Đơn giá dự toán xây dựng ( unit rate là gì, nghĩa của từ unit rate

     
Đơn giá dự toán xây dựng (tiếng Anh: Unit rates for construction cost estimating) là giá qui định cho một đơn vị sản phẩm xây dựng được dùng để lập giá trị dự toán xây dựng, đây là sở quan trọng để tính toán giá xây dựng cho toàn bộ công trình.

Bạn đang xem: Đơn giá dự toán xây dựng ( unit rate là gì, nghĩa của từ unit rateĐơn giá dự toán xây dựng (Unit rates for construction cost estimating)

Đơn giá dự toán xây dựng trong tiếng Anh làUnit rates for construction cost estimating.

Đơn giá dự toán xây dựng là giá qui định cho một đơn vị sản phẩm xây dựng được dùng để lập giá trị dự toán xây dựng.

Cơ sở tính toán lập đơn giá là các định mức dự toán xây dựng. Các đơn giá xây dựng đóng vai trò vô cùng quan trọng vì chúng là cơ sở để tính toán giá xây dựng cho toàn bộ công trình.

Phân loại đơn giá dự toán xây dựng

- Đơn giá dự toán xây dựng chi tiết

Đơn giá dự toán xây dựng chi tiết bao gồm những chi phí xây lắp trực tiếp về vật liệu, nhân công và chi phí sử dụng máy móc xây dựng tính cho một đơn vị khối lượng công việc xây lắp riêng biệt hoặc một bộ phận kết cấu xây dựng và được xác định trên cơ sở định mức dự toán chi tiết.

Xem thêm: Bị Đứt Tay Nên Kiêng Ăn Gì Khi Bị Vết Thương Hở? Bị Vết Thương Kiêng Ăn Gì Cho Mau Lành

- Đơn giá dự toán xây dựng tổng hợp

Đơn giá loại này bao gồm toàn bộ chi phí xã hội cần thiết gồm các chi phí vật liệu, nhân công và chi phí sử dụng máy, chi phí chung, lãi và thuế cho từng loại công việc hoặc một đơn vị khối lượng công tác xây lắp tổng hợp, hoặc một kết cấu xây dựng hoàn chỉnh và được xác định trên cơ sở định mức dự toán tổng hợp.

- Đơn giá công trình

Đơn giá công trình được dùng để lập dự toán chi tiết các hạng mục công trình và các loại công tác xây lắp riêng biệt trong trường hợp được Nhà nước cho phép áp dụng loại đơn giá này.

- Giá chuẩn

Giá chuẩn là chỉ tiêu xác định chi phí bình quân cần thiết để hoàn thành một đơn vị diện tích xây dựng hay một đơn vị công suất sử dụng của từng loại nhà hay hạng mục công trình thông dụng được xây dựng theo thiết kế điển hình (hay thiết kế hợp lí về mặt kinh tế).

Trong giá chuẩn chỉ bao gồm giá trị dự toán của các loại công tác xây lắp trong phạm vi ngôi nhà hay phạm vi của hạng mục công trình hoặc công trình thuộc các lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi,…

Trong giá chuẩn không bao gồm các chi phí không cấu thành trực tiếp ngôi nhà hay công trình như các loại chi phí để xây dựng các hạng mục công trình ở ngoài nhà và chi phí mua sắm thiết bị cho ngôi nhà hoặc công trình đang xét.

Giá chuẩn chỉ được dùng để xác định chi phí xây lắp của tổng dự toán công trình trong trường hợp áp dụng thiết kế điển hình.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Kinh tế Quản trị kinh doanh Xây dựng, NXB Khoa học và Kĩ Thuật)


Chuyên mục: Tài liệu