thời tiết nam định

  • Thời tiết
  • Thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Nam Định

Bạn đang xem: thời tiết nam định

Thời tiết hiện nay tại

Cập nhật: 16h 30/08/2023

  • Thời tiết

    : phần lớn mây, ko mưa

  • Hướng gió

    : Gió bắc phía đông bắc - tốc độ: 3 m/s

Dự báo khí hậu 10 ngày tới

Thứ năm 31/08/2023

34°C

25°C

55%

 0°%

5m/s

Ít mây, ngày trời nắng

Thứ sáu 01/09/2023

34°C

25°C

 4°%

5m/s

Ít mây, ko mưa

Thứ bảy 02/09/2023

35°C

26°C

 6°%

5m/s

Ít mây, trời nắng và nóng nóng

Chủ nhật 03/09/2023

34°C

26°C

 8°%

Ít mây, ko mưa

Thứ nhì 04/09/2023

Xem thêm: chỉ riêng mình em tập 1

32°C

26°C

 16°%

Ít mây, ko mưa

Thứ tía 05/09/2023

33°C

27°C

 45°%

Có mây, ko mưa

Thứ tư 06/09/2023

34°C

27°C

 59°%

Có mây, ko mưa

Thứ năm 07/09/2023

33°C

27°C

 67°%

Có mây, ko mưa

Thứ sáu 08/09/2023

31°C

26°C

 69°%

Có mây, sở hữu mưa rào và dông

Thứ bảy 09/09/2023

31°C

26°C

 69°%

Có mây, sở hữu mưa rào và dông

Xem thêm: top truyện tổng tài (h+ full)

Biểu vật dụng sức nóng phỏng 10 ngày qua