tháng 6 âm lich ngày nào tốt

Tháng 6 âm lịch (Nhâm Dần năm 2022) được xem là mon đẹp nhất. Nếu các bạn nên thực hiện những việc rộng lớn, đại sự nên chọn những ngày chất lượng, giờ đẹp nhất sau để mọi việc tiện nghi, bóng rộng lớn, thành công xuất sắc... rộng lớn.

Ngày mùng Hai (30/06/2022)

Bạn đang xem: tháng 6 âm lich ngày nào tốt

Ngày: Giáp Dần, tức Can Chi tương đương (Mộc), là ngày cát.

Ngày Dần lục ăn ý Hợi, tam ăn ý Ngọ và Tuất trở thành Hỏa cục

Giờ Đại Cát: Tý (23h-1h), Ngọ(11h-13h).

Tháng 6 âm lịch là mon đẹp nhất, lựa chọn được ngày chất lượng, giờ đẹp nhất thì từng việc đều thành công xuất sắc, như ý - Hình ảnh 1.

Nên tạo ra thói thân quen định ngày chất lượng, giờ đẹp nhất nhằm thực hiện những việc đại sự. Hình ảnh minh họa.

Ngày mùng Ba (01/07/2022)

Ngày: Ất Mão, tức Can Chi tương đương (Mộc), là ngày cát.

Ngày Mão lục ăn ý Tuất, tam ăn ý Mùi và Hợi trở thành Mộc cục

Giờ Đại Cát: Tị (9h-11h), Hợi(21h-23h)

Ngày Mùng Bốn (02/07/2022)

Ngày: Bính Thìn, tức Can sinh Chi ( Hỏa, Thổ ), là ngày cát (bảo nhật).

Ngày Thìn lục ăn ý Dậu, tam ăn ý Tý và Thân trở thành Thủy cục

Giờ Đại Cát: Thìn(7h-9h), Tuất(19h-21h)

Ngày Mùng Năm (03/07/2022)

Ngày: Đinh Tị, tức Can Chi tương đương (Hỏa), là ngày cát.

Ngày Tị lục ăn ý Thân, tam ăn ý Sửu và Dậu trở thành Kim cục

Giờ Đại Cát: Mão (5h-7h), Dậu(17h-19h)

Ngày Mùng Sáu (04/07/2022)

Ngày: Mậu Ngọ, tức Chi sinh Can ( Hỏa, Thổ ), là ngày cát (nghĩa mật).

Ngày Ngọ lục ăn ý Mùi, tam ăn ý Dần và Tuất trở thành Hỏa cục

Giờ Đại Cát: Dần(3h-5h), Thân(15h-17h).

Tháng 6 âm lịch là mon đẹp nhất, lựa chọn được ngày chất lượng, giờ đẹp nhất thì từng việc đều thành công xuất sắc, như ý - Hình ảnh 2.

Chọn ngày chất lượng, giờ đẹp nhất nhằm ký phối hợp đồng tiếp tục khô hanh thông, như ý rộng lớn. Hình ảnh minh họa.

Ngày Mùng Bảy (05/07/2022)

Ngày: Kỷ Mùi, tức Can Chi tương đương (Thổ), là ngày cát.

Ngày Mùi lục ăn ý Ngọ, tam ăn ý Mão và Hợi trở thành Mộc cục

Giờ Đại Cát: Sửu(1h-3h), Mùi(13h-15h)

Ngày Mùng Tám (06/07/2022)

Ngày: Canh Thân, tức Can Chi tương đương (Kim), là ngày cát.

Ngày Thân lục ăn ý Tị, tam ăn ý Tý và Thìn trở thành Thủy cục

Giờ Đại Cát: Tý(23h-1h), Ngọ(11h-13h)

Ngày Mùng Chín (07/07/2022)

Ngày: Tân Dậu, tức Can Chi tương đương (Kim), là ngày cát.

Ngày Dậu lục ăn ý Thìn, tam ăn ý Sửu và Tị trở thành Kim cục

Giờ Đại Cát: Tị(9h-11h), Hợi(21h-23h)

Ngày Mười Một (09/07/2022)

Ngày: Quý Hợi, tức Can Chi tương đương (Thủy), là ngày cát.

Ngày Hợi lục ăn ý Dần, tam ăn ý Mão và Mùi trở thành Mộc cục

Giờ Đại Cát: Mão(5h-7h), Dậu(17h-19h)

Ngày Mười Hai (10/07/2022)

Ngày: Giáp Tý, tức Chi sinh Can ( Thủy, Mộc ), là ngày cát (nghĩa mật).

Ngày Tý lục ăn ý Sửu, tam ăn ý Thìn và Thân trở thành Thủy cục

Xem thêm: sau khi ly hôn cùng giản tổng

Giờ Đại Cát: Dần(3h-5h), Thân(15h-17h)

Ngày Mười Tư (12/07/2022)

Ngày: Bính Dần, tức Chi sinh Can ( Mộc, Hỏa ), là ngày cát (nghĩa mật).

Ngày Dần lục ăn ý Hợi, tam ăn ý Ngọ và Tuất trở thành Hỏa cục

Giờ Đại Cát: Tý(23h-1h), Ngọ(11h-13h)

Ngày Rằm (13/07/2022)

Ngày: Đinh Mão, tức Chi sinh Can ( Mộc, Hỏa ), là ngày cát (nghĩa mật).

Ngày Mão lục ăn ý Tuất, tam ăn ý Mùi và Hợi trở thành Mộc cục

Giờ Đại Cát: Tị(9h-11h), Hợi(21h-23h)

Ngày Mười Sáu (14/07/2022)

Ngày: Mậu Thìn, tức Can Chi tương đương (Thổ), là ngày cát.

Ngày Thìn lục ăn ý Dậu, tam ăn ý Tý và Thân trở thành Thủy cục

Giờ Đại Cát: Thìn(7h-9h), Tuất(19h-21h).

Tháng 6 âm lịch là mon đẹp nhất, lựa chọn được ngày chất lượng, giờ đẹp nhất thì từng việc đều thành công xuất sắc, như ý - Hình ảnh 3.

Mua bán nhà đất cửa ngõ nên lựa chọn ngày chất lượng, giờ đẹp nhất nhằm từng việc thành công xuất sắc, như ý. Hình ảnh minh họa.

Ngày Mười Bảy (15/07/2022)

Ngày: Kỷ Tị, tức Chi sinh Can ( Hỏa, Thổ ), là ngày cát (nghĩa mật).

Ngày Tị lục ăn ý Thân, tam ăn ý Sửu và Dậu trở thành Kim cục

Giờ Đại Cát: Mão(5h-7h), Dậu(17h-19h)

Ngày Mười Chín (17/07/2022)

Ngày: Tân Mùi, tức Chi sinh Can ( Thổ, Kim ), là ngày cát (nghĩa mật).

Ngày Mùi lục ăn ý Ngọ, tam ăn ý Mão và Hợi trở thành Mộc cục

Giờ Đại Cát: Sửu(1h-3h), Mùi(13h-15h)

Ngày Hai Mươi (18/07/2022)

Ngày: Nhâm Thân, tức Chi sinh Can ( Kim, Thủy ), là ngày cát (nghĩa mật).

Ngày Thân lục ăn ý Tị, tam ăn ý Tý và Thìn trở thành Thủy cục

Giờ Đại Cát: Tý(23h-1h), Ngọ(11h-13h)

Ngày Hai Mươi Mốt (19/07/2022)

Ngày: Quý Dậu, tức Chi sinh Can ( Kim, Thủy ), là ngày cát (nghĩa mật).

Ngày Dậu lục ăn ý Thìn, tam ăn ý Sửu và Tị trở thành Kim cục

Giờ Đại Cát: Tị(9h-11h), Hợi(21h-23h)

Ngày Hai Mươi Ba (21/07/2022)

Ngày: Ất Hợi, tức Chi sinh Can ( Thủy, Mộc ), là ngày cát (nghĩa mật).

Ngày Hợi lục ăn ý Dần, tam ăn ý Mão và Mùi trở thành Mộc cục

Giờ Đại Cát: Mão(5h-7h), Dậu(17h-19h)

Ngày Hai Mươi Lăm (23/07/2022)

Ngày: Đinh Sửu, tức Can sinh Chi ( Hỏa, Thổ ), là ngày cát (bảo nhật).

Ngày Sửu lục ăn ý Tý, tam ăn ý Tị và Dậu trở thành Kim cục

Giờ Đại Cát: Sửu(1h-3h), Mùi(13h-15h)

Ngày Hai Mươi Tám (26/07/2022)

Ngày: Canh Thìn, tức Chi sinh Can ( Thổ, Kim ), là ngày cát (nghĩa mật).

Xem thêm: nghê đa hỉ

Ngày Thìn lục ăn ý Dậu, tam ăn ý Tý và Thân trở thành Thủy cục

Giờ Đại Cát: Thìn(7h-9h), Tuất (19h-21h)

*Thông tin tưởng nhập bài bác chỉ mang tính chất hóa học xem thêm.