Thái Độ Chính Trị Là Gì

 - 

I/ KÊ KHAI LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG

* Yêu cầu: Ngườivào Đảng phải tự khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng các nội dung trong lýlịch; không tẩy xóa, sửa chữa và nhờ người khác viết hộ; không gạchchéo vào các trang trong lý lịch.

Bạn đang xem: Thái độ chính trị là gì

* Nội dung khai lý lịch của người xin vào Đảng:

01. Họ và tên đang dùng: Viết đúng họ, chữ đệm và tên ghi trong giấy chứng minh nhân dân, bằng chữ in hoa, ví dụ: NGUYỄN VĂN HÙNG

02. Nam, nữ: Là nam thì gạch chữ "nữ", là nữ thì gạch chữ "nam".

03. Họ và tên khai sinh: Viết đúng họ, chữ đệm và tên ghi trong giấy khai sinh.

04. Bí danh: Viết các bí danh đã dùng (nếu có).

05. Ngày, tháng, năm sinh: Viết đúng ngày, tháng, năm sinh đã ghi trong giấy khai sinh.

06.Nơi sinh: Viết rõ xã, huyện, tỉnh, thành phố; phường, thị xã, quận,thành phố nơi cấp giấy khai sinh theo tên hiện dùng của hệ thống hànhchính Nhà nước.

07.Quê quán: Là nơi sinh sống của ông nội, cha đẻ; trường hợp cá biệt cóthể ghi theo quê quán của người mẹ hoặc người nuôi dưỡng mình từ nhỏ(nếu không biết rõ bố, mẹ). Viết địa chỉ như mục 06 nêu trên.

08. Nơi ở hiện nay: Là nơi đăng ký trong sổ hộ khẩu.

09. Dân tộc: Viết tên dân tộc gốc của bản thân

10. Tôn giáo: Trước khi vào Đảng theo tôn giáo nào thì viết rõ, nếu không theo đạo nào thì viết chữ "không"

11.Thành phần xã hội hoặc nghề nghiệp của bản thân: Viết rõ 1à công nhân,nông dân, công chức, viên chức, nhân viên, bộ đội...; nếu sống phụ thuộcgia đình thì viết là học sinh, sinh viên hoặc chưa có việc làm.

12. Trình độ hiện nay:

-Học vấn phổ thông: Viết rõ đã học xong lớp mấy hệ 10 hay 12 năm, họcchính quy hay bổ túc (ví dụ: 8/10 chính quy, 9/12 bổ túc, 12/12)

-Chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ: Đã được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụkỹ thuật gì thì viết theo chứng chỉ, văn bằng đã được cấp, thuộc chuyênngành nào, học chính quy hay tại chức, cụ thể như sau:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Viết theo bằng cấp về chuyên môn, nghiệp vụ (ví dụ: Cao đẳng Sư phạm, Đại học Nông nghiệp...)

+ Họcvị: Viết rõ học vị theo bằng cấp về chuyên môn kỹ thuật (ví dụ: Tiến sỹLuật , Thạc sỹ Luật, Cử nhân Luật, Bác sỹ Ngoại khoa. . . theo đúng văn bằng)

+ Học hàm: Là danh hiệu được Nhà nước phong như Giáo sư, Phó giáo sư.

-Lý luận chính trị: Viết theo chứng chỉ, văn bằng đã được cấp như: sơcấp, trung cấp, cao cấp, cử nhân; học hệ chính quy hay tại chức

-Ngoại ngữ: Viết Đại học Anh ngữ, Pháp ngữ, tiếng Nga... (nếu tốt nghiệpđại học ngoại ngữ). Đối với hệ bồi dưỡng ngoại ngữ thì viết Anh, Pháp,Nga... trình độ A, B, C.

13. Ngày và nơi kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Viết rõ ngày, tháng, năm và nơi kết nạp vào Đoàn.

14. Ngày và nơi kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam 1ần thứ nhất (nếu có): Viết rõ ngày, tháng, năm và nơi kết nạp vào Đảng (Đảng bộ nơi kết nạp).

15. Ngày và nơi công nhận chính thức:Chỉ viết khi là Đảng viên chính thức

16. Người giới thiệu vào Đảng thứ nhất: viết rõ họ, tên, chức vụ, đơn vị.

công tác. Người giới thiệu thứ hai:Nếu là đoàn viên Đoàn Thanh niên thì viết là: BCH Đoàn trường đang sinhhoạt. Nếu là Công đoàn viên thì ghi là: BCH Công đoàn nơi sinh hoạt.

17. Lịch sử bản thân: Tóm tắt quá trình từ thời niên thiếu cho đến trước ngày tham gia hoạt động xã hội.

18.Những công tác và chức vụ đã qua: Viết đầy đủ, rõ ràng, liên tục (theotháng) từ khi tham gia hoạt động xã hội đến nay, từng thời gian làm việcgì? Ở đâu? giữ chức vụ gì về Đảng, chính quyền, các tổ chức văn hoá,giáo dục, đoàn thể...(viết cả thời gian nhập ngũ, xuất ngũ, tái ngũ, đihọc, tham quan nước ngoài, bị bắt, bị tù, bị đứt liên lạc hoặc khônghoạt động nếu có).

Xem thêm: Monkey : Con Khỉ Tiếng Anh Là Gì, Thành Ngữ Tiếng Anh Với 'Monkey'

19.Đặc điểm 1ịch sử: Viết rõ 1ý do bị ngừng sinh hoạt Đảng (nếu có); có bịbắt, bị tù không; có tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chínhtrị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài; đã tham gia chức sắc gì trong cáctôn giáo.

20.Những 1ớp đào tạo, bồi dưỡng đã qua: Viết rõ đã học những 1ớp 1ý 1uậnchính trị hay chuyên môn, nghiệp vụ nào, theo chương trình gì; cấp nàomở, tên trường, thời gian học, ở đâu; chính quy hay tại chức; tên vănbằng hoặc chứng chỉ được cấp.

21. Đi nước ngoài: Viết rõ thời gian từ tháng năm nào đến tháng năm nào; đi nước nào (từ 3 tháng trở lên); do cấp nào cử đi.

22.Khen thưởng: Viết rõ ngày, tháng, năm, hình thức được khen thưởng (từgiấy khen trở lên); các danh hiệu được Nhà nước phong tặng.

23. Kỷ 1uật: Viết rõ tháng, năm sai phạm, hình thức kỷ 1uật, cấp nào quyết định

24. Hoàn cảnh gia đình, khai theo trình tự như sau:

* Gia đình:

- Cha, mẹ đẻ(hoặc người nuôi dưỡng từ nhỏ), của người xin vào Đảng: Viết rõ: Họ vàtên, năm sinh, nơi sinh, quê quán; chỗ ở, nghề nghiệp, hoàn cảnh kinhtế, thái độ chính trị của từng người qua các thời kỳ.

+ Vềhoàn cảnh kinh tế: Viết rõ thành phần giai cấp trước cách mạng thángtám 1945, trong cải cách ruộng đất năm 1954. Nguồn thu nhập, mức sốngcủa gia đình hiện nay.

+ Vềthái độ chính trị của từng người: Viết rõ đã tham gia tổ chức cách mạngnào, làm công tác gì, chức vụ gì (theo mốc thời gian từ tháng, năm nàođến tháng năm nào).

Thamgia hoạt động và giữ chức vụ gì trong tổ chức chính quyền, đoàn thể,đảng phái nào của đế quốc hoặc chế độ cũ; hiện nay những người đó làmgì, Ở đâu. Nếu đã chết thì viết rõ lý do chết, năm nào, tại đâu?

- Anh chị em ruột của bản thân. Viết rõ họ và tên, năm sinh, chỗ ở, nghề nghiệp, hoàn cảnh kinh tế, thái độ chính trị của từng người

- Cha mẹ vợ (hoặc cha mẹ chồng), vợ, (hoặc chồng) (nếu có): Viết như phần khai của cha, mạ đẻ.

- Anh chị em ruột của bản thân, của vợ (hoặc chồng), các con (nếu có): Viết rõ họ và tên, năm sinh, chỗ ở, nghề nghiệp, hoàn cảnh kinh tế, thái độ chính trị của từng người.

* Bên nội: Khai theo thứ tự sau:

- Đối với ông, bà nội: Viết rõ như phần cha mẹ đẻ.

- Đối với Cô, Chú, Bác: Viết rõ họ tên, năm sinh, quê quán, chỗ ở, nghề nghiệp, thái độ chính trị của từng người.

* Bên ngoại: Khai theo thứ tự sau:

- Đối với ông, bà ngoại: Viết rõ như phần cha mẹ đẻ.

- Đối với Cậu, dì: Viết rõ họ tên, năm sinh, quê quán, chỗ ở, nghề nghiệp, thái độ chính trị của từng người.

25.Tự nhận xét: Viết những ưu khuyết điểm chính của bản thân về các mặtphẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác và quan hệ quầnchúng từ khi phấn đấu vào Đảng đến nay.

26.Cam đoan và ký tên: Viết: "Tôi cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng và chịutrách nhiệm trước Đảng về những nội dung đã khai trong lý lịch", viếtrõ ngày, tháng, năm, ký, ghi rõ họ tên.

Xem thêm: 18/06: Đọc Gì ? Những Cuốn Sách Nào Phù Hợp Với Bạn? Bạn Nên Đọc Sách Gì

27. Nhận xét của Chi ủy chi bộ và chứng nhận của cấp uỷ cơ sở:

Saukhi người vào Đảng khai xong lý lịch, chi bộ có trách nhiệm kiểm tra,liên hệ với Văn phòng Đảng ủy đóng dấu giáp lai vào các trang trong lýlịch của người vào Đảng, chi uỷ (kể cả cấp uỷ cơ sở chưa nhận xét, ký tên, đóng dấu vào lý lịch); cửđảng viên hoặc gửi phiếu để thẩm tra. Khi đã có kết quả thẩm tra, xácminh làm rõ các nội dung trong lý lịch của người xin vào Đảng (kể cả lấyý kiến nơi cư trú); đồng chí bí thư chi bộ ký, ghi rõ họ tên, ngàytháng năm vào phần xác nhận; họp chi bộ xét kết nạp đảng viên rồi gửitoàn bộ hồ sơ về Văn phòng Đảng ủy Trường. Sau đó Đảng uỷ Trường thẩmđịnh lại kết quả thẩm tra, xác minh và làm rõ những vấn đề chưa rõ hoặccòn nghi vấn trong nội dung lý lịch của người xin vào Đảng; Tập thể BanChấp hành Đảng ủy xem xét, kết luận thì đồng chí bí thư cấp uỷ ký tên,ghi rõ họ và tên, đóng dấu của cấp uỷ cơ sở.