thần dấm đệ nhất vũ trụ

 • Reads 233,955
 • Votes 16,813
 • Parts 62

Ongoing, First published Mar 29, 2021

Bạn đang xem: thần dấm đệ nhất vũ trụ

Table of contents

 • Mon, Mar 29, 2021

 • Sat, Apr 3, 2021

 • Mon, Apr 5, 2021

 • Fri, Apr 9, 2021

 • Thu, Apr 15, 2021

 • Thu, Apr 15, 2021

 • Fri, Apr 23, 2021

 • Fri, Apr 23, 2021

 • Fri, Apr 23, 2021

 • Sun, May 2, 2021

 • Sun, May 2, 2021

 • Sun, May 2, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Thu, Jun 3, 2021

 • Thu, Jun 3, 2021

 • Thu, Jun 3, 2021

 • Thu, Jun 3, 2021

 • Thu, Jun 3, 2021

 • Sat, Jun 12, 2021

 • Mon, Jun 14, 2021

 • Mon, Jun 14, 2021

 • Mon, Jun 14, 2021

 • Sun, Jun 27, 2021

 • Sun, Jun 27, 2021

 • Sun, Jul 11, 2021

 • Sun, Jul 11, 2021

 • Sun, Jul 11, 2021

 • Sun, Jul 11, 2021

 • Sun, Jul 11, 2021

 • Sun, Jul 11, 2021

  Xem thêm: truyện sắc dục

 • Fri, Aug trăng tròn, 2021

 • Fri, Aug trăng tròn, 2021

 • Sat, Aug 21, 2021

 • Sat, Aug 21, 2021

 • Sat, Aug 21, 2021

 • Sat, Aug 21, 2021

 • Sat, Aug 21, 2021

 • Tue, Oct 26, 2021

 • Sun, Oct 31, 2021

 • Sun, Oct 31, 2021

 • Sun, Nov 21, 2021

 • Sun, Nov 21, 2021

 • Sun, Nov 28, 2021

 • Sun, Dec 12, 2021

 • Tue, Jan 18, 2022

 • Thu, Apr 7, 2022

 • Sat, Aug 13, 2022

 • Sun, Aug 14, 2022

 • Mon, Nov 7, 2022

 • Tue, Nov 8, 2022

 • Tue, Jan 17, 2023

 • Tue, Jan 24, 2023

 • Wed, Jan 25, 2023

 • Tue, Feb 7, 2023

 • Fri, Feb 17, 2023

 • Sat, Feb 18, 2023

 • Sun, Feb 26, 2023

 • Fri, Apr 7, 2023

 • Sun, May 7, 2023

 • Mon, Aug 7, 2023

  Xem thêm: truyện vụng trộm

 • Tue, Dec 26, 2023

 • Tue, Dec 26, 2023

Tác giả: Diệp Sáp
  Thể loại: thương yêu thâm thúy, oan gia ngõ hẹp, giới vui chơi giải trí, ngọt văn
  
  Giới thiệu:
  Mọi người nhập xã vui chơi giải trí người nào cũng biết Tiêu Phong Du là kẻ sáng sủa, hạnh phúc, yêu thương đời, chẳng màng cái gì.
  MC buổi phỏng vấn ngoài thiên nhiên tiếp tục hỏi: "Có điều gì khiến cho cô bực bản thân không?"
  Tiêu Phong Du lo ngại ngùng đáp: "Tôi nhập nghề nghiệp tiếp tục 10 năm rồi, đem sóng bão táp nào là tuy nhiên tôi ko trải qua chuyện chứ?"
  MC đang được toan biểu dương cô là kẻ túa hé và đem nắm vững thì thốt nhiên nụ mỉm cười bên trên môi cô vụt tắt.
  Mé ngoài ngôi trường tảo, hình họa hậu Hà Vân Hàm đang được cúi đầu chuyện trò với cô ca sĩ trẻ em nào là bại liệt.
  Cùng khi bại liệt camera quay trở về với Tiêu Phong Du.
  Tiêu Phong Du thanh nhàn nhạt nhẽo bảo: "Thật xin xỏ lỗi, tôi đang được bực bản thân."
  MC:.......
  Quần bọn chúng đang được xem:......

#1oangiangõhẹp