truyện linh dị

Thể Loại Truyện Linh Dị

  • Trang Thể Loại Truyện Linh Dị
  • Truyện Linh Dị Mới Cập Nhật
  • Danh Sách Thể Loại

Top Truyện Linh Dị Trong Tháng Thêm

Truyện Linh Dị Mới Cập Nhật

Hồ Sơ Tắc Ẩn Dạ Bất Ngữ (Dịch) Dạ Bất Ngữ 86 Chương

Tinh Môn (Dịch)

Lão Ưng Cật Tiểu Kê

3458 Chương

Chiến Lật Cao Không (Dịch) Áo Bỉ Gia 5 Chương

Phát Thanh Khủng Thầy (Dịch)

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

1534 Chương

Bạn đang xem: truyện linh dị

Thầy Phong Thủy Thiếu Niên (Bản Dịch) Thính Lan Bản Tôn 556 Chương

Luyện Thể Ba Năm Ngươi Nói Ta Đây La Thế Giới Quỷ Dị

Miêu Nhị Dân Trà

4 Chương

Cực Phẩm Hệ Thống Tróc Quỷ (Dịch) Giải tam thiên 1150 Chương

Mang Theo Siêu Thị Lớn Đào Vong

Hoàng Tiểu Thiền

414 Chương

Xem thêm: chanh chua truyện

Xem Danh Sách Đầy Đủ

Xem thêm: mắt xanh mê hoặc

Nội dung hầu hết triệu tập nhập vấn đề kinh dị, thần túng bấn, yêu tinh quỷ...Nhân vật chủ yếu rất có thể với những tài năng đặc trưng.