transguy

From Wiktionary, the miễn phí dictionary

Jump to tát navigation Jump to tát search

Bạn đang xem: transguy

See also: transguy

English[edit]

Noun[edit]

trans guy (plural trans guys)

Xem thêm: bán tiệt bạch thái

Xem thêm: cô vợ hợp đồng của tổng giám đốc lạnh lùng

  1. (informal) A trans man.
    • For quotations using this term, see Citations:trans guy.

Alternative forms[edit]

  • transguy

Retrieved from "https://cdspninhthuan.edu.vn/w/index.php?title=trans_guy&oldid=55522764"