truyện ngạo thế cửu trọng thiên

Truyện đem 2672 chương.

1 Nếu Có Kiếp Sau, Nguyện Cùng Nàng Ca Múa

2

Bạn đang xem: truyện ngạo thế cửu trọng thiên

Làm Lại Từ Đầu, Bao Điều Tốt Đẹp Quyết Không Buông!

3

4

5 Thiên Địa Không Dời, Đá Vẫn Nằm Trơ Dòng Nước Chảy!

6

Phong Hồi Lộ Chuyển Xuân Thu Đan!

7 Đại Sư Huynh Bị Đau Bụng?

8

9 Cửu Kiếp Chi Tổng Cương Tâm Pháp!

10

11 Ta Là Người Bị Hại, Đúng Không?

12

Nỗi Oan Khuất Của Người Bị Hại

13 Tai Họa Đổ Lên Đầu Kẻ Khác

14

Việc Này Có Can Hệ Gì Đến Ta?

15

16

Hoa Mai Hương Tự Chuốc Khổ

17 Luyện Kiếm, Chính Là Vì Để Giết Người!

18

19

20

21 Nếu Vậy, Để Ta Giúp Huynh Nhé?

22

23

24

25 Người Đệ Tử Này Rất Nguy Hiểm!

26

27

28

29

30

Trên Đời Có Một Số Chuyện Không Thể Làm Sai!

31

32

33

34

35

36

Không Thể Thay Đổi Lịch Sử Sao?

37

38

39

40

41 Mũi Kiếm Trở Về Vị Trí Cũ

42

43

44

45 Chuyến Đi Này Chắc Chắn Lật Tung Cửu Trọng Thiên

46

47 Vai Diễn Xuất Thần Nhập Hóa

48

Khống Hỏa Lực, Thánh Tộc Sao?

49

50

Xem thêm: năm ấy gặp được anh

51

52

Các Ngươi Giết Hắn Thì Ta Thịt Thằng Này

53

54

55 Không Lâu Đâu, Một Vạn Tám Ngàn Năm Là Đủ

56

Không Gì Là Không Thể Thôn Phệ

57

58

59

60

61

62

63 Thiên Binh Các - Chỉ Dành Cho Kẻ Có Tiền!

64

65

66

67 Ngươi Còn Là Con Người Nữa Không?

68

69 Một Lần Vỗ Tay Tạo Nên Truyền Thuyết

70

Cố Diệu Linh Trong Truyền Thuyết

71

72

73 Ông Đây Dùng Mạng Của Ngươi Để Mua

74

Ý Nghĩa Thật Sự Của Hai Chữ "thiên Binh"

75

76

Thực Lực Của Đệ Ngũ Khinh Nhu

77

78

Phải Trái, Đúng Sai Hãy Để Lịch Sử Phán Xét

79 Dù Đã Thành Sẹo Cũng Phải Vạch Trần

80

81

82

83 Muốn Hết Ngoại Ưu Phải An Nội Loạn

84

Chỉ Cần Ngươi Hữu Dụng, Ta Liền Đáp Ứng Hết Thảy

85

86

Quan Tiền Nhậm Phải Thị Uy Chứ

87 Tương Lai Chúng Ta Không Tại Nơi Này

88

89

90

91

92

93 Sự Chờ Đợi Của Thiết Bổ Thiên

94

Xem thêm: lỗ ái bắt yêu

95

96

97

98

99

100