thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a

Câu hỏi:

18/06/2019 247,564

Đáp án D

Khối lăng trụ đã cho  lăng trụ đứng  cạnh bên bằng a, đáy  tam giác đều cạnh a.

Gọi V  thể tích khối lăng trụ tam giác đều  tất cả các cạnh bằng a, khi đó:

V=a.a234=a334

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hình chóp tứ giác đều sở hữu từng nào mặt mày phẳng phiu đối xứng?

A. 3 mặt phẳng

B2 mặt phẳng

C5 mặt phẳng

D4 mặt phẳng.

Câu 2:

Cho hình chóp O.ABC với OA, OB, OC song một vuông góc bên trên O và OA=2, OB=3, OC=6. Thể tích của khối chóp bằng:

A. 12

B6

C24

D36.

Câu 3:

Cho (H) là khối chóp tứ giác đều sở hữu toàn bộ những cạnh vì thế a. Tính thể tích của (H).

A. a332

B. a334

Xem thêm: mạch thượng hoa khai

C. a33

D. a326

Câu 4:

Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A'B'C'D' với lòng là hình vuông vắn cạnh a. Tính thể tích V của khối lăng trụ đang được mang đến theo dõi a, biết A'B = 2a.

A. V = 23a3

BV = a3

CV = 3a3

DV = 3a33

Câu 5:

Cho hình chóp với diện tích S mặt mày lòng là 3a2 và độ cao vì thế 2a. Thể tích của khối chóp bằng:

A. 6a3

B2a3

C3a3

Da3

Câu 6:

Kim tự động tháp Kê-ốp ở Ai Cập được xây đắp vào lúc 2500 năm vừa qua Công vẹn toàn. Kim tự động tháp này là một trong khối chóp tứ giác đều sở hữu độ cao 147m, cạnh lòng lâu năm 230m. Thể tích của chính nó là:

A. 7776300m3

B3888150m3

C2592100m3

Xem thêm: nửa là đường mật nửa là đau thương truyện

D2592100cm3.