Touch base là gì, words and idioms 91: touch and go, touch base

     

Sẵn sàng du học – “To apologize”, “to lớn appreciate”, “lớn complain” là phần đông cồn từ hay được sử dụng trong email giờ Anh tmùi hương mại.

Bạn đang xem: Touch base là gì, words and idioms 91: touch and go, touch base

1. To apologize: Xin lỗi

Ví dụ: I’d like lớn apologize for any inconvenience caused. (Tôi siêu xin lỗi bởi vì bất cứ sự bất tiện nào tạo ra mang lại bạn).

2. To appreciate: cảm kích, review cao

Ví dụ: We’d appreciate a reply… (Chúng tôi review cao sự trả lời…)

*

3. To arrange: sắp đến xếp

Ví dụ: I’m writing lớn arrange a meeting… (Tôi viết tlỗi này nhằm sắp xếp một cuộc họp…)

4. To ask (if): hỏi, yêu thương cầu

Ví dụ: Could I ask you lớn sover me…? (Tôi rất có thể thử khám phá các bạn gửi đến tôi…)

5. To assist: hỗ trợ

Ví dụ: Please let us know if we can assist you in any way. (Hãy mang đến Cửa Hàng chúng tôi biết trường hợp công ty chúng tôi hoàn toàn có thể cung cấp bạn bằng ngẫu nhiên bí quyết nào).

6. To clarify: hiểu rõ, chứng thực, xác thực

Ví dụ: I am writing to clarify the terms of the agreement. (Tôi viết thỏng này để triển khai rõ các quy định của thỏa thuận).

7. To complain: phàn nàn, năng khiếu nại

Ví dụ: I’m afraid I must complain about… (Tôi e rằng tôi nên phàn nàn về…)

8. To confirm: xác nhận

Ví dụ: I’d like to lớn confirm my booking. (Tôi ước ao chứng thực đặt nơi của mình)

9. To contact: liên hệ

Ví dụ: Please tương tác Mr… at our London office. (Làm ơn tương tác với ông… tại trụ sngơi nghỉ London).

10. To enquire: hỏi thăm

Ví dụ: I’d like lớn enquire about… (Tôi hy vọng hỏi về…)

11. To follow up: theo dõi, theo sát

Ví dụ: You should follow up your phone Gọi with an tin nhắn or a letter. (quý khách hàng yêu cầu theo dõi cuộc điện thoại tư vấn điện thoại cảm ứng của chúng ta bằng tin nhắn hoặc tlỗi.)

12. To get in touch: liên lạc

Ví dụ: Please get in touch (with me) asap. (làm cho ơn liên hệ với tôi tức thì lập tức).

Xem thêm: Người Trồng Trọt Tiếng Anh Là Gì, Người Trồng Trọt

13. To inform: thông báo

Ví dụ: This is to lớn insize that… (Đây là thông tin về…)

14. To let sb know: để cho ai đó biết

Ví dụ: Can you let me know the price of…? (quý khách hàng có thể đến tôi biết giá chỉ của…)

15. To need: cần

Ví dụ: I need those figures on my desk before tomorrow’s meeting. (Tôi có nhu cầu các số liệu đó trên bàn thao tác trước cuộc họp ngày mai).

16. To postpone: trì hoãn

Ví dụ: I’m afraid we’ve sầu had to postpone the conference. (Tôi e là chúng ta bắt buộc trì hoãn cuộc hội nghị).

17. To put off: trì hoãn

Ví dụ: Sorry, but we’re afraid that we have sầu to put off the meeting till next week. (Xin lỗi, tuy vậy họ nên hoãn buổi họp mang đến tuần sau).

18. To receive: nhận

Ví dụ: We’ve sầu just received the invoice… (Chúng tôi vừa cảm nhận hóa đơn…)

19. To regret: tiếc

Ví dụ: We regret to insize you that… (Chúng tôi cực kỳ nhớ tiếc đề nghị thông tin với chúng ta rằng…)

đôi mươi. To reply: trả lời

Ví dụ: I am writing to reply lớn your enquiry about… (Tôi viết thư này nhằm vấn đáp thắc mắc của người sử dụng về…)

21. To send: gửi

Ví dụ: We are sending you the handbook as an attachment. (Chúng tôi gửi cho bạn cuốn nắn cđộ ẩm nang dưới dạng file lắp kèm).

22. To sort out: lựa chọn ra, sắp đến xếp

Ví dụ: Can you sort out all the best candidates for those positions? (quý khách rất có thể chọn ra các ứng viên cực tốt mang đến phần đa địa điểm này không?)

23. To touch base (with sb): contact lại cùng với ai đó

Ví dụ: Just wanted to lớn touch base with you before the meeting. (Chỉ ước ao liên hệ lại với chúng ta trước cuộc gặp).

24. To update: cập nhật

Ví dụ: It’s about time we updated your software. (Đã đến cơ hội Shop chúng tôi update phần mềm của bạn).


Chuyên mục: