V bare infinitive là gì, Động từ nguyên mẫu (infinitive) trong tiếng anh

     

Bài viết sau đây, IELTS TUTOR vẫn hỗ trợ đến mang đến chúng ta công bố về To infinitives, Bare infinities, với Gerund. khi nghe về loại từ bỏ này, kiên cố chúng ta hầu như nghĩ rằng chúng rất dễ nhằm học cơ mà sự thật rất dễ lầm lẫn và trù trừ dùng kết cấu nào.

Bạn đang xem: V bare infinitive là gì, Động từ nguyên mẫu (infinitive) trong tiếng anh

quý khách đang xem: V bare infinitive sầu là gì

- Chủ ngữ của câu:

 To become a famous singer is her dream.

- Bổ ngữ mang đến nhà ngữ:

What I like is lớn swim in the sea & then to lie on the warm sand.

- Tân ngữ của động từ:

It was late, so we decided lớn take a xe taxi home page.

- Tân ngữ của tính từ:

I’m pleased to see you.

- Theo sau một số đụng trường đoản cú độc nhất định:

They want to go home.

- Theo sau một trong những danh từ bỏ nhất định:

She has the ability to lớn run the company

- Dạng rút ít gọn gàng của "in order to", dùng làm chỉ mục đích của hành động:

I eat more than normal khổng lồ gain weight

- attempt: cố gắng, nỗ lực

- decide: quyết định

- expect: muốn đợi

- fail: thua cuộc, hỏng

- hope: hy vọng

- intend: định

- invite: mời

- learn: học/ học tập cách

- manage: xoay sở, nỗ lực gắng

- offer: đến, tặng kèm, đề nghị

- plan: lên kế họach

- pretend: đưa vờ

- promise: hứa

- refuse: từ bỏ chối

- seem: dường như

- tell: bảo

- tend: tất cả khuynh hướng

- threaten: ăn hiếp dọa

- want: muốn

- would like: ao ước, thích

1.3.1. It takes / took + O + thời hạn + to-inf

It takes Nam two hours to lớn do that exercise.

Xem thêm: Tra Từ Ngày Công Tiếng Anh Là Gì ? Vấn Đề Lương Trong Tiếng Anh Nên Biết

1.3.2. Chỉ mục đích

1.3.3 Bổ ngữ mang đến danh từ bỏ hoặc đại từ: S + V + Noun / pronoun + to-inf

I have some letters to write.

Is there anything to lớn eat?

1.3.4 It + be + adj + to-inf: thiệt … nhằm ..

It is interesting khổng lồ study English

1.3.5. S + be + adj + to-inf

I’m happy to receive sầu your latter.

1.3.6. S + V + too + adj / adv + to-inf

He is too short lớn play basket ball.

1.3.7. S + V + adj / adv + enough + to-inf

He isn’t tall enough lớn play basket ball.

1.3.8. S + find / think / believe sầu + it + adj + to-inf

1.3.9. Sau các từ nghi vấn: what, who, which, when, where, how,… (mà lại hay ko cần sử dụng sau why)

I don’t know what to lớn say.

1.3.10. Be + khổng lồ verb (Phải có tác dụng gì đấy, bị bạn khác yêu cầu)

He is to lớn submit the sales report by Monday

Verbs + Object + To infinitive
*

SubmitCancelAll Posts ×

Almost done…

We just sent you an gmail. Please clichồng the link in the gmail khổng lồ confirm your subscription!


Chuyên mục: