TIỀN LƯƠNG TIẾNG ANH LÀ GÌ, TỪ VỰNG VỀ LƯƠNG, THƯỞNG TRONG TIẾNG ANH

 - 

Sẵn sàng du học tập – Những tư tưởng nhỏng chi phí lương, chi phí thưởng trọn, chi phí huê hồng có nghĩa khác biệt, chính vì như thế được thể hiện bằng phần đa từ ngữ khác nhau trong tiếng Anh. Những từ bỏ vựng cùng ví dụ dưới đây để giúp đỡ các bạn làm rõ hơn những định nghĩa này.

Bạn đang xem: Tiền lương tiếng anh là gì, từ vựng về lương, thưởng trong tiếng anh

*

1. Pay /peɪ/: khoản chi phí được trả khi thao tác, lương nói bình thường.

2. Overtime pay /ˈəʊ.və.taɪm/:chi phí làm quanh đó giờ đồng hồ.

Ví dụ:

Employees workingovertimewill been titled lớn extrapay.

Nhân viên có tác dụng thêm ko kể giờ sẽ tiến hành trả thêm chi phí.

3. Salary /ˈsæl.ər.i/: tiền lương trả thời hạn và thường xuyên theo mon, đựơc luật pháp vào thích hợp đồng lao rượu cồn.

Ví dụ:

What’s yoursalary?

Lương các bạn một tháng bao nhiêu?

4. Wage /weɪdʒ/:khoản tiền thuê hay trả theo tuần, nhất là mang đến phần đông quá trình làm mướn rộng lớn, ko buộc phải qua bằng cung cấp.

Ví dụ:

The porter’swageis determined every week.

Tiền công của bưng vác được trả theo tuần.

5. Allowance /əˈlaʊ.əns/:chi phí phú cung cấp.

meal/petrol/ travel/ elephone allowancelà tiền phú cấp cho ăn trưa, xăng xe cộ, vận động, điện thoại cảm ứng. Ngoài ra, “allowance” còn được dùng để làm chỉ khoản chi phí tiêu vặt phụ huynh hay đến con cái.

Ví dụ:

I receive anallowanceof 50 dollars per day.

Xem thêm: Sự Khác Nhau Giữa Rdimm Là Gì ? So Sánh Rdimm Bạn Đã Hiểu Hết Về Ram Trên Server

Tôi nhận được tiền trợ cấp cho mỗi ngày là 50 đô la.

6. Commission /kəˈmɪʃ.ən/:tiền huê hồng, chi phí xác suất doanh thu bán sản phẩm.

We usually work on a 7%commission.

Chúng tôi thường xuyên tính mứctiền hoa hồnglà 7%.

7. Bonus /ˈbəʊ.nəs/:chi phí ttận hưởng,“attendance bonus”là chi phí thưởng siêng năng.

Ví dụ:

The company gives us more productivity performancebonus.

công ty chúng tôi Tặng Kèm thêm chi phí ttận hưởng năng suất thao tác đến Shop chúng tôi.

8. Nest egg /nest eɡ/: tiền huyết kiệm

Ví dụ:

As soon as Jenny was born we started anest eggto help pay for her university fees.

Kể tự khi Jenny Thành lập chúng tôi bước đầu nhằm dành riêng tiền sau đây con bé xíu học Đại học.

9. Severance (pay) /ˈsev.ər.əns/:trợ cấp thôi việc

Employers are required topayseverance payafter an employee is terminated.

Xem thêm: Mom Là Gì? Liệu Nó Có Liên Quan Gì Tới Lĩnh Vực Kinh Doanh Không? ?

Các ông chủ đề nghị trả tiền trợ cấp cho thôi bài toán sau khoản thời gian một nhân viên cấp dưới bị thôi Việc.

10. Unemployment benefit / compensation /ʌnɪmˈplɔɪməntˈbɛnɪfɪt/ˌkɒmpɛnˈseɪʃən/:Trợ cấp thất nghiệp