trình bày ý nghĩa lịch sử và bài học của công xã paris

Đề bài

Trình bày ý nghĩa sâu sắc lịch sử vẻ vang và bài học kinh nghiệm của Công xã Pa-ri?

Bạn đang xem: trình bày ý nghĩa lịch sử và bài học của công xã paris

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa nhập sgk trang 38 nhằm vấn đáp.

Lời giải chi tiết

* Ý nghĩa lịch sử:

- Có ý nghĩa sâu sắc và tác động vĩ đại rộng lớn so với cuộc đấu giành giật của giai cấp cho vô sản toàn toàn cầu.

Xem thêm: truyện của lục xu

- Tthể hiện nay sự tạo ra kiểu dáng sơn hà loại mới mẻ dựa vào hạ tầng dân mái ấm vô sản và hoạt động và sinh hoạt quyền lợi của khá nhiều quần chúng. # làm việc.

- Là hình hình họa của cơ chế xã hội mới mẻ tiến bộ cỗ, khích lệ quần chúng. # làm việc toàn toàn cầu đấu giành giật cho 1 xã hội đảm bảo chất lượng đẹp lung linh hơn.

* Bài học: 

Xem thêm: khế ước đàn ukulele

- Cách mạng vô sản ham muốn giành thắng lợi nên sở hữu đảng cách mệnh chân chủ yếu điều khiển, tiến hành liên minh công nông;

- Phải nhất quyết trấn áp quân địch, kiến thiết sơn hà của dân, vì thế dân và vì như thế dân.

Loigiaihay.com