thời cơ ngàn năm có một để nhân dân việt nam tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 kết thúc khi

Thời cơ “ngàn năm với một” nhằm quần chúng nước ta tổng khởi nghĩa giành tổ chức chính quyền năm 1945 kết đôn đốc khi

Bạn đang xem: thời cơ ngàn năm có một để nhân dân việt nam tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 kết thúc khi

A. quân Đồng minh vô Đông Dương giải giáp quân team Nhật.

B. thực dân Pháp chính thức nổ súng xâm lăng quay về nước ta.

C. Nhật nằm trong thực dân Anh kháng đập tổ chức chính quyền cách mệnh.

D. Nhật kí thác Đông Dương cho tới quân Trung Hoa Dân quốc.

Đáp án A

Sách 25 đề ôn thi đua reviews năng lượng 2024, ĐHQG TP.Sài Gòn - moonbook 149.000đ 250.000đ
Sách Tổng ôn địa lý lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông vương quốc Moonbook 200.000đ 119.000đ
Sách khối C cho tới 2k6, tổng ôn văn sử địa ôn thi đua thpt Moonbook 594.000đ 119.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Tiếng anh cho những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ
Combo sách học tập giờ anh tiếp xúc cơ phiên bản cho những người mới mẻ chính thức moonbook 300.000đ 149.000đ

Xem thêm: cuc cung co chieu

Sách - Sổ tay kể từ vựng giờ anh theo gót chủ thể ôn thi đua thpt

79.000đ 49.000đ

Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5 100.000đ 59.000đ

XEM THÊM SÁCH ID