truyện đẻ mướn

 • Reads 701,050
 • Votes 26,893
 • Parts 99

Complete, First published May 29, 2021

Bạn đang xem: truyện đẻ mướn

Table of contents

 • Sat, May 29, 2021

 • Tue, Jun 1, 2021

 • Fri, Jun 4, 2021

 • Sat, Jun 5, 2021

 • Fri, Jun 11, 2021

 • Sat, Jun 12, 2021

 • Sun, Jun 13, 2021

 • Mon, Jun 14, 2021

 • Tue, Jun 15, 2021

 • Fri, Jun 18, 2021

 • Sun, Jun đôi mươi, 2021

 • Tue, Jun 22, 2021

 • Fri, Jun 25, 2021

 • Sat, Jun 26, 2021

 • Mon, Jun 28, 2021

 • Tue, Jun 29, 2021

 • Wed, Jun 30, 2021

 • Fri, Jul 2, 2021

 • Sun, Jul 4, 2021

 • Mon, Jul 5, 2021

 • Thu, Jul 8, 2021

 • Sat, Jul 10, 2021

 • Sun, Jul 11, 2021

 • Mon, Jul 12, 2021

 • Tue, Jul 13, 2021

 • Tue, Jul 13, 2021

 • Wed, Jul 14, 2021

 • Thu, Jul 15, 2021

 • Sat, Jul 17, 2021

 • Sat, Jul 17, 2021

 • Sun, Jul 18, 2021

 • Wed, Jul 21, 2021

 • Thu, Jul 22, 2021

 • Sat, Jul 24, 2021

 • Sun, Jul 25, 2021

 • Mon, Jul 26, 2021

 • Mon, Jul 26, 2021

 • Tue, Jul 27, 2021

 • Mon, Aug 2, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Thu, Aug 5, 2021

 • Fri, Aug 6, 2021

 • Sat, Aug 7, 2021

 • Tue, Aug 10, 2021

 • Thu, Aug 12, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Sun, Aug 15, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Fri, Aug đôi mươi, 2021

 • Mon, Aug 23, 2021

 • Wed, Aug 25, 2021

 • Sat, Aug 28, 2021

  Xem thêm: Hướng Dẫn 3 Bước Đăng Ký Rikvip Nhanh Chóng Và Đơn Giản

 • Sat, Aug 28, 2021

 • Sun, Aug 29, 2021

 • Tue, Aug 31, 2021

 • Sun, Sep 12, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Oct 6, 2021

 • Sat, Oct 9, 2021

 • Fri, Oct 29, 2021

 • Sat, Oct 30, 2021

 • Tue, Nov 2, 2021

 • Wed, Nov 3, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Wed, Nov 24, 2021

 • Thu, Nov 25, 2021

 • Sun, Nov 28, 2021

 • Mon, Nov 29, 2021

 • Chương 68: Thoát hiểm (1)

  Sun, Dec 19, 2021

 • Chương 68: Thoát hiểm (2)

  Thu, Dec 30, 2021

 • Wed, Jan 12, 2022

 • Thu, Jan 13, 2022

 • Thu, Jan đôi mươi, 2022

 • Mon, Jan 24, 2022

 • Mon, Jan 31, 2022

 • Wed, Feb 16, 2022

 • Chương 75: Một ngày của đái phu nhân

  Thu, Feb 17, 2022

 • Mon, Feb 28, 2022

 • Sat, Mar 5, 2022

 • Sat, Mar 12, 2022

 • Tue, Mar 15, 2022

 • Mon, Mar 21, 2022

 • Sun, Mar 27, 2022

 • Mon, Mar 28, 2022

 • Thu, Mar 31, 2022

 • Sun, Apr 3, 2022

 • Chương 85: Trương Trung Nhân

  Mon, Apr 4, 2022

 • Sun, Apr 10, 2022

 • Chương 87: Không thể chậm trễ trễ

  Mon, Apr 11, 2022

 • Chương 88: Phu nhân dữ ghê

  Sat, Apr 23, 2022

 • Sat, Apr 30, 2022

 • Mon, May 2, 2022

 • Sun, May 8, 2022

 • Chương 92: Phu nhân dữ dội

  Sun, May 8, 2022

 • Wed, May 11, 2022

 • Mon, May 16, 2022

  Xem thêm: quỷ tân nương con dâu xử lý hắn

 • Wed, May 18, 2022

 • Sat, May 21, 2022

 • Sat, May 21, 2022

Tên gốc: Tá Dục
  Tác giả: A Đồ Mỹ
  Nhân vật chính: Trương Văn Dã x Mạc Lâm
  Tag: Dân quốc - Cẩu huyết - Tam quan tiền gian tà - Song tính - HE