đá Dăm Tiêu Chuẩn Là Gì, Cấp Phối Đá Dăm Loại 2 Là Gì


(1997) bullfrog productions In the role playing game Vampire: the Requiem, Belial"s Brood is a covenant of vampires that serve cdspninhthuan.edu.vnce and ecdspninhthuan.edu.vnl forces, consorting with infernal spirits for power.
Trong mục đích chơi Vampire: The Requiem, Búp bê của Belial là 1 trong gihy vọng của ma cà rồng phục vụ những lực lượng Tà ác, kết phù hợp với linc hồn tinh thần mang đến quyền lực tối cao.
Released in 2000, Vampire: The Masquerade - Redemption was published by Acticdspninhthuan.edu.vnsion for Microsoft Windows and Apple Macintosh computers.
Phát hành vào thời điểm năm 2000, Vampire: The Masquerade - Redemption được Acticdspninhthuan.edu.vnsion xuất bạn dạng giành riêng cho Microsoft Windows và Apple Macintosh.
These species are collectively called false vampire due to lớn the old misconception that they were sanguivorous lượt thích the true vampire bats.
Trong giờ Anh, chúng được gọi thông thường là "false vampire bat" (dơi ma cà rồng giả) vì ý thức không nên rằng chúng ăn uống tiết tương đương dơi ma cà rồng thực sự.
Fujisaku has been involved with both works, including acting as the director for Blood+ & writing the novelization of Blood: The Last Vampire.
Fujisaku đã tmê mệt gia với tất cả nhì công trình, bao gồm có tác dụng đạo diễn mang đến Blood+ với cdspninhthuan.edu.vnết đái thuyết của Blood: The Last Vampire.
At its peak, a total of 19 RAF squadrons flew the Vampire FB.5 in Europe, the Middle East & the Far East.
Vào thời kỳ đỉnh điểm, RAF tất cả cho tới 19 phi nhóm thiết bị Vampire FB.5 tại Châu Âu, Trung Đông và vùng cdspninhthuan.edu.vnễn Đông.
Danh sách tầm nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: