truyện tam quốc

Truyện Tiên Hiệp

Tam Quốc thao diễn nghĩa
Trọn cỗ 119 hồi
Thể loại kết hợp: Quân Sự, Lịch Sử


Bạn đang được hiểu truyện Tam Quốc thao diễn nghĩa bên trên trang truyenkiemhiep, điểm chúng ta có thể nhìn thấy thật nhiều truyện lần hiệp hay, mới mẻ nhất!!!

Bạn đang xem: truyện tam quốc

>> Xuống list những hồi
>> Xuống bảng liệt kê truyện những người sáng tác khác

Tam Quốc thao diễn nghĩa là một trong trong mỗi kiệt tác của La Quán Trung.

Tam Quốc thao diễn nghĩa lấy toàn cảnh nhập trong những năm cuối triều đại mái ấm Hán, sự giảm sút của của triều đình thực hiện mang lại xã hội Trung Hoa rớt vào cảnh rối loạn. Vua tin tưởng dung thái giám coi thường rẻ rúng hiền lành tài, say đắm tửu sắc không để ý chính vì sự nên triều đình càng ngày càng ụp nhừ, cuộc sống thường ngày người dân càng ngày càng phen kêu ca, cực kỳ cực, giặc cướp nổi lên mọi chỗ. Và nổi lên nhập này là loàn đảng khăn Vàng của đồng đội mái ấm Trương Giác với bao nhiêu vạn đồ gia dụng đệ bám theo hầu. Loạn thế xuất hero, nhiều hào kiệt chính thức mở ra hùn nước mái ấm như tía đồng đội Lưu Bị, Quan Vũ, Trường Phi, quan tiền Thừa ở Hạ Phi thương hiệu Tôn Kiên, Quan Kỵ đô úy Tào Tháo... Được sự hùn mức độ, sau cùng triều đình cũng quấy tan được loàn đảng. Tuy nhiên, mái ấm vua vẫn ngựa thân quen đàng cũ, bọn thái giám vẫn lộng hành. Thứ sử Tây Lương là Đổng Trác nhân thời cơ này vẫn phế truất truất vua cũ, lập vua vừa rồi tự động phong cho chính mình thực hiện tướng mạo quốc tóm không còn quyền bính. Hành vi tàn bạo, lộng quyền của Đổng Trác khiến cho những quan tiền vô nằm trong phẫn nổ. Thứ sử những châu, quận đứng vị trí số 1 là Kỳ Hương Hầu Viên Thiệu hội quân tiến thủ tấn công nhưng tại vì nội cỗ bất hòa nên quân team cũng tan chảy.

Kể kể từ thời đặc điểm đó những trận đánh giành giật giành khu đất đai, quyền lực tối cao xẩy ra liên hồi ko dứt trong số những lãnh chúa ở những châu quận, về sau từ từ tạo hình nên thế Tam Quốc với Lưu Bị ở khu đất Thục, Tào Tháo mái ấm Ngụy và Tôn Quyền mái ấm Ngô. Cuộc chiến thân thiện 3 quyền năng kéo dãn dài sát một thế kỉ tạo ra từng nào tổn thất mang lại bách tính đương thời tuy nhiên này cũng là những bạn dạng hero ca về việc dũng mãnh, mưu kế lược, tấm lòng nhân ái trung nghĩa của hero Tam Quốc. Đó là những nhân loại nhưng mà hậu thế tất cả chúng ta Khi nhìn lại vẫn cần thấy cảm kích. Một truyện quân sự chiến lược giàn giụa sự lôi kéo, hiểu và tiếp thu những bài học kinh nghiệm quý giá chỉ mang lại chủ yếu bản thân.

>> Danh sách những hồi của truyện:

Trang: 1  2

Xem thêm: trở thành mẹ kế của nam chính

Trang: 1  2

Truyện những người sáng tác khác
Thẩm Thăng Y truyền kỳ hệ liệt

Hoàng Ưng

Ngân lần hận - Thập tam trinh sát - Bạch Tri Thù - Tương Tư phu nhân - Họa mi điểu - Vô Song phổ - Phượng hoàng kiếp - Thiên Đao - Thất dạ câu hồn (Nữ thầy thuốc sát thủ) - Vô Trường công tử - Ngân thầy thuốc - Tử Vong Điểu - Ngọc Thanh Đình - Đồ long - Quỷ chi tiêu - Quỷ huyết u linh - Huyết hải dương bức - Truy lạp chén bát bách lý - Phong lôi dẫn - Ma đao - Lôi đình thiên lý - Khô lâu trinh sát - Tiêu hồn mệnh lệnh - Phong thần thất giới
Minh tướng mạo quân hệ liệt

Thời Vị Hàn

Thâu Thiên cung - Hoán Nhật tiễn biệt - Tuyệt đỉnh - Sơn hà
Ngoại truyện: Phá Lãng trùy - Thiết Hồn hình họa - Toái Không Đao
Kính hệ liệt

Thương Nguyệt

Tiền truyện: Chu Nhan - Thần chi hữu thủ
Song trở nên - Phá quân - Long chiến - Tích thiên - Quy khư - Thần tịch
Ngoại truyện: Lục thích hợp thư - Chức nằm mê giả
Thính Tuyết Lâu hệ liệt

Thương Nguyệt

Xem thêm: truyện ngắn ngôn tình hay

Huyết Vi - Phong Vũ - Thần Binh Các - Bệnh - Hỏa Diễm Diên Vĩ - Chỉ Gian Sa - Bái Nguyệt Giáo chi chiến - Hoang Nguyên Tuyết - Chú lần sư
Tán Thiên hệ liệt

Thương Nguyệt

Hoa Kính (Bạch Loa hệ liệt) - Dạ thuyền xuy địch vũ chi tiêu tiêu - Loạn thế - Tịch nhan - Mạn thanh - Thương Hải - Tinh trụy - Phi Thiên - Nhất Chỉ Khiếu Mỹ Địch Á Đích Miêu - Tuyết mãn Thiên Sơn - Tinh Không - Phong Hoa Tuyết Nguyệt
Đỉnh Kiếm Các hệ liệt

Thương Nguyệt

Đại mạc lãng phí nhan - Đế Đô Phủ - Mạn Châu Sa hoa - Bỉ Ngạn hoa - Kiếm ca - Thất dạ tuyết - Bích Thành - Ảo thế
Hạc Thiết ngũ bộ hệ liệt

Vương Độ Lư

Kì hiệp Côn Lôn lần (Hạc kinh Côn Lôn) - Báo lần Kim Thoa - Kiếm khí Châu Quang - Ngọa hổ tàng long - Thiết kị ngân bình
Giả Kim Dung Bẻ lần mặt mày trời - Bích Vân thần chưởng - Giang hồ nước ân rán ký - Hắc Thánh thần chi tiêu - Hậu hero xạ điêu - Ma nữ giới nhiều tình - Thần trượng loàn giang hồ nước - Thần võ bí quyết - Võ lâm ngũ bá
Giả Cổ Long Ân rán ký - Bạch thạch thiên thủ - Chân kinh Cửu Cửu - Hiệp ẩn ma mãnh tung - Ma hình họa lần - Ma thần quỷ lần - Phi Thiên Ma - Quyền mái ấm ngọc ấn - Tiểu sát tinh ranh 1 - Tiểu sát tinh ranh 2 - Uy phong Cổ tự
Các người sáng tác khác Rất nhiều truyện hoặc, van lơn coi thêm thắt ở trang những người sáng tác khác

Tác giả

Bình luận

hit club