the gioi hoan my truyen full

Tác giả: Thần Đông
Thể loại: Huyền Huyễn, Tiên Hiệp
Loại: Truyện dịch,VIP
Trạng thái: Hoàn thành
Lượt nghe:
367727
Giọng nam: 81 tập

Bạn đang xem: the gioi hoan my truyen full

– Một phân tử những vết bụi rất có thể lấp hải dương, một cọng cỏ chém không còn mặt mũi trời mặt mũi trăng và ngôi sao 5 cánh, nhập nháy đôi mắt ở thân thích long trời lỡ khu đất.

Quần hùng nằm trong nổi lên, vạn tộc nhú lên san sát như rừng, chư thánh giành bá, loàn từng khu đất trời. Hỏi mặt mũi khu đất bát ngát, cuộc sống thăng trầm? Một thiếu hụt niên theo đuổi nhập khu đất phung phí ra đi, toàn bộ chính thức kể từ điểm này…

Đang nghe:

Nghe tiếp:    

1:

Tap 001 - 04:08:43

2:

Tap 002 - 04:57:05

3:

Tap 003 - 05:25:59

4:

Tap 004 - 06:06:04

5:

Tap 005 - 06:11:27

6:

Tap 006 - 06:50:37

7:

Tap 007 - 06:01:15

8:

Tap 008 - 06:13:54

9:

Tap 009 - 06:21:06

10:

Tap 010 - 05:58:18

11:

Tap 011 - 05:36:42

12:

Tap 012 - 05:28:37

13:

Tap 013 - 05:16:23

14:

Tap 014 - 05:22:16

15:

Tap 015 - 05:16:40

16:

Tap 016 - 05:22:19

17:

Tap 017 - 05:08:28

18:

Tap 018 - 05:36:53

19:

Tap 019 - 05:34:26

20:

Tap 020 - 05:23:02

21:

Tap 021 - 05:33:27

22:

Tap 022 - 05:24:59

23:

Tap 023 - 05:22:34

24:

Tap 024 - 05:37:57

25:

Tap 025 - 05:29:33

26:

Tap 026 - 05:41:55

27:

Tap 027 - 05:40:03

28:

Tap 028 - 05:38:45

29:

Tap 029 - 05:24:37

30:

Tap 030 - 05:25:55

31:

Tap 031 - 05:36:41

32:

Tap 032 - 05:37:31

33:

Tap 033 - 06:00:34

34:

Tap 034 - 06:02:47

35:

Tap 035 - 05:25:19

36:

Tap 036 - 05:17:28

37:

Tap 037 - 05:38:44

38:

Tap 038 - 05:39:16

39:

Tap 039 - 05:39:48

40:

Tap 040 - 05:21:48

41:

Tap 041 - 05:26:21

42:

Tap 042 - 05:15:17

43:

Tap 043 - 05:06:10

44:

Tap 044 - 04:47:01

45:

Tap 045 - 04:25:01

46:

Tap 046 - 04:41:30

47:

Tap 047 - 04:46:28

48:

Tap 048 - 04:48:21

49:

Tap 049 - 04:58:54

50:

Tap 050 - 05:24:44

51:

Tap 051 - 05:53:53

52:

Tap 052 - 05:33:48

53:

Tap 053 - 05:12:37

54:

Tap 054 - 05:18:10

55:

Tap 055 - 04:54:18

56:

Tap 056 - 05:02:04

57:

Tap 057 - 05:04:35

58:

Tap 058 - 05:03:42

59:

Tap 059 - 05:10:33

60:

Tap 060 - 04:45:09

61:

Tap 061 - 04:35:45

62:

Tap 062 - 05:06:48

63:

Tap 063 - 04:57:27

64:

Tap 064 - 04:19:13

65:

Tap 065 - 04:55:28

66:

Tap 066 - 04:48:27

67:

Tap 067 - 05:02:23

68:

Tap 068 - 05:02:29

69:

Tap 069 - 04:44:20

70:

Tap 070 - 04:33:45

71:

Tap 071 - 04:28:10

72:

Tap 072 - 04:33:17

73:

Tap 073 - 04:24:51

74:

Tap 074 - 04:30:36

75:

Tap 075 - 04:59:24

76:

Tap 076 - 05:24:04

77:

Tap 077 - 05:23:50

78:

Tap 078 - 05:47:01

79:

Tap 079 - 06:15:23

80:

Tap 080 - 06:12:13

81:

Tap 081 - 03:49:09

1:

Tap 001

Xem thêm: 50 truyện đam mỹ hay nhất

2:

Tap 002

3:

Tap 003

4:

Tap 004

5:

Tap 005

6:

Tap 006

7:

Tap 007

8:

Tap 008

9:

Tap 009

10:

Tap 010

11:

Tap 011

12:

Tap 012

13:

Tap 013

14:

Tap 014

15:

Tap 015

16:

Tap 016

17:

Tap 017

18:

Tap 018

19:

Tap 019

20:

Tap 020

21:

Tap 021

22:

Tap 022

23:

Tap 023

24:

Tap 024

25:

Tap 025

26:

Tap 026

27:

Tap 027

28:

Tap 028

29:

Tap 029

30:

Tap 030

31:

Tap 031

32:

Tap 032

33:

Tap 033

34:

Tap 034

35:

Tap 035

36:

Tap 036

37:

Tap 037

38:

Tap 038

39:

Tap 039

40:

Tap 040

41:

Tap 041

42:

Tap 042

43:

Tap 043

44:

Tap 044

45:

Tap 045

46:

Tap 046

47:

Tap 047

48:

Tap 048

49:

Tap 049

50:

Tap 050

51:

Tap 051

52:

Tap 052

53:

Tap 053

54:

Tap 054

55:

Tap 055

56:

Tap 056

57:

Tap 057

58:

Tap 058

59:

Tap 059

60:

Tap 060

61:

Tap 061

62:

Tap 062

63:

Tap 063

64:

Tap 064

65:

Tap 065

66:

Tap 066

67:

Tap 067

68:

Tap 068

69:

Tap 069

70:

Tap 070

71:

Tap 071

72:

Tap 072

73:

Tap 073

74:

Tap 074

75:

Tap 075

76:

Tap 076

77:

Tap 077

78:

Tap 078

79:

Tap 079

80:

Tap 080

81:

Tap 081

1:

Tap 001

2:

Tap 002

Xem thêm: omega cuối cùng

3:

Tap 003

Truyện Thế Giới Hoàn Mỹ Audio nằm trong chuyên mục Huyền Huyễn, Tiên Hiệp của người sáng tác Thần Đông. Truyện được lấy mối cung cấp kể từ Truyện dịch, VIP và Hoàn trở thành với số tập luyện là 81. Các chúng ta sở hữu hiểu những chuyên mục không giống của truyện Thế Giới Hoàn Mỹ bên trên đây: