tình yêu ràng buộc

  • Reads 83,363
  • Votes 2,461
  • Parts 36

Complete, First published Aug 02, 2022

Bạn đang xem: tình yêu ràng buộc

Table of contents

Tên gốc: Binding love
    Tác giả: Cao Số Chân Đích Hảo Nan Học (高数真的好难学)
    Độ dài: 35 chương.
    Raw + QT: Kho tàng đam mỹ - Fanfic.
    Edit + Beta: Khuynh.
    Bìa designer: Trà Viên.
    Nhắn nhủ: Truyện edit chưa tồn tại sự đồng ý của người sáng tác, phiên bản dịch phi thương nghiệp và chỉ được đăng bên trên wattpad của tôi. Vui lòng ko đưa đi điểm không giống, ko trả ver!