Treo tiếng anh là gì

     
hanging·suspend·impend·mount·lớn suspend·suspensory·hang up·impending·put aside·slung·suspend to suspend·freeze
Tu-sĩ Harry Emerson Fosdick vẫn thú thừa nhận nhỏng sau: “Ngay mang đến trong những nhà thờ của chúng ta, bọn họ sẽ treo cờ đánh nhau...

Bạn đang xem: Treo tiếng anh là gì


Maira Kalman thậm chí còn vẫn bố trí dụng cụ và chữ cái thành một bức ảnh kỳ túng thiếu xung quanh tlỗi viện, điều này làm cho các học viên yêu thích Khi bọn chúng được treo trên đó.
And then even Maira Kalman did this amazing cryptic installation of objects và words that kind of go all around and will fascinate students for as long as it"s up there.
Ông ngợi khen Đấng Tạo Hóa đã treo trái khu đất vào khoảng không và vẫn đặt các áng mây đầy nước lơ lửng trên trái khu đất.
He extolled the Creator, under whose direction our globe hangs on nothing visible in space and water-laden clouds are suspended above sầu the earth.
Lần đầu tôi được biết tư tưởng này là làm việc cuộc thi Thử Thách DARPA. Ở cuộc thi này cơ quan chính phủ Mỹ treo phần thưởng cho người như thế nào dựng được một cái xe cộ có thể trường đoản cú lái qua sa mạc.
I saw the concept first in the DARPA Grand Challenges where the U. S. government issued a prize to build a self- driving car that could navigate a desert.
And we re- inflated all of the balloons, put them up on a string, & hung them up there ahy vọng the prayer flags.
Những điểm treo phía quanh đó hay mang tên lửa không chiến tầm ngay sát R-73 (AA-11 "Archer"), mặc dù một số trong những vẫn sử dụng loại thương hiệu lửa cũ R-60 (AA-8 "Aphid").
The outer pylons usually carry R-73 (AA-11 "Archer") dogfight air khổng lồ air missiles, although some users still retain the older R-60 (AA-8 "Aphid").
Ông cũng hạ lệnh treo rủ quốc kỳ cùng tuyên cha một ngày quốc tang vào 21 tháng 11, tức một tuần sau khoản thời gian xoáy thuận tấn công đất liền.
He also ordered that all flags should be flown at half-mast và announced a day of national mourning on November 21, a week after the cyclone struông xã lvà.

Xem thêm:


Tương trường đoản cú như vậy, đa số người bên trên mọi trái đất treo hồ hết bức ảnh tuyệt bức họa đồ đẹp nhất bên trên tường ở trong phòng hoặc trong văn chống chúng ta.
Similarly, people around the globe put attractive pictures or paintings on the walls of their trang chủ or office.
Sau tổng tuyển chọn cử năm 2010, Công đảng bảo đảm quyền lực tối cao trong quốc hội treo đầu tiên kể từ tổng tuyển cử 1940.
Following the 2010 Election, Labor secured office in the first hung parliament since the 1940 election.
Dù gì đi nữa, Polykrates được mời mang đến Magnesia, chỗ Oroetus sinch sống, với bỏ mặc các lời lưu ý tiên tri của phụ nữ ông, giống như đang mơ thấy ông bị treo bạn trên cao, được Zeus rửa sạch sẽ cùng Thần Mặt Tời Helgame ios xức dầu, ông ra đi với bị giết hại.
In any case, Polycrates was invited lớn Magnesia, where Oroetus lived, và despite the prophetic warnings of his daughter, who had apparently dreamt of hyên ổn hanging in the air, being washed by Zeus & anointed by the Sun God Helios, he went and was assassinated.
Sau thuộc tín đồ ta mới lôi vị hoàng đế khốn khổ mang đến Quảng trường đua xe pháo ngựa Constantinopolis với treo đôi chân lên giữa nhì rường cột.
Hãy hình dung Áp-ram và Sa-rai không còn cưỡi con vật rồi lại đi bộ, tiếng chúng ta trò chuyện hòa lẫn tiếng leng reng của các loại chuông treo bên trên phần đa bộ dây cương.
We might imagine Abram & Sarai alternating between riding và walking, their conversation mingling with the tinkling of bells hanging from the animals’ harnesses.
Khoảng 17 mang đến 20 tín đồ nhập cảnh Trung Hoa bị chỗ đông người tra tấn với treo cổ, tạo nên sự kiện này biến hóa sự kiện làm thịt bạn không tuân theo luật pháp lớn nhất vào lịch sử hào hùng Đất nước Mỹ.
An estimated 17 khổng lồ trăng tròn Chinese immigrants were systematically tortured và then hanged by the mob, making the sự kiện the largest mass lynching in American history.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: