thời tiết núi thành

Thời tiết Huyện Núi Thành theo đuổi giờ

01:00

Bạn đang xem: thời tiết núi thành

24° / 25°

Thời tiết mưa nhẹ

Lượng mưa 0.32 mm

mưa nhẹ

04:00

24° / 25°

Thời tiết mưa nhẹ

Lượng mưa 2.02 mm

mưa nhẹ

07:00

24° / 25°

Thời tiết mưa vừa

Lượng mưa 3.01 mm

mưa vừa

10:00

26° / 27°

Thời tiết mưa nhẹ

Lượng mưa 1.4 mm

mưa nhẹ

13:00

25° / 26°

Thời tiết mưa nhẹ

Lượng mưa 1.5 mm

mưa nhẹ

16:00

26° / 27°

Thời tiết mưa nhẹ

Lượng mưa 0.33 mm

mưa nhẹ

19:00

25° / 26°

Thời tiết mưa nhẹ

Lượng mưa 0.13 mm

mưa nhẹ

22:00

25° / 26°

Thời tiết mưa nhẹ

Lượng mưa 0.2 mm

mưa nhẹ

01:00

24° / 25°

Thời tiết mưa nhẹ

Lượng mưa 0.5 mm

mưa nhẹ

04:00

24° / 25°

Thời tiết mưa nhẹ

Lượng mưa 0.13 mm

mưa nhẹ

07:00

25° / 26°

Thời tiết mây đen thui u ám

Lượng mưa 0 mm

mây đen thui u ám

10:00

27° / 27°

Thời tiết mây đen thui u ám

Lượng mưa 0 mm

mây đen thui u ám

Dự báo không khí Huyện Núi Thành những ngày tới

Thứ 5 12/10

mưa độ mạnh nặng mưa độ mạnh nặng

mưa độ mạnh nặng

Tốc phỏng gió 3.79 km/h

24° / 26°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Tốc phỏng gió

Bình minh - Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:36/05:27

Dự báo thời tiết

Thứ 6 13/10

mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc phỏng gió 2.72 km/h

24° / 26°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Tốc phỏng gió

Bình minh - Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:36/05:27

Dự báo thời tiết

Thứ 7 14/10

mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc phỏng gió 3.23 km/h

24° / 28°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Tốc phỏng gió

Bình minh - Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:37/05:26

Dự báo thời tiết

Chủ nhật 15/10

mưa rất rất nặng mưa rất rất nặng

mưa rất rất nặng

Tốc phỏng gió 5.03 km/h

25° / 26°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Tốc phỏng gió

Bình minh - Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:37/05:25

Dự báo thời tiết

Thứ 2 16/10

mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc phỏng gió 4.41 km/h

24° / 27°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Tốc phỏng gió

Bình minh - Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:37/05:25

Dự báo thời tiết

Thứ 3 17/10

mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Xem thêm: vuong phi da tai da nghe

Tốc phỏng gió 1.99 km/h

25° / 28°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Tốc phỏng gió

Bình minh - Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:37/05:24

Dự báo thời tiết

Thứ 4 18/10

mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc phỏng gió 2.18 km/h

25° / 29°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Tốc phỏng gió

Bình minh - Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:37/05:23

Dự báo thời tiết

Thứ 5 19/10

mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc phỏng gió 2.86 km/h

25° / 30°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Tốc phỏng gió

Bình minh - Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:38/05:23

Dự báo thời tiết

Thứ 6 20/10

mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc phỏng gió 2.14 km/h

25° / 30°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Tốc phỏng gió

Bình minh - Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:38/05:22

Dự báo thời tiết

Thứ 7 21/10

mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc phỏng gió 5.89 km/h

23° / 28°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Tốc phỏng gió

Bình minh - Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:38/05:22

Dự báo thời tiết

Chủ nhật 22/10

mưa rất rất nặng mưa rất rất nặng

mưa rất rất nặng

Tốc phỏng gió 5.35 km/h

22° / 23°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Tốc phỏng gió

Bình minh - Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:38/05:21

Dự báo thời tiết

Thứ 2 23/10

mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc phỏng gió 3.46 km/h

23° / 27°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Tốc phỏng gió

Bình minh - Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:38/05:20

Dự báo thời tiết

Thứ 3 24/10

mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc phỏng gió 4.71 km/h

24° / 28°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Tốc phỏng gió

Bình minh - Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:39/05:20

Dự báo thời tiết

Thứ 4 25/10

mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc phỏng gió 2.93 km/h

24° / 28°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Tốc phỏng gió

Bình minh - Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:39/05:19

Dự báo thời tiết

Thứ 5 26/10

mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc phỏng gió 2.4 km/h

24° / 27°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Tốc phỏng gió

Bình minh - Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:39/05:19

Nhiệt phỏng và kĩ năng đem mưa Huyện Núi Thành vô 12h tới

Lượng mưa Huyện Núi Thành những giờ tới

Nhiệt phỏng và kĩ năng đem mưa Huyện Núi Thành những ngày tới