trong máy thu hình màu khối nào nhận tín hiệu điều khiển từ xa để điều chỉnh hoạt động của tivi

Câu hỏi:

27/10/2022 6,110

C. Khối xử lí tín hiệu hình;

D. Khối nhất quán và tạo nên xung quét

Trả lời:

verified Giải vì chưng Vietjack

Đáp án đúng: A

Giải thích: Nhiệm vụ của khối vi xử lí và tinh chỉnh là nhận mệnh lệnh tinh chỉnh kể từ xa thẳm hoặc kể từ phím bấm nhằm tinh chỉnh những sinh hoạt của dòng sản phẩm thu hình.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Máy thu hình với loại này sau đây?

Câu 2:

Máy thu hình màu sắc với bao nhiêu khối chính?

Câu 3:

Khối 2 của dòng sản phẩm thu hình mang tên gọi là:

Xem thêm: biến yêu thành cưới

Câu 4:

Khối 4 của dòng sản phẩm thu hình mang tên gọi là:

Câu 5:

Khối 3 của dòng sản phẩm thu hình mang tên gọi là:

Câu 6:

Khối 1 của dòng sản phẩm thu hình mang tên gọi là:

Câu 7:

Có bao nhiêu loại máy thu hình?

Câu 8:

Tín hiệu tiếng động sau khoản thời gian được xử lí song lập sẽ tiến hành trả tới:

Câu 9:

Tín hiệu sau khoản thời gian được xử lí ở khối 1 sẽ tiến hành trả tới:

Câu 10:

Máy thu hình tiếp tục tiếp nhận tín hiệu nào?

Câu 11:

Tín hiệu này được xử lí song lập vô máy thu hình?

Xem thêm: chào anh bác sĩ tần

Câu 12:

Tín hiệu hình hình họa sau khoản thời gian được xử lí song lập sẽ tiến hành trả tới:

Câu 13:

Khối xử lí tín hiệu hình khuếch tán tín hiệu màu:

Câu 14:

Máy thu hình tiếp tục khởi tạo lại tín hiệu nào?