thu nu huu doc

 • Reads 1,258,968
 • Votes 35,970
 • Parts 171

Complete, First published Mar 09, 2017

Bạn đang xem: thu nu huu doc

Table of contents

 • Chương 1: Lãnh cung phế truất hậu

  Thu, Mar 9, 2017

 • Chương 2: Thứ phái đẹp bị vứt bỏ

  Thu, Mar 9, 2017

 • Chương 3: Cơm canh đạm bạc

  Sun, Mar 12, 2017

 • Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 5: Heo chạy không còn rồi

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 6: Gặp lại cố nhân

  Sun, Mar 12, 2017

 • Sun, Mar 12, 2017

 • Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 9: Hoa cỏ vây quanh

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 10: Đại tỷ Lí Trường Nhạc

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 11: Trừng trị nhẹ nhàng cảnh cáo

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 12: Kỹ thuật trộn trà

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 13: Mượn lực tấn công trả

  Sun, Mar 12, 2017

 • Sun, Mar 12, 2017

 • Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 16: Nhẫn tâm tuyệt tình

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 17: Giết người khử khẩu

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 18: Che giấu quanh láo nháo nhau

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 19: Mệnh tự khắc tinh

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 20: Dung nhan bị huỷ

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 21: Đều đang được biểu diễn trò

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 22: Lửa cháy sập tăng dầu

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 23: Mèo con cái Uyên Ương

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 24: Tơ lụa đều huỷ

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 25: Ai mới nhất là con cái hát

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 26: Làm những ngươi nghẹn chết

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 27: Thù hận vẫn sâu

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 28: Lãng tử thân ái hoa

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 29: Thư mời mọc vô mưa

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 30: Ra mức độ tấn công lãng tử

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 31: Kiêu ngạo ngang ngược

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 32: Chuốc hoạ vô thân

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 33: Kín đáo giáo dục con cái gái

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 34: Hòn ngọc quý bên trên tay

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 35: Gặp lại cố nhân

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 36: Kẻ thù hằn bắt gặp mặt

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 37: Huynh muội đồng mưu

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 38: Dụng tâm kín đáo

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 39: Âm âm thầm cấu kết

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 40: Phong thân phụ đáp lễ

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 41: Nhịn nhức vứt những loại yêu thương thích

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 42: Bán căn nhà cầu vinh

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 43: Chứng cớ vô nằm trong xác thực

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 44: Lật tay bắt càn khôn

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 45: Đảo khách hàng trở nên chủ

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 46: Quỳ xuống nhận sai

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 47: Cặn buồn bực phái nam tặng lễ

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 48: Mẫu ngờ vực thiên hạ

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 49: Tất cả những mưu cơ đồ

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 50: Câu cá vô tuyết

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 51: Lấy thực hiện của riêng

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 52: Gió thổi vô nhà

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 53: Chính là chôn sinh sống ngươi

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 54: Trong hiểm cảnh cầu phú quý

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 55: Hào quang đãng hiện tại ra

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 56: An Bình Huyện chủ

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 57: Mưu đồ vật thất bại

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 58: Yến hội chúc mừng

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 59: Gió chợt nổi lên

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 60: Xuân thuỷ quặt tăn

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 61: Sóng rộng lớn nổi lên

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 62: Đồi phong bại tục

  Sun, Mar 12, 2017

 • Chương 63: Giam thay cho trở nên hoạ Tue, Mar 14, 2017
 • Chương 64: Âm thâm hiểm ác

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 65: Trong tiếp đem kế

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 66: Đào hố chôn ngươi

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 67: Mệnh treo một đường

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 68: Không thể buông tha

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 69: Giữa đàng hiến nghệ

  Tue, Mar 14, 2017

 • Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 71 - Cứu một mạng người

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 72- Đêm khuya bị tập luyện kích

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 73 - Thân thế thần bí

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 74: Lạnh băng như đao

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 75: Có tâm cơ khác

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 76: Vận mệnh điên đảo

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 77: Cháy rộng lớn tối khuya

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 78: tàn ác quỷ đòi hỏi mạng

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 79: Không thể buông tha

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 80: Đối chọi gay gắt

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 81- Đàn bọ cạp loàn vũ

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 82 - Đột nhiên vạc điên

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 83 - Kim chi ngọc diệp

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 84 - Độc ác như thế

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 85 - Ma cao một thước

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 86 - Đạo cao một trượng

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 87- Tranh giành tình yêu

  Tue, Mar 14, 2017

  Xem thêm: hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện h

 • Chương 88 - Sở cỗ kinh tâm

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 89 - Nước cờ cao tay

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 90 - Bọ ngựa bắt ve

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 91 - Mệnh táng hoàng tuyền (Bị rơi rụng mạng)

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 92 - Yếu đuối xứng đáng thương

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 93 - Tang u cẩu thả

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 94 - Người thanh lịch bắt quàng

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 95 - Vô tình vô nghĩa

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 96: Tương đương phản nghịch

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 97: Tứ tử Tưởng gia

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 98: Thân càng tăng thân

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 99: Không khí sung sướng mừng

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 100: Thiên sư vô địch

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 101: Phu nhân chủ yếu thất

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 102 - Càng khi càng loạn

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 103: Cao thủ người sử dụng độc

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 104: Thần hắn nửa đêm

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 105: Đại tỷ huỷ dung

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 106: Không rét nhưng mà run

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 107: Tính toán như ý

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 108: Thối rữa cho tới cùng

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 109: Thân thế ly kỳ

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 110: Yêu tinh ma hiện tại thế

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 111: Trời quang đãng sét đánh

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 112: Tổn thất nặng trĩu nề

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 113: Đã dò xét cho tới cửa

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 114: Nên duyên Tần Tấn

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 115: Không cần thiết nể mặt

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 116: Trong bẫy đem bẫy

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 117: Đối hóa học Kim điện

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 118: Tiệc ko yên ổn bình

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 119: Chúc lâu bị tiêu diệt yểu

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 120: Đối tượng công kích

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 121: Ám sát tối khuya

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 122: Từng bước xay sát

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 123: Vở kịch luân lý

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 124: Thiên đao vạn quả

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 125: Đúng là thổ lộ

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 126: Điên cuồng giết thịt hại

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 127: Hình trị tàn khốc

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 128: Dê non đợi mổ

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 129: Ghen ganh trở nên cuồng

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 130: Chỉ vì thế tư lợi

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 131: Tiến dần dần từng bước

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 132: Là ngày đại hỉ

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 133: Cạm bẫy trùng trùng

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 134: Nợ sau tính sổ

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 135: Hoàng tử Mạc Bắc

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 136: Chọn người hòa thân

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 137: Bỏ đá xuống giếng

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 138: Đức phi bị tiêu diệt thảm

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 139: Đạo lý bám theo đuổi

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 140: Long trời tở đất

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 141: Thầy trí ngờ vực trận

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 142: Đại họa ngập trời

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 143: Tưởng gia bị diệt

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 144: Bỏ đá xuống giếng

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 145: Bại lộ túng mật

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 146: Giằng teo đại điện

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 147: An Bình Quận chúa

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 148: Việt Tây công chúa

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 149: Cái gọi là hoán thân

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 150: Con tin tưởng kiêu ngạo

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 151: Quả nhiên đem bệnh

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 152: Họa Thủy Đông Dẫn

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 153: Mọi chuyện vẫn té ngũ

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 154: Tắc mật am ni cô

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 155: Không khí sung sướng mừng

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 156: Ai là hung thủ?

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 157: Đối chọi gay gắt

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 158: Cạm bẫy trùng trùng

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 159: Thanh tẩy triều đình

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 160: An Quốc bắt gặp tai ương

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 161: Họa càng tăng họa

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 162: Nhất dắt tam điêu

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 163: Ám dạ tử thần

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 164: Vạn trùng gặm thân ái thể

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 165: Hỷ đàng phía trên

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 166: Sợ bóng kinh hoàng gió

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 167: Liệt hỏa phanh du

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 168: An Quốc bị tiêu diệt thảm

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 169: Vạn kiếp bất phục

  Tue, Mar 14, 2017

 • Chương 170: Tra tấn trọn vẹn đời

  Tue, Mar 14, 2017

  Xem thêm: hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu

 • Chương 171: Nước sập khó khăn hốt

  Tue, Mar 14, 2017

Thứ phái đẹp phủ Thừa tướng mạo, Chịu đựng cực tám năm, rốt cuộc cũng rất được lên thực hiện Hoàng hậu, Phượng lâm thiên hạ.
   
   Thế sự khó khăn liệu, phu quân lại nhất loài kiến công cộng tình với tỷ tỷ, phế truất ngôi vị Hoàng hậu của nường, bức bách nam nhi nường chết!
   
   Trong lãnh cung, nường gặm răng, húp cạn ly rượu độc!
   
   Thề với trời, nếu như đem kiếp sau, vô cùng ko thao tác chất lượng tốt hùn quý khách, vô cùng ko vô cung, thề thốt ko thực hiện Hậu!
   
   Thừa tướng mạo phủ, loại phái đẹp trọng sinh, ác phái đẹp trở về:
   
   Mẹ cả ác độc? Diệu tiếp cho tới ngươi xuống Hoàng tuyền!
   
   Tỷ tỷ fake nhân fake nghĩa? Hung ác xé nhừ tấm domain authority mỹ nhân!
   
   Thứ muội hãm hại? Trực tiếp vứt cho tới kho bãi thả ma!
   
   Đã ko nhằm tao sinh sống an ổn định qua chuyện ngày, thì ai ai cũng chớ khao khát sống!
   
   Vốn tấp tểnh xa cách những loại tai hoạ, càng xa xôi càng tốt
   
   Ai ngờ trái khoáy tim phái nam nhâ, như kim mặt dưới đại dương, dò xét ko thấy, đoán ko ra
   
   Nam nhân thề thốt ham muốn tách xa xôi lại vì thế nường nhưng mà ham muốn sinh sống ham muốn chết
   
   Tử địch đời trước tỏ vẻ âm thầm mến nường nhiều năm
   
   Còn xấu số rộng lớn là bị một thương hiệu tuấn tú nhất bên trên đời vô lại quấn lấy..
   Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, phái đẹp cường, sủng, HE
   Độ dài: 294 Chương (2 Quyển)
   Nguồn convert: Thanh Mai 
   Editor: Thanh Mai, Maianh8895, Ánh Quyên
   Truyện trả thể trở nên phim mang tên Cẩm Tú Vị Ương

#137trongsinh