trà đá tiếng anh là gì

Trà Đá Long Island cho 1 cô nàng đang được khát không?

Got a Long Island Iced Tea for a thirsty working woman?

Bạn đang xem: trà đá tiếng anh là gì

Cô thực hiện một chiếc sandwich phô mai nướng, súp quả cà chua và một ly trà đá.

She made a toasted cheese sandwich, some tomato soup, and a glass of iced tea.

Trong túi bại liệt nhưng mà đem trà đá thì gọi là yêu thương đấy.

If there's an iced tea in that bag, it could be love.

Đi thực hiện trà đá nha.

I'm gonna make some tea.

Bạn bè thì nên khuyên nhủ nhủ nhau tránh việc nốc trà đá Long Island, Alice.

Friends don't let friends drink Long Island iced tea, Alice.

Anh mong muốn nốc không nhiều trà đá không?

Would you lượt thích some iced tea?

Uống trà đá chuồn.

Just drink the iced tea.

Chắc chắn là rất khác vị trà đá.

This doesn't taste lượt thích ice tea.

Trà đá nhập ly của ông à?

Iced tea in your glass, there?

Chúng tôi đem soda, trà đá.

We have sodas, iced tea.

Có nước trà đá không?

Can I have an iced-tea please?

Cô đem chắc hẳn rằng không thích sử dụng chút trà đá không?

Xem thêm: tuyet the duong mon

Well, are you sure you wouldn't lượt thích some iced tea?

Dân Long Island chưa bao giờ thực hiện trà đá gì cả.

The people of Long Island tự not know how to tướng make an iced tea.

♫ Tôi quan niệm theo dõi trà đá; ♫

♫ I brought the iced tea; ♫

Cho tôi một ly trà đá nữa.

I'd love another iced tea.

Trà đá, nước hoa quả trái cây cũng như vậy.

Iced tea, sometimes juice.

Hãy demo hấp thụ nước thanh lọc , nước cốt chanh , hoặc trà đá - với sữa .

Try water , lemonade , or iced tea - with milk .

Chỉ 1 ly trà đá, cám ơn.

Just an iced tea, thanks.

Cô đang được đem theo dõi một bình Thermos đựng trà đá, và cô mang lại đá nhập tía cái ly Dixie red color và xối trà.

She’d brought a Thermos of ice tea, and she put ice in three red Dixie Cups and poured.

Trong đoạn lăng xê trước tiên lâu năm một phút mang lại thương hiệu trà đá Brisk của hãng sản xuất Lipton, anh xuất hiện tại nhập hình dạng một hero phim hoạt hình khu đất sét.

In the first, a one-minute spot for Lipton's Brisk iced tea, he is a claymation figure.

Sữa cô quánh, sữa dừa hoặc sữa tươi tắn vẹn toàn kem thông thường được chêm nhập tràđá trước lúc dùng làm tăng vị và tạo nên hình kem.

Evaporated milk, coconut milk or whole milk is generally poured over the tea and ice before serving to tướng add taste and creamy appearance.

Loại trà sữa gray clolor trộn đá và nước đậu nành.

Xem thêm: ngôn tình xuyên không

Iced dirty chai with soy.

Trà chanh giá buốt, không nhiều đàng, nhiều đá.

Iced lemon tea, less sugar, more ice.